Tom 18, Nr 2 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-04-26
Wyświetlenia strony 66
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Czy wiemy już wszystko o napadowych zaburzeniach niepadaczkowych (NEPE) u niemowląt?

Martyna A. Śliwińska1, Anna Rakuś-Kwiatosz2, Magdalena Chrościńska-Krawczyk3, Tomasz Szawłoga1
Forum Medycyny Rodzinnej 2024;18(2):65-73.

Streszczenie

Napadowe zaburzenia niepadaczkowe (nonepileptic paroxysmal events, NEPE) to epizody, które przypominają w swojej manifestacji napady padaczkowe, ale najczęściej są łagodnymi zaburzeniami. Ze względu na podobieństwo objawów, te grupy chorób są ze sobą często mylone, co prowadzi do włączania niepotrzebnego leczenia i narażania pacjenta na działania niepożądane terapii. Wiele z zaburzeń należących do NEPE to zachowania pojawiające się wśród noworodków oraz niemowląt fizjologicznie na określonym etapie rozwoju. Jednoznaczna etiologia NEPE nie została określona, ale stwierdzono, że większość z epizodów zanika samoistnie wraz z wiekiem dziecka, bez potr zeby interwencji medycznej. Jednak aby móc zweryfikować podejrzenie wystąpienia NEPE, każdy pediatra powinien posiadać wiedzę dotyczącą manifestacji oraz wieku ujawniania się poszczególnych zachowań. Najtrudniejszą kwestią pozostaje rozróżnienie NEPE od innych patologicznych schorzeń oraz jasne przekazanie opiekunom właściwego rozpoznania.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Jung SY, Kang JW. Is it really a seizure? The challenge of paroxysmal nonepileptic events in young infants. Clin Exp Pediatr. 2021; 64(8): 384–392.
 2. Tatlı B, Güler S. Non epileptic paroxysmal events in childhood. Turk Pediatri Ars. 2017; 52(2): 59–65.
 3. Huang LL, Wang YY, Liu LY, et al. Home Videos as a Cost-Effective Tool for the Diagnosis of Paroxysmal Events in Infants: Prospective Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019; 7(9): e11229.
 4. Park EuG, Lee J, Lee BoL, et al. Paroxysmal nonepileptic events in pediatric patients. Epilepsy Behav. 2015; 48: 83–87.
 5. Szymańska K. Pozory mylą, czyli... przystępnie o zaburzeniach napadowych niepadaczkowych u dzieci i młodzieży. Jesień pediatryczna. 2023.
 6. Gowda VK, Amoghimath R, Benakappa N, et al. Spectrum of Nonepileptic Paroxysmal Events in Children from Southern India. J Neurosci Rural Pract. 2019; 10(4): 608–612.
 7. Mandli AH, Desai NA, Badheka RS, et al. Paroxysmal Nonepileptic Events in a Pediatric Epilepsy Clinic. J Pediatr Neurosci. 2021; 16(1): 17–23.
 8. Leung AKC, Leung AAM, Wong AHC, et al. Breath-Holding Spells in Pediatrics: A Narrative Review of the Current Evidence. Curr Pediatr Rev. 2019; 15(1): 22–29.
 9. Aslan M, Gungor S. The Importance of Long-Term Video Electroencephalography Monitoring in the Differential Diagnosis of Epilepsy in Children. Cureus. 2022; 14(6): e25700.
 10. Huntsman R, Lowry N, Sankaran K. Nonepileptic motor phenomena in the neonate. Paediatrics & Child Health. 2008; 13(8): 680–684.
 11. Medycyna praktyczna. Niepadaczkowe zaburzenia napadowe u niemowląt, dzieci i młodzieży. https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/artykuly-przegladowe/127828,niepadaczkowe-zaburzenia-napadowe-u-niemowlat-dzieci-i-mlodziezy (29.01.2024).
 12. Facini C, Spagnoli C, Pisani F. Epileptic and non-epileptic paroxysmal motor phenomena in newborns. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(22): 3652–3659.
 13. Lagorio I, Brunelli L, Striano P. Paroxysmal Nonepileptic Events in Children: A Video Gallery and a Guide for Differential Diagnosis. Neurol Clin Pract. 2022; 12(4): 320–327.
 14. Gupta NP, Verma V, Chopra S, et al. Abnormal neurodevelopment outcome in case of neonatal hyperekplexia secondary to missense mutation in gene. BMJ Case Rep. 2020; 13(12).
 15. Dudipala SC, Reddy RV, Shankar R. Hyperekplexia: A Treatable Seizure Mimicker in Infants. Cureus. 2023; 15(4): e38082.
 16. Kaur M, Vyas R, Meshram T, et al. Hyperekplexia with congenital heart disease: anesthetic concerns and management. Anesth Pain Med (Seoul). 2022; 17(3): 338–339.
 17. Greene KA, Lu V, Luciano MS, et al. Benign paroxysmal torticollis: phenotype, natural history, and quality of life. Pediatr Res. 2021; 90(5): 1044–1051.
 18. Wang JJ, Goldman RD. Shuddering attacks: A benign phenomenon in children. Can Fam Physician. 2021; 67(2): 107–108.
 19. Gürbüz G, Perk P, Çokyaman T, et al. Iron supplementation should be given in breath-holding spells regardless of anemia. Turk J Med Sci. 2019; 49(1): 230–237.
 20. Sharif A, Carr L, Saliakellis E, et al. Paroxysmal head drops with ataxia-like symptoms presenting as Sandifer syndrome in a 3-year old girl. BMJ Case Rep. 2020; 13(3).