Tom 17, Nr 6 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-12-21
Wyświetlenia strony 683
Wyświetlenia/pobrania artykułu 23
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie obrazu własnego ciała oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród młodych ludzi

Julia Szaniawska1, Julia Rybacka1, Justyna Nowak2
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(6):271-281.

Streszczenie

Wraz z postępem technologicznym, modą, świadomością oraz łatwą dostępnością do informacji zaobserwowano znaczne zainteresowanie tematem zdrowego stylu życia, na które składają się zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna. Życie społeczne, problemy i ich rozwiązania znalazły swoje miejsce w mediach społecznościowych. Wraz z ich rozwojem zauważono zwiększone występowanie zaburzeń odżywiania. Zaburzenia odżywiania (ED, eating disorder) to poważne zaburzenia psychiczne, które negatywnie wpływają na zdrowie i funkcjonowanie psychospołeczne. Przeglądając fora internetowe, można spotkać się z promocją różnych ruchów, takich jak ortoreksja, ProAna czy bardziej pozytywny Body Positive. Niestety Internet to miejsce publiczne — nie wszystkie zamieszczone w nim informacje pokrywają się z prawdą, a co gorsza, nie podlegają pełnej weryfikacji. Tak więc promowanie pewnego sposobu odżywiania, wyglądu i idealizacji ludzkiego ciała odbywa się niekonsekwentnie. W rezultacie takie zachowania mogą sprawiać, iż użytkownicy mediów społecznościowych, którymi są głównie ludzie młodzi, narażeni są na zwiększone ryzyko występowania zaburzeń odżywiania, mogących w rezultacie prowadzić do poważnych chorób, np. bulimii, jadłowstrętu psychicznego czy kompulsywnego objadania się. Dlatego też niezmiernie ważne jest promowanie ruchów, kampanii społecznych oraz edukacji w kierunku uświadamiania szczególnie ludzi młodych na temat zagrożeń związanych z odbieraniem wyidealizowanych postaw ciała oraz skutków, jakie się z tym wiążą.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Chung A, Vieira D, Donley T, et al. Adolescent Peer Influence on Eating Behaviors via Social Media: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. 2021; 23(6): e19697.
 2. Gutjar S, Dalenberg J, Graaf Cde, et al. What reported food-evoked emotions may add: A model to predict consumer food choice. Food Quality and Preference. 2015; 45: 140–148.
 3. Hanus G. Prozdrowotne zachowania konsumentów na światowym rynku żywieniowym. Zeszyty Naukowe. 2017.
 4. Brennan L, McNulty B. New technology in nutrition research and practice. Proceedings of the Nutrition Society. 2017; 76(3): 173–174.
 5. Korek E, Krauss H, Piątek J, et al. Regulacja hormonalna łaknienia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2013; 19(2): 211.
 6. Indrani Kalkan. Wpływ kompetencji żywieniowych na nawyki żywieniowe wśród młodych dorosłych w Turcji. Badania i praktyka żywieniowa. 2019; 13(4): 352–357.
 7. Chau MM, Burgermaster M, Mamykina L. Wykorzystanie mediów społecznościowych w interwencjach żywieniowych dla nastolatków i młodych dorosłych - przegląd systematyczny. International Journal of Medical Informatics. 2018; 120: 77–79.
 8. Rounsefell K, Gibson S, McLean S, et al. Media społecznościowe, obraz ciała i wybory żywieniowe u zdrowych młodych dorosłych: przegląd systematyczny metod mieszanych. Dieta Nutr. 2020; 77(1): 19–40.
 9. Koszowska A, Dittfeld A, Zubelewicz-Szkodzińska B. Psychologiczny aspekt odżywiania oraz wpływ wybranych substancji na zachowania i procesy myślowe. Hygeia Public Health. 2013; 48(3): 279–284.
 10. Westmoreland P, Krantz MJ, Mehler PS. Powikłania medyczne jadłowstrętu psychicznego i bulimii. Am J Med. 2016; 129(1): 30–7.
 11. de Vr, Vossen HGM. van der Kolk-van der Boom P. Media społecznościowe i niezadowolenie z ciała: badanie łagodzącej roli pozytywnych relacji rodzic-młodzież. J Młodość Adolesc. 2019; 48(3): 527–536.
 12. Vuong AT, Jarman HK, Doley JR, et al. Korzystanie z mediów społecznościowych i niezadowolenie z ciała u nastolatków: moderująca rola internalizacji cienkiej i mięśniowej. Int J Environ Res Public Health. 2021;15. ; 18(24): 13222.
 13. Logrieco G, Marchili MR, Roversi M, et al. Paradoks filmów Tik Tok przeciwko anoreksji: jak media społecznościowe mogą promować niesamobójcze samookaleczenia i anoreksję. Int J Environ Res Public Health. 2021;25. ; 18(3): 1041.
 14. Bielawska A, Tomczyk K, Łabuz-Roszak B. Wpływ wybranych trendów dietetycznych na sposób odżywiania młodzieży licealnej. Wiadomości lekarskie. 2019; 72(9 cz 2): 1740–1746.
