Tom 17, Nr 6 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-12-21
Wyświetlenia strony 1400
Wyświetlenia/pobrania artykułu 30
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rak płaskonabłonkowy u pacjentki z wieloletnim niegojącym się owrzodzeniem kończyny dolnej — opis przypadku

Anna Gruszczyńska1, Krzysztof Kowalik2, Katarzyna Hetman3, Andrzej Modrzejewski2
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(6):251-257.

Streszczenie

Rak płaskonabłonkowy (SCC, squamous cell carcinoma) jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym skóry. Cechuje go powolny wzrost oraz naciekanie okolicznych tkanek. Może też spowodować powstanie przerzutów. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 74-letniej pacjentki z późnym stadium SCC. Nowotwór wystąpił na kończynie dolnej prawej w miejscu urazu. Z powodu znacznego naciekania tkanek miękkich i kości pr zez proces nowotworowy, konieczna była amputacja kończyny.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Rutkowski P, Owczarek W, Nejc D, et al. Expert recommendation on diagnostic-therapeutic management in skin carcinomas. Oncology in Clinical Practice. 2022; 18(2): 69–91.
 2. Rutkowski P, Owczarek W, Nejc D, et al. Skin carcinomas. Oncology in Clinical Practice. 2020; 16(4): 143–162.
 3. Rutkowski P, Owczarek W. Dermatochirurgia Biblioteka Chirurga Onkologa tom XII. Via Medica, Gdańsk 2018.
 4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Squamous Cell Skin Cancer. www.nccn.org (27.01.2021).
 5. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/ (22.03.2020; 15.02.2021).
 6. Trakatelli M, Morton C, Nagore E, et al. BCC subcommittee of the Guidelines Committee of the European Dermatology Forum. Update of the European guidelines for basal cell carcinoma management. Eur J Dermatol. 2014; 24(3): 312–329.
 7. Lesiak A, Czuwara J, Kamińska-Winciorek G, et al. Squamous cell carcinoma and Merkel-cell carcinoma.Diagnostic and therapeutic recommendationsof the Polish Dermatological Society. Dermatology Review. 2019; 106(2): 127–149.
 8. Choudhury K, Volkmer B, Greinert R, et al. Effectiveness of skin cancer screening programmes. Br J Dermatol. 2012; 167 Suppl 2: 94–98.
 9. Marghoob AM, Malvehy J, Braun RP. Atlas of dermoscopy. Second edition. Informa healthcare, Londyn 2012.
 10. Kallini JR, Hamed N, Khachemoune A. Squamous cell carcinoma of the skin: epidemiology, classification, management, and novel trends. Int J Dermatol. 2015; 54(2): 130–140.
 11. Peris K, Fargnoli MC, Garbe C, et al. European Dermatology Forum (EDF), the European Association of Dermato-Oncology (EADO) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma: European consensus-based interdisciplinary guidelines. Eur J Cancer. 2019; 118: 10–34.
 12. McGillis ST, Fein H. Topical treatment strategies for non-melanoma skin cancer and precursor lesions. Semin Cutan Med Surg. 2004; 23(3): 174–183.
 13. Hernández-Machin B, Borrego L, Gil-García M, et al. Office-based radiation therapy for cutaneous carcinoma: evaluation of 710 treatments. Int J Dermatol. 2007; 46(5): 453–459.
 14. Hansen EK, Roach M. Handbook of evidence-based radiation oncology 2nd ed. Springe, New York 2010.
 15. Owczarek W, Rutkowski P, Słowińska M, et al. Zalecenia dotyczące leczenia chorych na raka podstawnokomórkowego i na raka kolczystokomórkowego przygotowane przez Sekcję Onkologiczną Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i sekcję Akademia Czerniaka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Onkol Prakt Klin Edu. 2015; 1(2): 96–106.
 16. Migden MR, Khushalani NI, Chang AL, et al. Cemiplimab in locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma: results from an open-label, phase 2, single-arm trial. Lancet Oncol. 2020; 21(2): 294–305.
 17. Bota O, Meier F, Garzarolli M, et al. Lower leg reconstruction after resection of a squamous cell carcinoma on necrobiosis lipoidica with a pedicled fibula and an extended anterolateral thigh flap-a case report. World J Surg Oncol. 2023; 21(1): 38.
 18. Russell E, Udkoff J, Knackstedt T. Squamous Cell Carcinoma With Bone Invasion: A Systematic Review and Pooled Survival Analysis. Dermatol Surg. 2022; 48(10): 1025–1028.