Tom 17, Nr 5 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-10-31
Wyświetlenia strony 216
Wyświetlenia/pobrania artykułu 32
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej jako narzędzie niezbędne w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Aleksandra Frynas-Markwat1, Magdalena Papież1
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(5):201-205.

Streszczenie

Do najczęściej zlecanych przez lekarzy badań laboratoryjnych należy morfologia krwi obwodowej. W wielu pr zypadkach odchylenia od normy w obrazie kr wi są następstwem chorób niehematologicznych lub nie są spowodowane żadną patolog ią, niejednokrotnie jednak uzasadniają one podejrzenie choroby rozrostowej układu krwiotwórczego lub limfoidalnego i obligują do skierowania pacjenta na dalszą diagnos tykę w warunkach specjalistycznej opieki zdrowotnej. Dlatego też właściwa interpret acja rozmazu mor fologii krwi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest warunkiem podjęcia trafnej decyzji dotyczącej konieczności skierowania pacjenta na diagnos tykę specjalistyczną, która określi jego dalsze losy. W artykule przedstawiono opis przypadku niespełna czteroletniego chłopca, który został skierowany do Oddziału Dziecięcego, a następnie do Oddziału Onk ologii i Hematologii Dziecięcej z powodu nieprawidłowego rozmazu mikroskopowego kr wi obwodowej wykonanego ambulatoryjnie.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?