Tom 17, Nr 6 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-12-21
Wyświetlenia strony 376
Wyświetlenia/pobrania artykułu 17
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Opinie lekarzy pracujących w POZ na temat szczepień przeciwko ospie wietrznej

Maciej Pawłowski1, Maciej Liczek1, Katarzyna Kwiasowska2, Sylwia Krzeptowska3
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(6):282-288.

Streszczenie

Wstęp. Ospa wietr zna jest chorobą wirusową wywoływaną pr zez wirusa ospy wietr znej i półpaśca (VZV, Varicella zoster virus). Ospa jest częstą chorobą wieku dziecięcego, u dzieci i młodzieży zwykle przebiega łagodnie, aczkolwiek możliwe są groźne powikłania, na przykład zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba zwykle zaczyna się gorączką, złym samopoczuciem, następnie pojawia się swędząca wysypka. W kilku rzutach kolejno powstają plamki, grudki, a następnie pęcherzyki, które przysychają w krosty. W przypadku łagodnego pr zebiegu choroby stosuje się leczenie objawowe, w cięższym przebiegu oraz u osób z grup ryzyka wskazane jest podanie acyklowiru. Chorobie można zapobiegać przez szczepienia ochronne. W Polsce nie są one refundowane dla wszystkich dzieci, a jedynie dla grup ryzyka i tylko do ukończenia 12 roku życia.

Materiał i metody. W lipcu 2023 roku pr zeprowadzono badanie ankietowe wśród lekarzy pracujących w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Ankietowanych pytano, czy szczepienia przeciwko ospie wietrznej powinny być bezpłatne dla wszystkich chętnych dzieci oraz czy szczepienia pr zeciwko ospie powinny być obowiązkowe dla wszystkich dzieci w Polsce. W przypadku gdy ankietowani stwierdzili, że takie szczepienie powinno być obowiązkowe, zapytano ich, kiedy powinno się odbyć.

Wyniki. Badanie przeprowadzone wśród 309 lekarzy pracujących w POZ wyraźnie pokazuje, że szczepienia przeciwko ospie wietrznej powinny być bezpłatne dla wszystkich chętnych dzieci, a być może także obowiązkowe dla dzieci. Według ankietowanych szczepienia powinny odbyć się jak najwcześniej, nawet w pierwszym roku życia dziecka. Wnioski. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia bezpłatnych szczepień przeciwko ospie wietrznej dla dzieci, a także rozważyć ich obowiązkowość. Wskazane jest podanie szczepienia dzieciom przed pójściem do żłobka lub przedszkola.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Duszczyk E, Dubiel B. Ospa wietrzna. In: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna 2018: 2384–2386.
 2. Zaborowski P, Dubiel B. Półpasiec. In: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna 2018: 2386–2388.
 3. LaRussa PS, Marin M. Varicella-Zoster Virus. In: Kliegman RM, Stanton BF, Schor NF, St Geme JW, Behrman RE. ed. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th ed. WB Saunders Co, Philadelphia 2016: 1579–1586.
 4. Myers M, Seward J, LaRussa P. Varicella-Zoster Virus. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. ed. Nelson Textbook of Pediatrics. Saunders Elsevier, Philadelphia 2007: 1366–1371.
 5. Red book, 2009 report of the Committee on Infectious Diseases 28ed. , Elk Grove Village 2009.
 6. Cianciara J, Juszczyk J. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Czelej, Lublin 2007: 515–518.
 7. Pundir J, Coomarasamy A. Obstetrics: Evidence-based Algorithms. 2016.
 8. Waye A, Jacobs P, Tan B. The impact of the universal infant varicella immunization strategy on Canadian varicella-related hospitalization rates. Vaccine. 2013; 31(42): 4744–4748.
 9. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023 Program Szczepień Ochronnych na rok 2023 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie. www.gov.pl (31.07.2023).
 10. Varilrix Charakterystyka Produktu Leczniczego Charakterystyka-9225-2023-06-07-925_OLI-2023-06-08.pdf (31.07.2023).
 11. Szczepionka przeciw ospie wietrznej (żywa, atenuowana) (varicella vaccine) — Indeks Leków MP — dostęp on–line 31.07.2023.
 12. European Centre for Disease Prevention and Control. Varicella vaccination in the European Union. Sztokholm, ECDC, 2015. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/Varicella-Guidance-2015.pdf.
 13. VENICE. Varicella and herpes zoster surveillance and vaccination recommendations. 2011. www.venice.cineca.org/report_final_varicella.pdf.
 14. Siedler A, Hecht J, Rieck T, et al. Die Varizellenimpfung in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 2013; 56(9): 1313–1320.
 15. Siedler A, Arndt U. Impact of the routine varicella vaccination programme on varicella epidemiology in Germany. Euro Surveill. 2010; 15(13).
 16. Spackova M, Muehlen M, Siedler A. Complications of varicella after implementation of routine childhood varicella vaccination in Germany. Pediatr Infect Dis J. 2010; 29(9): 884–886.
 17. Giammanco G, Ciriminna S, Barberi I, et al. Universal varicella vaccination in the Sicilian paediatric population: rapid uptake of the vaccination programme and morbidity trends over five years. Euro Surveill. 2009; 14(35).
 18. Servicio-de-epidemiologia. Varicela en la Comunidad de Madrid, anos 2001 a 2009. Boletin Epidemiológico de la Comunidad de Madrid. 2010; 16(7): 3–22.
 19. Gil-Prieto R, Walter S, Gonzalez-Escalada A, et al. Different vaccination strategies in Spain and its impact on severe varicella and zoster. Vaccine. 2014; 32(2): 277–283.
 20. Shapiro ED, Marin M. The effectiveness of varicella vaccine: 25 years of postlicensure experience in the United States. The Journal of Infectious Diseases. 2020; 226(Suppl 4): S425–s430.
 21. Prevention of Varicella: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). PsycEXTRA Dataset. 1996.
 22. Marin M, Güris D, Chaves SS, et al. Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2007; 56(RR-4): 1–40.
 23. Gawlik K, Woś H, Waksmańska W, et al. Parents opinions about the vaccinations of children. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 20(4): 360–364.