Tom 17, Nr 1 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-02-28
Wyświetlenia strony 386
Wyświetlenia/pobrania artykułu 30
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Od napadowych utrat przytomności do zaburzeń dysocjacyjnych w pediatrii

Agnieszka Osiewalska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2023;17(1):24-29.

Streszczenie

Zaburzenia dysocjacyjne to grupa zaburzeń psychosomatycznych, które mogą wystąpić w następstwie licznych stresowych sytuacji życiowych, pr zeżywanych trudności i kon - fliktów. W artykule przedstawiono przypadek 17-letniej pacjentki, która trafiła na oddział pediatryczny po kilkukrotnych napadowych utratach przytomności połączonych z prężeniem ciała oraz z towarzyszącym bólem podudzia. W wywiadzie próba samobójcza; z powodu stwierdzonych zaburzeń depresyjnych pacjentka leczona farmakologicznie. Przeprowadzone konsultacje i badania wykluczyły podłoże somatyczne problemów. Ze względu na przeszłość pacjentki wykonano konsultację psychiatryczną, na podstawie której stwierdzono, że przyczyną objawów są zaburzenia dysocjacyjne. W artykule przedstawiono opis wspomnianego przypadku oraz postępowanie diagnostyczne w razie podejrzenia zaburzeń dysocjacyjnych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Wolańczyk T. Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży. W: Kawalec W, Grenda R, Kulus M (red) Pediatria II. wyd. 2. Warszawa. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2020.
  2. Hart O, van de, Bonn S. Treatment of dissociative disorders. W: Bremner JD, Marmar CR, redaktorzy. Trauma, Memory, and Dissociation. Edycja 1. Washington: American Psychiatric Association. 1998.
  3. World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Edycja 10. Geneva: World Health Organization. 2019.
  4. Nijenhuis E. The Trinity of Trauma: ignorance, fragility, and control. Edycja 1, Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht. 2015.
  5. Nijenhuis E. Somatoform Dissociation. Journal of Trauma & Dissociation. 2001; 1(4): 7–32.
  6. MacPhee E. Dissociative disorders in medical settings. Curr Psychiatry Rep. 2013; 15(10): 398.
  7. Tomalski R, Pietkiewicz I. Rozpoznawanie i różnicowanie zaburzeń dysocjacyjnych – wyzwania w praktyce klinicznej. Czasopismo Psychologiczne. 2019; 25: 43–51.
  8. Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Rutkowski K, et al. Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Psychiatria Polska. 2016; 50: 77–93.
  9. Gast U, Rodewald F, Nickel V, et al. Prevalence of dissociative disorders among psychiatric inpatients in a German university clinic. J Nerv Ment Dis. 2001; 189(4): 249–257.
  10. Feinstein A. Conversion Disorder. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology. 2018; 24(3): 861–872.