Tom 16, Nr 5 (2022)
Artykuł redakcyjny
Opublikowany online: 2022-10-31
Wyświetlenia strony 757
Wyświetlenia/pobrania artykułu 22
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Analiza wybranych czynników wpływających na realizację przez pacjentów w pierwszych dwóch latach po operacji bariatrycznej założeń odpowiedniego sposobu odżywiania się.

Aleksandra Krystyna Kułach12, Anna Grabowska32, Ilona Kawa2, Aleksandra Ćwięk2, Michał Pędziwiatr12, Piotr Major12
Forum Medycyny Rodzinnej 2022;16(5):199-207.

Streszczenie

Wstęp: Chirurgia bariatryczna skutkuje znaczną redukcją masy ciała w pierwszym roku po operacji jednak badania wykazują ponowny wzrost u części pacjentów w kolejnych latach. Poszukiwane są czynniki, które wpływają na powstawanie tego zjawiska. Cel: Weryfikacja czy czas od operacji oraz współpraca z dietetykiem i psychologiem wpływają na przestrzeganie przez pacjentów zaleceń odpowiedniej diety. Materiał i metody: Zakwalifikowano 187 pacjentów (kobiety n=156, 83,4%) będących do 2 lat po operacji rękawowej resekcji żołądka. Uczestnicy wypełnili ankietę internetową zawierającą punktowane pytania dotyczące prawidłowej diety po operacji oraz współpracy z dietetykiem i psychologiem. Wyniki: W grupie pacjentów 22 dni-12 miesięcy po operacji mediana wyników była wyższa (mediana Me=22), niż w grupie 13-24 miesiące po (Me=20, p=0,002). Wyższe wyniki uzyskiwały grupy korzystające z porad dietetyka (Me=23 vs Me=21 , p<0,001) i psychologa (Me=23 vs Me=21 , p<0,001). Wnioski: Z czasem od operacji pacjenci coraz mniej przestrzegają zaleceń odpowiedniej diety. Pacjenci konsultujący się ze specjalistami ściślej stosują zalecenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Zhang Yi, Liu Ju, Yao J, et al. Obesity: pathophysiology and intervention. Nutrients. 2014; 6(11): 5153–5183.
 2. Kowalewski P, Janik M, Kwiatkowski A, et al. Bariatric tourists. Foreign bariatric patients treated in Poland - a survey based study. Pol Przegl Chir. 2020; 92(4): 12–16.
 3. Budzyński A, Major P, Głuszek S, et al. Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej. Med Prakt Chir. 2016; 6: 13–25.
 4. Ionut V, Burch M, Youdim A, et al. Gastrointestinal hormones and bariatric surgery-induced weight loss. Obesity (Silver Spring). 2013; 21(6): 1093–1103.
 5. Courcoulas AP, King WC, Belle SH, et al. Seven-Year Weight Trajectories and Health Outcomes in the Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (LABS) Study. JAMA Surg. 2018; 153(5): 427–434.
 6. Velapati SR, Shah M, Kuchkuntla AR, et al. Weight Regain After Bariatric Surgery: Prevalence, Etiology, and Treatment. Curr Nutr Rep. 2018; 7(4): 329–334.
 7. Maleckas A, Gudaitytė R, Petereit R, et al. Weight regain after gastric bypass: etiology and treatment options. Gland Surg. 2016; 5(6): 617–624.
 8. Boniecka I, Szczygieł B, Paśnik K. Wybrane cechy trybu życia pacjentów z otyłością olbrzymią zakwalifikowanych do operacji. Rocz PZH. 2009; 60(3): 279–284.
 9. Szczepańska E, Brończyk-Puzoń A. Ocena nawyków żywieniowych pacjentów z otyłością, zakwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(3): 330–334.
 10. Mitchell JE, et al. Eating Behavior and Eating Disorders in Adults Prior to Bariatric Surgery. Int J Eat Disord. 2016; 48(2): 215–222.
 11. Jastrzębska-Mierzyńska M, Ostrowska L, Hady HR, et al. Assessment of dietary habits, nutritional status and blood biochemical parameters in patients prepared for bariatric surgery: a preliminary study. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2012; 7(3): 156–165.
 12. Jastrzębska-Mierzyńska M, Ostrowska L, Wasiluk D, et al. Dietary habits of obese patients qualified for bariatric procedures. Rocz Panstw Zakl Hig. 2014; 65(1): 41–47.
 13. Spaggiari G, Santi D, Budriesi G, et al. Eating Behavior after Bariatric Surgery (EBBS) Questionnaire: a New Validated Tool to Quantify the Patients' Compliance to Post-Bariatric Dietary and Lifestyle Suggestions. Obes Surg. 2020; 30(10): 3831–3838.
 14. Mechanick JI, Apovian C, Brethauer S. Clinical Practice Guidelines for the Perioperative Nutrition, Metabolic, and Nonsurgical Support of Patients Undergoing Bariatric Procedures - 2019 Update: Cosponsored By American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology. Endocr Pract. 2019; 25(12): 1346–1359.
 15. Von Elm EP, Altman DG, Egger M. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. PLoS Med. 2007; 4(10): 1623–1627.
 16. Masood A, Alsheddi L, Alfayadh L, et al. Dietary and Lifestyle Factors Serve as Predictors of Successful Weight Loss Maintenance Postbariatric Surgery. J Obes. 2019; 2019: 7295978.
 17. Coluzzi I, Raparelli L, Guarnacci L, et al. Food Intake and Changes in Eating Behavior After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. Obes Surg. 2016; 26(9): 2059–2067.
 18. Schiavo L, Scalera G, Pilone V, et al. Patient adherence in following a prescribed diet and micronutrient supplements after laparoscopic sleeve gastrectomy: our experience during 1 year of follow-up. J Hum Nutr Diet. 2017; 30(1): 98–104.
 19. Júnior WS, do Amaral JL, Nonino-Borges CB. Factors related to weight loss up to 4 years after bariatric surgery. Obes Surg. 2011; 21(11): 1724–1730.
 20. Lombardo M, Bellia A, Mattiuzzo F, et al. Frequent Follow-Up Visits Reduce Weight Regain in Long-Term Management After Bariatric Surgery. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2015; 10(3): 119–125.
 21. Ogden J, Hollywood A, Pring C, et al. The impact of psychological support on weight loss post weight loss surgery: a randomised control trial. Obes Surg. 2015; 25(3): 500–505.