Tom 17, Nr 4 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-08-31
Wyświetlenia strony 176
Wyświetlenia/pobrania artykułu 28
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nosowanie. Pomiar odległości podniebienia miękkiego od tylnej ściany gardła podczas fonacji — metoda pomiaru laserowego

Konrad Siebert1, Beata Siebert2
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(4):149-155.

Streszczenie

Zaburzenia mowy w postaci nosowania często występują u osób z czynnościowymi lub anatomicznymi zaburzeniami jamy ustno-gardłowej. Wskaźnikiem stosowanym w diagnostyce zaburzeń zwarcia podniebienno-gardłowego jest odległość podniebienia miękkiego od tylnej ściany gardła. Różne techniki badawcze stosowane podczas fonacji nie dostarczają precyzyjnych wyników pomiarowych. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów odległości tylnej ściany gardła od podniebienia miękkiego uzyskane metodą optyczną, bezkontaktową z zastosowaniem techniki laserowej. Badania przeprowadzono u 119 zdrowych osób w wieku od 19 do 30 lat bez cech nosowania. Stwierdzono, że odległość tylnej ściany gardła od podniebienia miękkiego wynosi 9,30 ± 2,67 mm. Obrazowanie optyczne jamy ustno-gardłowej umożliwia uzyskanie precyzyjnych wyników pomiarowych i określenie granic normy.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?