Tom 18, Nr 3 (2024)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-06-27
Wyświetlenia strony 60
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

16-letnia dziewczynka z objawami infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Marta Molska1, Marta Ziembicka1, Michał D. Siwek1
Forum Medycyny Rodzinnej 2024;18(3):95-101.

Streszczenie

Na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych lekarz musi postawić właściwą diagnozę. W niniejszym ar tykule omówiono przypadek infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) zdiagnozowany u dziecka.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Lin YT, Hsieh KS, Chen YS, et al. Infective endocarditis in children without underlying heart disease. J Microbiol Immunol Infect. 2013; 46(2): 121–128.
  2. Baltimore R, Gewitz M, Baddour L, et al. Infective Endocarditis in Childhood: 2015 Update. Circulation. 2015; 132(15): 1487–1515.
  3. Hoyer A, Silberbach M. Infective endocarditis. Pediatr Rev. 2005; 26(11): 394–400.
  4. Zapolski T, Styczeń A, Wysokiński A. Infekcyjne zapalenie wsierdzia w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2015 — co uległo zmianie od roku 2009? Folia Cardiologica. 2016; 11(4): 293–302.
  5. Vicent L, Luna R, Martínez-Sellés M. Pediatric Infective Endocarditis: A Literature Review. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(11): 3217.
  6. Wytyczne ESC. 2015 dotyczące leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia w 2015 roku opracowane przez Grupę Roboczą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) ds. leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Kardiologia Polska. 2015; 73(11): 963–1027.
  7. Wytyczne ESC. 2023 dotyczące postępowania w zapaleniu wsierdzia opracowane przez Grupę Roboczą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology) ds, postępowania w zapaleniu wsierdziahttps://ptkardio. pl/wytyczne/50-wytyczne_esc_2023_dotyczace_postepowania_w_zapaleniu_wsierdzia (29. ; 09: 2023.
  8. Habib G, Lancellotti P, Antunes M, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. European Heart Journal. 2015; 36(44): 3075–3128.