Tom 16, Nr 1 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-03-03
Wyświetlenia strony 2279
Wyświetlenia/pobrania artykułu 25
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ablacja w leczeniu migotania przedsionków. Jak prowadzić pacjenta w praktyce lekarza rodzinnego ręka w rękę z elektrofizjologiem?

Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Dariusz Rodkiewicz, Karolina Rogala
Forum Medycyny Rodzinnej 2022;16(1):1-10.

Streszczenie

brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Migotanie przedsionków ma więcej twarzy od Greya. Wiadomości wprowadzające w to złożone zagadnienie. Forum Medycyny Rodzinnej. 2021; 15(3): 103–123.
 2. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Metody leczenia migotania przedsionków. Jak się poruszać po tym labiryncie? Forum Medycyny Rodzinnej. 2021; 15(4).
 3. Koźluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Izolacja żył płucnych w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków — jak dobrać optymalną technikę dla indywidualnego pacjenta? Forum Medycyny Rodzinnej. 2021; 15(6): 223–244.
 4. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021; 42(5): 373–498.
 5. Koźluk E, Zyśko D, Piątkowska A, et al. Modele kliniczno-anatomiczne ablacji podłoża migotania przedsionków u pacjentów ze wspólnym pniem żył płucnych - doniesienie wstępne. Polski Przegląd Kardiologiczny. 2013; 15(4): 241–249.
 6. Koźluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Safety of pulmonary vein isolation in atrial fibrillation patients treated with dabigatran when idarucizumab is available (RCDD code: VIII). Journal of Rare Cardiovascular Diseases. 2019; 3(8).
 7. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Ablacja – tajemnicze słowo brzmiące jak cudowne zaklęcie. Kilka słów o tym jak to się robi (i jak się robiło kiedyś)? Forum Medycyny Rodzinnej. 2020; 14(6): 245–264.
 8. Cappato R, Calkins H, Chen SA, et al. Updated worldwide survey on the methods, efficacy, and safety of catheter ablation for human atrial fibrillation. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2010; 3(1): 32–38.
 9. Lodziński P, Kiliszek M, Koźluk E, et al. Does a blanking period after pulmonary vein isolation impact long-term results? Results after 55 months of follow-up. Cardiol J. 2014; 21(4): 384–391.
 10. Balsam P, Koźluk E, Peller M, et al. Antazoline for termination of atrial fibrillation during the procedure of pulmonary veins isolation. Adv Med Sci. 2015; 60(2): 231–235.
 11. Deshmukh A, Patel NJ, Pant S, et al. In-hospital complications associated with catheter ablation of atrial fibrillation in the United States between 2000 and 2010: analysis of 93 801 procedures. Circulation. 2013; 128(19): 2104–2112.
 12. Kozluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Safety and efficacy of cryoablation without the use of fluoroscopy. Cardiol J. 2018; 25(3): 327–332.
 13. Koźluk E, Gawrysiak M, Piątkowska A, et al. Radiofrequency ablation without the use of fluoroscopy - in what kind of patients is it feasible? Arch Med Sci. 2013; 9(5): 821–825.
 14. Hirshfeld JW, Balter S, Brinker JA, et al. American College of Cardiology Foundation, American Heart Association/, HRS, SCAI, American College of Physicians Task Force on Clinical Competence and Training. ACCF/AHA/HRS/SCAI clinical competence statement on physician knowledge to optimize patient safety and image quality in fluoroscopically guided invasive cardiovascular procedures: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association/American College of Physicians Task Force on Clinical Competence and Training. Circulation. 2005; 111(4): 511–532.
 15. Bigelow AM, Arnold BS, Padrutt GC, et al. Non-fluoroscopic cardiac ablation of neonates with CHD. Cardiol Young. 2017; 27(3): 592–596.
 16. Szumowski L, Szufladowicz E, Orczykowski M, et al. Ablation of severe drug-resistant tachyarrhythmia during pregnancy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010; 21(8): 877–882.
 17. Stec S, Krynski T, Baran J, et al. "Rescue" ablation of electrical storm in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in pregnancy. BMC Cardiovasc Disord. 2013; 13: 58.
 18. Koźluk E, Piątkowska A, Kiliszek M, et al. Catheter ablation of cardiac arrhythmias in pregnancy without fluoroscopy: A case control retrospective study. Adv Clin Exp Med. 2017; 26(1): 129–134.
 19. Kozluk E, Tokarczyk M, Kozłowski D, et al. Radiofrequency catheter ablation during pregnancy. Folia Cardiol. 2005; 12(5): 338–342.
 20. Koźluk E, Balsam P, Peller M, et al. Efficacy of multi-electrode duty-cycled radiofrequency ablation in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Cardiol J. 2013; 20(6): 618–625.
 21. Boersma L, Koźluk E, Maglia G, et al. Paroxysmal and persistent atrial fibrillation ablation outcomes with the pulmonary vein ablation catheter GOLD duty-cycled phased radiofrequency ablation catheter: quality of life and 12-month efficacy results from the GOLD Atrial Fibrillation Registry. Europace. 2020; 22(6): 888–896.