Tom 1, Nr 2 (2021)
Aktualności w pielęgniarstwie nefrologicznym
Opublikowany online: 2021-11-23
Wyświetlenia strony 2929
Wyświetlenia/pobrania artykułu 18
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Samodzielne wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w opiece nad biorcą nerki

Marta Hreńczuk
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2021;1(2):112-117.

Streszczenie

Pielęgniarstwo jest zawodem samodzielnym, co
wynika z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez osobę mającą
odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania
zawodu. W piśmiennictwie szeroko omawiane są
świadczenia wykonywane samodzielnie przez pielęgniarkę
w podstawowej opiece zdrowotnej, brak
jednak precyzyjnego określenia tych świadczeń
w warunkach szpitalnych. Dlatego celem niniejszej
pracy jest próba omówienia kwestii samodzielności
pielęgniarki w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych
w opiece nad biorcą nerki.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?