Tom 17, Nr 1 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-02-28
Wyświetlenia strony 412
Wyświetlenia/pobrania artykułu 24
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rumień guzowaty u 7-letniego chłopca w przebiegu infekcji Mycoplasma Pneumoniae i Salmonella Enteritidis

Małgorzata Kusibab1, Karolina Trząska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(1):11-17.

Streszczenie

Rumień guzowaty (RG, Erythema Nodosum) jest najczęstszą kliniczną odmianą zapalenia tkanki podskórnej (panniculitis). Zazwyczaj objawia się nagłym wystąpieniem bolesnych, ucieplonych, słabo odgraniczonych guzków średnicy 1–10 cm lokalizowanych symetrycznie na przednich powierzchniach podudzi. Pojawieniu się zmian skórnych prawie zawsze towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, takie jak: gorączka, osłabienie, bóle i zapalenie stawów, bóle głowy. Na rodzaj obser wowanych objawów ma wpływ pr zede wszystkim czynnik etiologiczny. Wtórny rumień guzowaty występuje w przebiegu wielu chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych czy nowotworowych, a także w związku z przyjmowaniem niektórych leków. W 20–50% rozpoznaje się rumień guzowaty idiopatyczny (pierwotny), w którym nie udaje się określić czynnika wywołującego. P ostępowanie terapeutyczne w przypadku rumienia guzowatego stanowi leczenie choroby podstawowej oraz leczenie łagodzące objawy choroby. W artykule został omówiony przypadek 7-letniego pacjenta z rumieniem guzowatym. Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki u chłopca rozpoznano zakażenie Mycoplasma pneumoniae oraz Salmonella enteritidis, które stanowiło czynnik etiologiczny prezen - towanych objawów.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Kamińska-Sobczak A, Karska E, Lange A, et al. Erythema nodosum in a child with Salmonella Enteritidis infection. Pediatr Med Rodz. 2021; 17(2): 168–172.
 2. Zaniewski P, Flisiak I, Chodynicka B. Rumień guzowaty u dziecka – opis przypadku. Przegl Dermatol. 2011; 98(4): 345–349.
 3. Potempa-Jeziorowska M, Sedlaczek K, Jonczyk P, et al. Rumień guzowaty – jeden objaw, wiele przyczyn? Pediatr Med Rodz. 2018; 14(4): 381–385.
 4. Potempa-Jeziorowska M, Sedlaczek K, Jonczyk P, et al. Rumień guzowaty — kręta droga do rozpoznania przyczyny. Varia Medica. 2019; 3(2): 131–136.
 5. Chowaniec M, Starba A, Wiland P. Erythema nodosum - review of the literature. Reumatologia. 2016; 54(2): 79–82.
 6. Bogna Grygiel-Górniak B, Puszczewicz M. Diagnostyka różnicowa rumienia guzowatego. Medycyna po Dyplomie`. 2016; 25(5): 48–54.
 7. Zimmermann-Górska I, Tuchocka-Kaczmarek A. Rumień guzowaty. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.25 (7.11.2022).
 8. Świdrowska-Jaros J,Zimmermann-Górska I.Rumień guzowaty. https://www.mp.pl/podrecznik/pediatria/chapter/B42.87.9.7.1 (7.11.2022).
 9. Schwartz RA, Nervi SJ. Erythema nodosum: a sign of systemic disease. Am Fam Physician. 2007; 75(5): 695–700.
 10. Trapani S, Rubino C, Lodi L, et al. Rumień guzowaty u dzieci. Przegląd danych i praktyczne postępowanie. Medycyna Praktyczna. 2022; 9(4): 511.
 11. Mijas J, Krasuska-Rzemińska P. https://forumpediatrii.pl/artykul/rumien-guzowaty-u-dzieci (7.11.2022).