Tom 17, Nr 4 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-08-31
Wyświetlenia strony 239
Wyświetlenia/pobrania artykułu 42
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena ilościowa jadłospisów realizowanych w ramach diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów wybranych placówek szpitalnych.

Aleksandra Pietrzykowska1, Justyna Nowak2
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(4):182-190.

Streszczenie

Wstęp: Współcześnie duży odsetek światowej populacji stanowią osoby chore na cukrzycę, w związku z czym placówki szpitalne często hospitalizują pacjentów z tą jednostką chorobową. Prawidłowa dieta — obok farmakoterapii — stanowi ele ment, dzięki któremu możliwy jest szybszy powrót chorego do zdrowia i któr y zapobiega powikłaniom cukrzycowym. Szpitale powinny zwracać więc szczególną uwagę na prawidłowe zbilansowanie diety osób chorych na cukrzycę. Celem pracy była ocena ilościowa jadłospisów, realizowanych w ramach diety z ograniczeniem łatwo pr zyswajalnych węglowodanów i serwowanych pacjentom w wybranych placówkach szpitalnych mieszcząc ych się na terenie województwa śląskiego. Materiał i metody: Badaniem objęto 182 jadłospisy realizowane w ramach diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, pozyskane z 13 placówek szpitalnych, na które składało się 13 14-dniowych jadłospisów z II kwartału 2021 roku. Ilościowa ocena jadłospisów została wykonana pr zy pomocy programu komputerowego Nuvero, w oparciu o bazę war tości odżywczych Instytutu Żywności i Żywienia. Uzyskane dane odniesiono do autorskiego kwestionariusza stworzonego na podstawie zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2023 roku. Analizowane jadłospisy mogły uzyskać maksymalnie 8 punktów. Wyniki: Duża część analizowanych jadłospisów szpitalnych zawierała znaczną ilość błędów. Przeprowadzone badania wykazały nieprawidłowe zbilansowanie więks zości jadłospisów pod względem ilości węglowodanów oraz kwasów tłuszczowych nasyconych i wielonienasyconych. Jadłospisy cechowały się natomiast prawidłową podażą białka, cukrów prostych, błonnika oraz tłuszczy i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wnioski: Przeprowadzona ocena ilościowa wykazała, że większość jadłospisów była skonstruowana nieprawidłowo. Niezbędna byłaby więc modyfikacja większości jadłospisów, a także wprowadzenie odpowiednich metod kontroli jadłospisów szpitalnych bazujących na regularnej ich weryfikacji.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?