Tom 18, Nr 1 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-02-29
Wyświetlenia strony 148
Wyświetlenia/pobrania artykułu 19
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Samouszkodzenia jako problem interdyscyplinarny

Aleksandra Kuźniak1, Krzysztof Kanabaj2, Barbara Bulińska2, Aleksandra Borys1
Forum Medycyny Rodzinnej 2024;18(1):36-41.

Streszczenie

Samouszkodzenia skóry (samookaleczenia) stanowią problem trudny i rzadko poruszany w literaturze. Uważa się, że jest to schorzenie o podłożu wieloczynnikowym — można podejrzewać, że w etiologii znaczącą rolę odgrywają zaburzenia neurologiczne, psychiatryczne oraz psychoemocjonalne. Celem pracy jest przedstawienie trudności diagnostycznych, gdyż częstokroć obraz morfologiczny zmian skórnych powstałych w wyniku samouszkodzenia jest niejednorodny i zależny od czynników wywołujących. Umiejętnie przeprowadzony wywiad chorobowy oraz badanie przedmiotowe mogą pozwolić na szybsze ustalenie właściwego rozpoznania oraz pokierowanie dalszej diagnostyki. W artykule przedstawiono przypadek 28-letniej pacjentki, która w pierwszej kolejności zgłosiła się do lekarza POZ, uzasadnione wydaje się podkreślenie roli lekarza POZ w jego rozpoznawaniu.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Radziwiłłowicz W, Lewandowska M. From traumatic events and dissociation to body image and depression symptoms - in search of self-destruction syndrome in adolescents who engage in nonsuicidal self-injury. Psychiatr Pol. 2017; 51(2): 283–301.
  2. Koo JY, Lebwohl A. Psycho dermatology: the mind and skin conection. Am Fam Physician. 2001; 64(11): 1873–1879.
  3. Rodríguez Pichardo A, García Bravo B. Dermatitis artefacta: a review. Actas Dermosifiliogr. 2013; 104(10): 854–866.
  4. Nielsen K, Jeppesen M, Simmelsgaard L, et al. Self-inflicted skin diseases. A retrospective analysis of 57 patients with dermatitis artefacta seen in a dermatology department. Acta Derm Venereol. 2005; 85(6): 512–515.
  5. Verraes-Derancourt S, Derancourt C, Poot F, et al. [Dermatitis artefacta: retrospective study in 31 patients]. Ann Dermatol Venereol. 2006; 133(3): 235–238.
  6. Saez-de-Ocariz M, Orozco-Covarrubias L, Mora-Magaña I, et al. Dermatitis artefacta in pediatric patients: experience at the national institute of pediatrics. Pediatr Dermatol. 2004; 21(3): 205–211.
  7. Lyell A. Cutaneous artifactual disease. A review, amplified by personal experience. J Am Acad Dermatol. 1979; 1(5): 391–407.
  8. Rodríguez Pichardo A, García Bravo B. Dermatitis artefacta: a review. Actas Dermosifiliogr. 2013; 104(10): 854–866.
  9. Orsolini L, Gentilotti A, Giordani M, et al. Historical and clinical considerations on Ekbom's syndrome. Int Rev Psychiatry. 2020; 32(5-6): 424–436.