Tom 17, Nr 1 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-02-28
Wyświetlenia strony 456
Wyświetlenia/pobrania artykułu 28
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rak żołądka — opis przypadku

Aleksandra Kuźniak1, Sara Shawkat1, Liliana Łykowska-Szuber1, Joanna Ryczkowska2, Agnieszka Dobrowolska1, Iwona Krela-Kaźmierczak1
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(1):18-23.

Streszczenie

W artykule przedstawiono przypadek 80-letniego pacjenta przyjętego do Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu w celu diagnostyki niedokrwistości. W pracy zawar to krótką charakterystykę raka żołądka, etiologię, diagnostykę z naciskiem na wiele informacji szczególnie przydatnych dla lekarzy medycyny rodzinnej, oraz leczenie. Celem pracy jest podkreślenie konieczności wieloaspektowego i wielodyscyplinarnego podejścia do pacjenta z wywiadem chorób nowotworowych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Pisani P, Bray F, Parkin DM, et al. Estimates of the worldwide incidence of 25 major cancers in 1990. Int J Cancer. 1999; 80(6): 827–841, doi: 10.1002/(sici)1097-0215(19990315)80:6<827::aid-ijc6>3.0.co;2-p.
 2. Didkowska J, Wojciechowska U, Olasek P. Caetano dos Santos F, Michałek I. Nowotwory w Polsce w 2019 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa. 2021: 66–67.
 3. Szmidt J, Kużdżał J, Gruca Z, et al. Podstawy chirurgii T. 2. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. 2009: 694–706.
 4. Hawk ET, Eberlein TJ, Reid BJ, et al. Report of the stom-ach/esophageal cancers. Progress Review Group. December 2002.
 5. Strzelec B, Stuła M, Chmielewski P, et al. Profilaktyka i leczenie raka żołądka – aktualny problem interdyscyplinarny. Pielęgniarstwo Polskie. 2018; 68(2): 188–195.
 6. Zali K, Rezaei-Tavirani M, Azodi M. Gastric cancer: prevention, risk factors and treat-ment. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2011; 4(4): 175–185.
 7. Fang X, Wei J, He X, et al. Landscape of dietary factors associated with risk of gastric cancer: A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Cancer. 2015; 51(18): 2820–2832.
 8. Marrelli D, Stefano ADe, Manzoni Gde, et al. Prediction of Recurrence After Radical Surgery for Gastric Cancer. Annals of Surgery. 2005; 241(2): 247–255.
 9. Adachi Y, Shiraishi N, Suematsu T, et al. Most important lymph node information in gastric cancer: multivariate prognostic study. Ann Surg Oncol. 2000; 7(7): 503–507.
 10. Siewert J, Böttcher K, Stein H, et al. Relevant Prognostic Factors in Gastric Cancer. Annals of Surgery. 1998; 228(4): 449–461.
 11. Son SY, Kim HH. Minimally invasive surgery in gastric cancer. World J Gastroenterol. 2014; 20(39): 14132–14141.
 12. DeLoughery TG. Iron Deficiency Anemia. Med Clin North Am. 2017; 101(2): 319–332.
 13. Radziwon P, Krzakowski M, Kalinka-Warzocha E, et al. Anemia in cancer patients. Expert Group recommendations. Oncol Clin Pract. 2017; 13: 202–210.
 14. Potemski P, Polkowski W, Bujko K. editors. Zalecenia postęowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Gdańsk: Via Medica. 2013; 1: 103–206.
 15. Domagała W, Chosia M, Urasińska E. Podstawy Patologii PZWL. 2010: Warszawa.