 15. Maciołek D, Poleszak D, et al. Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamoścłczesnej młodzieży. Kultura – Media – Teologia. 2014; 19: 45–59.
 16. Turner PG, Lefevre CE. Korzystanie z Instagrama wiąże się ze zwiększonymi objawami ortoreksji. Jedz disord wagi. 2017; 22(2): 277–284.
 17. Wolnicka K. Zalecenia zdrowego żywienia. https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia/ 17.10. 2020 (data dostępu marzec. ; 2023.
 18. Peter C, Brosius HB. Die Rolle der Medien bei Entstehung, Verlauf und Bewältigung von Essstörungen. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 2020; 64(1): 55–61.
 19. Kołlajtis-Dołowy A, Jeruszka-Bielak M, Wawrzyniak A. Diety alternatywne, ich stosowanie w wybranych grupach osób oraz źródła informacji. Kosmos. 2019; 68(2): 185–200.
 20. Jiotsa B, Naccache B, Duval M, et al. Social Media Use and Body Image Disorders: Association between Frequency of Comparing One’s Own Physical Appearance to That of People Being Followed on Social Media and Body Dissatisfaction and Drive for Thinness. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(6): 2880.
 21. Farhud DD. Wpływ stylu życia na zdrowie. Iran J Zdrowie publiczne. 2015; 44(11): 1442–1444.
 22. Kalra S, Kapoor N, Jacob J. Ortoreksja nerwowa. J Pak Med Assoc. 2020;70(7):1282-1284 PMID. ; 32799294.
 23. Mróz M, Korek E. Orthorexia nervosa – a new disease entity associated with dysfunctional eating patterns. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2020; 26(2): 102–105.
 24. Opara I, Santos N. A Conceptual Framework Exploring Social Media, Eating Disorders, and Body Dissatisfaction Among Latina Adolescents. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. 2019; 41(3): 363–377.
 25. Trace S, Baker J, Peñas-Lledó E, et al. The Genetics of Eating Disorders. Annual Review of Clinical Psychology. 2013; 9(1): 589–620.
 26. Hyrnik J, Zasada I, Wilczyński KM, et al. Orthorexia - current approach. A review. Psychiatr Pol. 2021; 55(2): 405–420.
 27. Osler L, Krueger J. ProAna Worlds: Affectivity and Echo Chambers Online. Topoi (Dordr). 2022; 41(5): 883–893.
 28. Mento C, Silvestri M, Muscatello M, et al. Psychological Impact of Pro-Anorexia and Pro-Eating Disorder Websites on Adolescent Females: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(4): 2186.
 29. Fraiman J, Erviti J, Jones M, et al. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine. 2022; 40(40): 5798–5805.
 30. Garwol K. Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju. Dydaktyka Informatyki. 2017; 12: 51–56.
 31. Vendemia MA, Robinson MJ. Promowanie pozytywności ciała poprzez historie: Jak rozmiar ciała i szacunek bohatera wpływają na samoocenę czytelników. Obraz ciała. 2022; 42: 315–326.
 32. McComb SE, Mills JS. Wpływ wyglądu fizycznego, perfekcjonizmu i porównania społecznego do cienkich, szczupłych, grubych i idealnych zdjęć na Instagramie na wizerunek ciała młodych kobiet. Obraz ciała. 2022; 40: 165–175.
 33. Pop L, Iorga M, Iurcov R. Body-Esteem, Self-Esteem and Loneliness among Social Media Young Users. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(9): 5064.
 34. Sæle OO, Sæther IK, Viig NG. Idealne ciało: konstrukt społeczny? Refleksje na temat ciśnienia ciała i ideału ciała wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Front Sports Act Living. 2021 11 października. ; 3: 727502.
 35. Hernández JC, Gomez F, Stadheim J, et al. Hourglass Body Shape Ideal Scale and disordered eating. Body Image. 2021; 38: 85–94.
 36. Griffiths S, Murray S, Krug I, et al. The Contribution of Social Media to Body Dissatisfaction, Eating Disorder Symptoms, and Anabolic Steroid Use Among Sexual Minority Men. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2018; 21(3): 149–156.
 37. McComb S, Mills J. Eating and body image characteristics of those who aspire to the slim-thick, thin, or fit ideal and their impact on state body image. Body Image. 2022; 42: 375–384.
 38. Jabłońska E, Błądkowska K, Bronkowska M. ZABURZENIA ODŻYWIANIA JAKO PROBLEM ZDROWOTNY I PSYCHOSPOŁECZNY. Kosmos. 2019; 68(1): 121–132.
 39. Oldham-Cooper R, Semple C. Prevention and early help for eating disorders in young people with type 1 diabetes. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2021; 26(3): 656–668.
 40. Rzońca E, Bień A, Iwanowicz-Palus G. Zaburzenia odżywiania: problem wciąż aktualny. Journal of Education, Health and Sport, Radomska Szkola Wyzsza. 2016; 6(12): 67–273.