open access

Vol 1, No 1 (2015)
Review paper
Published online: 2015-12-28
Get Citation

Pierwotne niedobory odpornościowe — wstęp do chorób autoimmunizacyjnych

Przemysław J. Kotyla
Forum Reumatologiczne 2015;1(1):30-37.

open access

Vol 1, No 1 (2015)
Prace poglądowe
Published online: 2015-12-28

Abstract

Pierwotne niedobory odporności są często skojarzone z występowaniem różnorodnych zaburzeń o charakterze autoimmunizacyjnym. Zjawisko to jest szczególnie wyrażone w przebiegu ciężkich złożonych niedoborów odporności. W przeciwieństwie do tego u chorych z chorobami autoagresywnymi rzadko są diagnozowane zaburzenia odporności. W niniejszej pracy dokonano analizy ważniejszych niedoborów odporności pod kątem ryzyka wystąpienia autoimmunizacji.
Szczególny nacisk położono na przybliżenie charakterystycznych objawów mogących nasuwać podejrzenie niedoboru odporności u chorego ze zdefiniowaną chorobą autoagresywną.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 30–37

Abstract

Pierwotne niedobory odporności są często skojarzone z występowaniem różnorodnych zaburzeń o charakterze autoimmunizacyjnym. Zjawisko to jest szczególnie wyrażone w przebiegu ciężkich złożonych niedoborów odporności. W przeciwieństwie do tego u chorych z chorobami autoagresywnymi rzadko są diagnozowane zaburzenia odporności. W niniejszej pracy dokonano analizy ważniejszych niedoborów odporności pod kątem ryzyka wystąpienia autoimmunizacji.
Szczególny nacisk położono na przybliżenie charakterystycznych objawów mogących nasuwać podejrzenie niedoboru odporności u chorego ze zdefiniowaną chorobą autoagresywną.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 30–37

Get Citation
About this article
Title

Pierwotne niedobory odpornościowe — wstęp do chorób autoimmunizacyjnych

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 1, No 1 (2015)

Article type

Review paper

Pages

30-37

Published online

2015-12-28

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2015;1(1):30-37.

Authors

Przemysław J. Kotyla

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl