Tom 18, Nr 1 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-02-29
Wyświetlenia strony 219
Wyświetlenia/pobrania artykułu 16
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przyczyny przewlekłych chrypek u dzieci — analiza przypadków poradni audiologiczno-foniatrycznej

Przemysław Jan Śpiewak1, Michalina Anna Śpiewak1
Forum Medycyny Rodzinnej 2024;18(1):9-22.

Streszczenie

W analizowanym okresie do naszej poradni zgłosiło się 80 dzieci z chrypką trwająca dłużej niż 8 tygodni. Chłopców było ponad dwukrotnie więcej niż dziewczynek. U każdego pacjenta z chrypką wykonano badanie podmiotowe oraz przedmiotowe otorynolaryngologiczne i foniatryczne uzupełnione wideoendoskopią lub wideostroboskopią krtani. U 72 pacjentów przyczyną przewlekłej chrypki były guzki głosowe. U dwóch pacjentów przyczynami chrypki były porażenia fałdów głosowych. U dwóch pacjentów przyczyną chrypki była brodawczakowość krtani. U jednego pacjenta przyczyną chrypki był guz krtani. U jednego pacjenta przyczyną chrypki była wrodzona płetwa krtaniowa. U jednego pacjenta przyczyną chrypki była wrodzona asymetria krtaniowa. U jednego pacjenta przyczyną chrypki była paradoksalna czynność głośni PVFD. 1. Najczęstszą przyczyną przewlekłej chrypki w wieku rozwojowym są guzki głosowe. 2. U każdego pacjenta z chrypką należy wykonać badanie endoskopowe krtani. 3. Jeżeli chrypce towarzyszy duszność, badanie powinno być wykonane w trybie pilnym. 4. W zdecydowanej większości przypadków diagnostyka przewlekłej chrypki u dziecka może być przeprowadzona w trybie ambulatoryjnym. 5. Postępowaniem z wyboru w przypadkach guzków głosowych jest rehabilitacja foniatryczna, a w przypadkach malformacji, brodawczaków oraz guzów krtani leczenie operacyjne. 6. Rokowanie w większości przypadków przewlekłej chrypki u dziecka jest dobre.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Hogikyan ND, Sethuraman G. Validation of an instrument to measure voice-related quality of life (V-RQOL). J Voice. 1999; 13(4): 557–569.
 2. Ricci-Maccarini A, De Maio V, Murry T, et al. Development and Validation of the Children's Voice Handicap Index-10 for Parents. J Voice. 2016; 30(1): 120–126.
 3. Di Cicco M, Kantar A, Masini B, et al. Structural and functional development in airways throughout childhood: Children are not small adults. Pediatr Pulmonol. 2021; 56(1): 240–251.
 4. Holzki J, Brown KA, Carroll RG, et al. The anatomy of the pediatric airway: Has our knowledge changed in 120 years? A review of historic and recent investigations of the anatomy of the pediatric larynx. Paediatr Anaesth. 2018; 28(1): 13–22.
 5. Obrębowski A. Narząd głosu I jego znaczenie w komunikacji społecznej. . Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2008.
 6. Reghunathan S, Bryson PC. Components of voice evaluation. Otolaryngol Clin North Am. 2019; 52(4): 589–595.
 7. Kojima T, Fujimura S, Hasebe K, et al. Objective assessment of pathological voice using artificial intelligence based on the GRBAS scale. J Voice. 2021 [Epub ahead of print].
 8. Orengul AC, Ertaş E, Ustabas Kahraman F, et al. Psychiatric comorbidity in children with psychogenic and functional breathing disorders. Pediatr Pulmonol. 2020; 55(2): 462–467.
 9. Devaney KO, Rinaldo A, Ferlito A. Vocal process granuloma of the larynx-recognition, differential diagnosis and treatment. Oral Oncol. 2005; 41(7): 666–669.
 10. Bhattacharyya N. The prevalence of pediatric voice and swallowing problems in the United States. Laryngoscope. 2015; 125(3): 746–750.
 11. Śpiewak P, Adamek J. Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp. Otorynolaryngologia. 2015; 14(3): 157–162.
 12. Hirano M, Bless MD. Videostroboscopic Examination of the Larynx. Singular Publishing Group, San Diego 1993.
 13. Mudd P, Noelke C. Vocal fold nodules in children. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2018; 26(6): 426–430.
 14. Coordes A, Grund D, Mainka A, et al. Recurrent laryngeal papillomatosis. HNO. 2023; 71(2): 77–82.
 15. Forsyth AM, Camilon PR, Tracy L, et al. Pediatric laryngeal tumors and demographics, management, and survival in laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021; 140: 110507.
 16. Chinn SB, Collar RM, McHugh JB, et al. Pediatric laryngeal neurofibroma: case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014; 78(1): 142–147.
 17. Abe Y, Hirade T, Koike D, et al. Laryngeal web with 22q11.2 deletion syndrome. Int J Pediatr Adolesc Med. 2022; 9(3): 182–184.
 18. Possamai V, Hartley B. Voice disorders in children. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(4): 879–892.
 19. Halvorsen T, Walsted ES, Bucca C, et al. Inducible laryngeal obstruction: an official joint European Respiratory Society and European Laryngological Society statement. Eur Respir J. 2017; 50(3).
 20. Park B, Choi HG, Hah JH, et al. Association between asthma and dysphonia: A population-based study. J Asthma. 2016; 53(7): 679–683.
 21. Chen W, Zhu P, Xu M, et al. Diagnosis of infantile subglottic hemangioma and the effect of oral propranolol. Am J Otolaryngol. 2022; 43(6): 103610.