Tom 16, Nr 6 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-12-30
Wyświetlenia strony 447
Wyświetlenia/pobrania artykułu 23
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Inhibitory SGLT-2 — leki hipoglikemizujące, kardioprotekcyjne i nefroprotekcyjne

Marek Tałałaj
Forum Medycyny Rodzinnej 2022;16(6):239-250.

Streszczenie

Cukrzyca jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju niewydolności serca i najczęstszą przyczyną

schyłkowej niewydolności nerek. Inhibitory ko-transportera sodowo-glukozowego-2 (SGLT-2)

są nowymi lekami przeciwcukrzycowymi, których oddziaływanie wykracza daleko poza

prostą kontrolę glikemii. Inhibitory SGLT-2 zapobiegają pogarszaniu się niewydolności

serca zarówno u pacjentów z, jak i bez cukrzycy. Leki zmniejszają także ryzyko poważnych

zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów z powodu chorób układu krążen ia, u pacjentów

z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Korzystne efekty wydają się związane

z lepszą kontrolą glikemii, zwiększoną diurezą i natriurezą oraz zmniejszeniem objętości

płynu pozakomórkowego. Bezpośrednie oddziaływanie na mięsień sercowy jest wynikiem

znacznej redukcji poziomu sodu i wapnia w kardiomiocytach, hamowania włóknienia oraz

nasilenia erytropoezy i ketogenezy. Inhibitory SGLT-2 redukują albuminurię, spowalniają

włóknienie nerek i zachowują ich wydolność. Zastosowanie leków powinno być brane

pod uwagę u wszystkich pacjentów z cukrzycową chorobą nerek, niezależnie od stopnia

kontroli glikemii.

Inhibitory SGLT-2 są rekomendowane jako leki pierwszego rzutu w długotrwałej terapii

chorych na cukrzycę typu 2 z niewydolnością serca, z wysokim ryzykiem miażdżycy i jej

