Tom 17, Nr 5 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-10-31
Wyświetlenia strony 279
Wyświetlenia/pobrania artykułu 35
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zastosowanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP) w podstawowej opiece zdrowotnej

Monika Ziętarska12, Sylwia Małgorzewicz1
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(5):206-216.

Streszczenie

Niedożywienie stanowi niekorzystny czynnik rokowniczy w leczeniu wielu chorób przewlekłych. Zaburzenia stanu odżywienia dotyczyć mogą każdego pacjenta, w tym w szczególności chorych w wieku podeszłym. Skutecznym narzędziem w leczeniu niedożywienia zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w opiece ambulatoryjnej może być zastosowanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, do której zaliczyć można doustne preparaty w formie płynnej lub proszku, które pacjent może dodawać do tradycyjnych posiłków. Zastosowanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego należy rozważyć u każdego pacjenta, który z różnych przyczyn za pomocą konwencjonalnej diety nie pokrywa zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, pacjenta niedożywionego lub zagrożonego niedożywieniem, bazując na dostępnych w literatur ze kryteriach rozpoznania, opisanych w dalszej części niniejszego opracowania. Przy wyborze żywności specjalnego przeznaczenia medycznego należy uwzględnić sytuację zdrowotną pacjenta, preferencje smakowe oraz cenę żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, gdyż aktualnie nie ma refundacji większości preparatów dostępnych w Polsce. Podkreślić jednak należy, że nieodłącznym elementem skutecznej interwencji żywieniowej, już na etapie leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, powinna być pełna dostępność konsultacji dietetycznych w połączeniu z uzupełnieniem diety o żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?