Tom 16, Nr 3 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-06-30
Wyświetlenia strony 2620
Wyświetlenia/pobrania artykułu 21
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pierwotnie postępujące stwardnienie rozsiane w praktyce lekarza rodzinnego

Waldemar Brola
Forum Medycyny Rodzinnej 2022;16(3):102-109.

Streszczenie

Postać pierwotnie postępująca stwardnienia rozsianego (SM) charakteryzuje się stopniowym narastanieM objawów od początku choroby, bez wyraźnych rzutów. Typowe jest stałe pogarszanie się stanu neurologicznego. Szacuje się, że pierwotnie postępujące SM występuje u 10–15% pacjentów, ze zbliżoną częstością u obu płci, a choroba rozpoznawana jest w wieku 40 lat lub później. Mimo że w ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości jej leczenia, jest to postać choroby wciąż mało znana i zbyt rzadko rozpoznawana przez lekarzy rodzinnych, a nawet lekarzy neurologów. Odrębny przebieg z charakterystyczną symptomatologią i zmianami w badaniu rezonansu magnetycznego oraz późniejszy czas wystąpienia pierwszych objawów powodują, że ta postać SM wymaga wnikliwej diagnostyki różnicowej. Znajomość kryteriów diagnostycznych i odmienności w stosunku do najczęstszej postaci rzutowo-remisyjnej mogą być pomocne w przyspieszeniu rozpoznania i wdrożeniu skutecznego leczenia.   

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Thompson A, Baranzini S, Geurts J, et al. Multiple sclerosis. The Lancet. 2018; 391(10130): 1622–1636.
 2. Atlas of SM 2020. Atlas-3rd-Edition-Epidemiology-report-EN-updated-30-9-20.pdf (msif.org) (10.05.2022).
 3. Wnuk M, Maluchnik M, Perwieniec J, et al. Multiple sclerosis incidence and prevalence in Poland: Data from administrative health claims. Mult Scler Relat Disord. 2021; 55: 103162.
 4. Kapica-Topczewska K, Brola W, Fudala M, et al. Prevalence of multiple sclerosis in Poland. Mult Scler Relat Disord. 2018; 21: 51–55.
 5. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2014; 83(3): 278–286.
 6. Confavreux C, Vukusic S. Natural history of multiple sclerosis: a unifying concept. Brain. 2006; 129(Pt 3): 606–616.
 7. Rejdak K, Leary SM, Petzold A, et al. Problems in designing and recruiting to therapeutic trials in primary progressive multiple sclerosis. J Neurol. 1999; 246(7): 562–568.
 8. Kantarci OH, Weinshenker BG. Natural history of multiple sclerosis. Neurol Clin. 2005; 23(1): 17–38, v.
 9. Antel J, Antel S, Caramanos Z, et al. Primary progressive multiple sclerosis: part of the MS disease spectrum or separate disease entity? Acta Neuropathol. 2012; 123(5): 627–638.
 10. Lassmann H. Brain damage when multiple sclerosis is diagnosed clinically. Lancet. 2003; 361(9366): 1317–1318.
 11. Kingwell E, Marriott JJ, Jetté N, et al. Incidence and prevalence of multiple sclerosis in Europe: a systematic review. BMC Neurol. 2013; 13: 128.
 12. Brola W, Sobolewski P, Flaga S, et al. Primary progressive multiple sclerosis in the Polish population. Aktualności Neurologiczne. 2017; 17(1): 5–14.
 13. Thompson A, Banwell B, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. The Lancet Neurology. 2018; 17(2): 162–173.
 14. Sastre-Garriga J, Ingle GT, Rovaris M, et al. Long-term clinical outcome of primary progressive MS: predictive value of clinical and MRI data. Neurology. 2005; 65(4): 633–635.
 15. Geraldes R, Ciccarelli O, Barkhof F, et al. Jacqueline Palace on behalf of the MAGNIMS study group, MAGNIMS study group. The current role of MRI in differentiating multiple sclerosis from its imaging mimics. Nat Rev Neurol. 2018; 14(4): 199–213.
 16. Andersson PB, Waubant E, Gee L, et al. Multiple sclerosis that is progressive from the time of onset: clinical characteristics and progression of disability. Arch Neurol. 1999; 56(9): 1138–1142.
 17. McDonnell GV, Hawkins SA. Clinical study of primary progressive multiple sclerosis in Northern Ireland, UK. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1998; 64(4): 451–454.
 18. Tremlett H, Paty D, Devonshire V. The natural history of primary progressive MS in British Columbia, Canada. Neurology. 2005; 65(12): 1919–1923.
 19. Thompson AJ, Polman CH, Miller DH, et al. Primary progressive multiple sclerosis. Brain. 1997; 120 ( Pt 6): 1085–1096.
 20. Brola W, Sobolewski P, Żak M, et al. Profile of Polish patients with primary progressive multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2019; 33: 33–38.
 21. Montalban X, Hauser SL, Kappos L, et al. ORATORIO Clinical Investigators. Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017; 376(3): 209–220.
 22. Calabresi PA. B-Cell Depletion - A Frontier in Monoclonal Antibodies for Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017; 376(3): 280–282.
 23. Wolinsky JS, Arnold DL, Brochet B, et al. Long-term follow-up from the ORATORIO trial of ocrelizumab for primary progressive multiple sclerosis: a post-hoc analysis from the ongoing open-label extension of the randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2020; 19(12): 998–1009.
 24. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ocrevus-epar-product-information_pl. (10.05.2022).