powikłań oraz z cukrzycową chorobą nerek.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Gregg EW, Hora I, Benoit SR. Resurgence in Diabetes-Related Complications. JAMA. 2019; 321(19): 1867–1868.
 2. Giugliano D, Longo M, Scappaticcio L, et al. Sodium-glucose transporter-2 inhibitors for prevention and treatment of cardiorenal complications of type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol. 2021; 20(1).
 3. Tentolouris A, Vlachakis P, Tzeravini E, et al. SGLT2 Inhibitors: A Review of Their Antidiabetic and Cardioprotective Effects. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(16).
 4. Vrhovac I, Balen Eror D, Klessen D, et al. Localizations of Na(+)-D-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in human kidney and of SGLT1 in human small intestine, liver, lung, and heart. Pflugers Arch. 2015; 467(9): 1881–1898.
 5. Salvatore T, Galiero R, Caturano A, et al. An Overview of the Cardiorenal Protective Mechanisms of SGLT2 Inhibitors. Int J Mol Sci. 2022; 23(7).
 6. Ray EC. Evolving understanding of cardiovascular protection by SGLT2 inhibitors: focus on renal protection, myocardial effects, uric acid, and magnesium balance. Curr Opin Pharmacol. 2020; 54: 11–17.
 7. Hu S, Lin C, Cai X, et al. The urinary glucose excretion by sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor in patients with different levels of renal function: a systematic review and meta-analysis. Front Endocrinol (Lausanne). 2021; 12: 814074.
 8. Dominguez Rieg JA, Xue J, Rieg T. Tubular effects of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors: intended and unintended consequences. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2020; 29(5): 523–530.
 9. Natali A, Nesti L, Tricò D, et al. Effects of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors on cardiac structure and function: a narrative review of clinical evidence. Cardiovasc Diabetol. 2021; 20(1): 196.
 10. Chowdhury TA, Ali O. Diabetes and the kidney. Clin Med. 2021; 21(4): e318–e322.
 11. Thomson SC, Vallon V. Renal effects of sodium-glucose cotransporter inhibitors. Am J Cardiol . 2019; 124(Suppl. 1): S28–S35.
 12. Jhund PS, Solomon SD, Docherty KF, et al. Efficacy of dapagliflozin on renal function and outcomes in patients with heart failure with reduced ejection fraction. Circulation. 2021; 143(4): 298–309.
 13. Garofalo C, Borrelli S, Liberti M, et al. SGLT2 Inhibitors: Nephroprotective Efficacy and Side Effects. Medicina. 2019; 55(6): 268.
 14. Giugliano D, Longo M, Scappaticcio L, et al. SGLT-2 inhibitors and cardiorenal outcomes in patients with or without type 2 diabetes: a meta-analysis of 11 CVOTs. Cardiovasc Diabetol. 2021; 20(1): 236.
 15. Palmiero G, Cesaro A, Vetrano E, et al. Impact of SGLT2 Inhibitors on Heart Failure: From Pathophysiology to Clinical Effects. Int J Mol Sci. 2021; 22(11).
 16. Patel VB, Shah S, Verma S, et al. Epicardial adipose tissue as a metabolic transducer: role in heart failure and coronary artery disease. Heart Fail Rev. 2017; 22(6): 889–902.
 17. Liu Z, Ma X, Ilyas I, et al. Impact of sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors on atherosclerosis: from pharmacology to pre-clinical and clinical therapeutics. Theranostics. 2021; 11(9): 4502–4515.
 18. McMurray J, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2019; 381: 1995–2008.
 19. Jhund PS, Ponikowski P, Docherty KF, et al. Dapagliflozin and recurrent heart failure hospitalizations in heart failure with reduced ejection fraction. Circulation. 2021; 143(20): 1962–1972.
 20. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020; 383: 1413–1424.
 21. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Effect of Empagliflozin on the Clinical Stability of Patients With Heart Failure and a Reduced Ejection Fraction: The EMPEROR-Reduced Trial. Circulation. 2021; 143(4): 326–336.
 22. Packer M, Butler J, Zannad F, et al. Effect of empagliflozin on worsening heart failure and preserved ejection fraction. Circulation. 2021; 144(16): 1284–1294.
 23. Figtree GA, Rådholm K, Barrett TD, et al. Canagliflozin and Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus: Results From the CANVAS Program. Circulation. 2018; 138(5): 458–468.
 24. Cosentino F, Cannon CP, Cherney DZI, et al. VERTIS CV Investigators. Efficacy of ertugliflozin on heart failure–related events in patients with type 2 diabetes mellitus and established atherosclerotic cardiovascular disease. Circulation. 2020; 142(23): 2205–2215.
 25. Yin D, Qiu M, Wei X, et al. Meta-analyzing the factors affecting the efficacy of gliflozins in patients with heart failure based on heart failure trials. Medicine (Baltimore). 2021; 100(28): e26561.
 26. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet. 2019; 393(10166): 31–39.
 27. Ueda P, Svanström H, Melbye M, et al. Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of serious adverse events: nationwide register based cohort study. BMJ. 2018; 363: k4365.
 28. Sano M, Goto S. Possible mechanism of hematocrit elevation by sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and associated beneficial renal and cardiovascular effects. Circulation. 2019; 139(17): 1985–1987.
 29. Zhao Y, Xu L, Tian D. Effects of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors on serum uric acid level: a meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab. 2018; 20: 458–462.
 30. Storgaard H, Gluud LL, Bennett C, et al. Benefits and harms of sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2016; 11(11): e0166125.
 31. Huang C, Lee J. Sodium‐glucose co‐transporter‐2 inhibitors and major adverse limb events: A trial‐level meta‐analysis including 51 713 individuals. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2020; 22(12): 2348–2355.
 32. Vinke JS, Heerspink HJL, de Borst MH. Effects of sodium glucose cotransporter 2 inhibitors on mineral metabolism in type 2 diabetes mellitus. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2019; 28(4): 321–327.
 33. Blau JE, Taylor SI, Taylor SI, et al. Possible adverse effects of SGLT2 inhibitors on bone. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015; 3(1): 8–10.
 34. Fralick M, Kim SC, Schneeweiss S, et al. Fracture risk after initiating canagliflozin: a multi-database cohort study. Ann Intern Med. 2019; 170(3): 155–163.
 35. Zhuo M, Hawley CE, Paik JM, et al. Association of sodium-glucose cotransporter–2 inhibitors with fracture risk in older adults with type 2 diabetes. JAMA Netw Open. 2021; 4(10): e2130762.
 36. Li Cx, Liang S, Gao L, et al. Cardiovascular outcomes associated with SGLT-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs in patients with type 2 diabetes: A real-world systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. 2021; 16(2): e0244689.