Tom 18, Nr 1 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-02-29
Wyświetlenia strony 896
Wyświetlenia/pobrania artykułu 27
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zmiany zachowań żywieniowych osób przyjmujących analogi GLP-1

Dawid Musiał1, Justyna Nowak2
Forum Medycyny Rodzinnej 2024;18(1):1-8.

Streszczenie

Wstęp: Leki z grupy analogów GLP-1 mają udowodnione działanie plejotropowe, wpływając na gospodarkę węglowodanową oraz lipidową, i dalej — na redukcję masy ciała pacjentów, którzy je przyjmują, a także zmianę ich zachowań żywieniowych. Mimo tak znacznego wpływu na organizm człowieka, nie opracowano uniwersalnych standardów dietoterapii tej grupy pacjentów. Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu analogów GLP-1 na modyfikację nawyków żywieniowych mających znaczenie w procesie redukcji masy ciała i normalizacji glikemii. Materiał i metody: W badaniu wykorzystany został autorski zwalidowany kwestionariusz ankiety rozesłany do internautów zgromadzonych w internetowych grupach wsparcia o tematyce zbliżonej do przedmiotu badania. Łącznie w badaniu wzięło udział 447 respondentów. Wyniki: Stwierdzono znaczne ograniczenie odczuwanego głodu [87,92% (n = 393)] i zwiększenie sytości poposiłkowej [78,97% (n = 353)], co wiązało się z mniejszą ilością spożywanych w ciągu dnia posiłków i większą systematycznością ich przyjmowania względem okresu sprzed omawianej farmakoterapii. Miało to również wpływ na zmniejszenie częstotliwości występowania epizodów podjadania dziennego i nocnego. Co ważne, wykazano także redukcję apetytu badanych na produkty tłuste [73,6% (n = 329)] i słodkie [70,25% (n = 314)] przy równoczesnym wzroście łaknienia na owoce [21,7% (n = 97)] i warzywa [19,46% (n = 87)]. Powyższe zmiany nawyków żywieniowych wykazały powiązanie ze znaczną redukcją masy ciała respondentów, zwłaszcza w pierwszym półroczu trwania terapii. Wnioski: W grupie osób przyjmujących analogi GLP-1 obserwuje się pozytywną zmianę zachowań żywieniowych mających znaczenie w procesie redukcji masy ciała czy też regulacji gospodarki węglowodanowej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. World Health Organization. Obesity and overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight (22.06.2022).
 2. World Health Organization. Diabetes. https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1 (22.06.2022).
 3. Gariani K, Philippe J. [GLP-1 analogues in 2019: for whom and how?]. Rev Med Suisse. 2019; 15(653): 1117–1123.
 4. Matuszek B, Lenart-Lipińska M, Nowakowski A. Hormony inkretynowe w leczeniu cukrzycy typu 2. Część II. Inkretyny-nowe możliwości farmakoterapii cukrzycy typu 2. Endokrynol Pol. 2008; 59(4): 322–321.
 5. Europejska Agencja Leków. Charakterystyka produktu leczniczego Ozempic. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-productinformation_pl.pdf (3.07.2022).
 6. Europejska Agencja Leków. Charakterystyka produktu leczniczego Saxenda. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20171115139439/ anx_139439_pl.pdf (3.07.2022).
 7. O'Neil PM, Birkenfeld AL, McGowan B, et al. Efficacy and safety of semaglutide compared with liraglutide and placebo for weight loss in patients with obesity: a randomised, double-blind, placebo and active controlled, dose-ranging, phase 2 trial. Lancet. 2018; 392(10148): 637–649.
 8. Europejska Agencja Leków. Charakterystyka produktu leczniczego Rybelsus. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rybelsus-epar-productinformation_pl.pdf (3.07.2022).
 9. Europejska Agencja Leków. Charakterystyka produktu leczniczego Trulicity. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/trulicity-epar-productinformation_pl.pdf (3.07.2022).
 10. Gibbons C, Blundell J, Tetens Hoff S, et al. Effects of oral semaglutide on energy intake, food preference, appetite, control of eating and body weight in subjects with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2021; 23(2): 581–588.
 11. Blundell J, Finlayson G, Axelsen M, et al. Effects of once-weekly semaglutide on appetite, energy intake, control of eating, food preference and body weight in subjects with obesity. Diabetes Obes Metab. 2017; 19(9): 1242–1251.
 12. Tronieri JS, Wadden TA, Walsh O, et al. Effects of liraglutide on appetite, food preoccupation, and food liking: results of a randomized controlled trial. Int J Obes (Lond). 2020; 44(2): 353–361.
 13. Bawadi H, Abu-Jamous D, Tayyem R. Evaluation of the dietary pattern of patients with type 2 diabetes in Northern Jordan: An inconvenient truth! International Journal of Diabetes in Developing Countries. 2013; 34(3): 134–138.
 14. Musaiger A. The Food Dome; dietary guidelines for Arab countries. Nutr Hosp. 2012; 27: 109–115.
 15. Wang T, Heianza Y, Sun D, et al. Improving fruit and vegetable intake attenuates the genetic association with long-term weight gain. Am J Clin Nutr. 2019; 110(3): 759–768.
 16. Stoś K, Rychlik E, Woźniak A i wsp. Krajowe badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej. https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport-z-projektu-EFSA18.10.pdf (11.06.2023).
 17. Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, et al. Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: an Italian survey. J Transl Med. 2020; 18(1): 229.
 18. Arsand E, Tatara N, Østengen G, et al. Mobile phone-based self-management tools for type 2 diabetes: the few touch application. J Diabetes Sci Technol. 2010; 4(2): 328–336.
 19. Mithra P, Unnikrishnan B, Thapar R, et al. Snacking behaviour and its determinants among college-going students in coastal south india. J Nutr Metab. 2018; 2018: 6785741.
 20. Zhang X, Wu Y, Na M, et al. Habitual night eating was positively associated with progress of arterial stiffness in chinese adults. J Am Heart Assoc. 2020; 9(19): e016455.
 21. le Roux CW, Astrup A, Fujioka K, et al. SCALE Obesity Prediabetes NN8022-1839 Study Group, SCALE Obesity and Prediabetes NN8022-1839 Study Group. A randomized, controlled trial of 3.0 mg of liraglutide in weight management. N Engl J Med. 2015; 373(1): 11–22.