Tom 15, Nr 6 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-12-24

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 4363
Wyświetlenia/pobrania artykułu 173
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Izolacja żył płucnych w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków — jak dobrać optymalną technikę dla indywidualnego pacjenta?

Edward Koźluk, Dariusz Rodkiewicz, Agnieszka Piątkowska, Przemysław Kwasiborski, Małgorzata Buksińska-Lisik, Artur Mamcarz
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(6):223-244.

Streszczenie

W kolejnym odcinku dotyczącym migotania przedsionków przybliżamy techniki ablacji usuwającej najczęstsze czynniki wyzwalające (trigger) tą arytmię, jakimi są pobudzenia dodatkowe (pojedyncze lub serie, które odpowiednio długie stają się również czynnikiem podtrzymującym — driver) wywodzące się z żył płucnych. Dotychczas zaproponowano wiele technik izolacji żył płucnych (a zatem usunięcia wpływu tych ognisk na czynność elektryczną przedsionków). Każda z nich ma nieco inną charakterystykę, a co za tym idzie inne ograniczenia i korzyści względem alternatywnych metod. Dlatego znaczenia nabiera indywidualny dobór metody ablacji dla konkretnego pacjenta. Obecnie dobór ten ma jeszcze charakter subiektywny i opiera się na doświadczeniu zebranym w ośrodkach autorów niniejszej pracy. Mimo subiektywizmu artykułu, znajomość przedstawionych kryteriów może pozwolić na wysyłanie konkretnego pacjenta do ośrodka dysponującego preferowaną dla niego metodą, co może przełożyć się na większe bezpieczeństwo (bezpośrednie i odległe) i wyższą skuteczność tej formy leczenia. Omówiono techniki ablacji punktowej z użyciem systemów elektroanatomicznych (wyróżniając wśród nich techniki z użyciem wysokiej mocy), ablacji za pomocą elektrody okrężnej i technik balonowych. Zagadnienie zilustrowano przykładowymi zabiegami krioablacji balonowych u nieco nietypowych (obecnie) pacjentów, by jeszcze bardziej zwrócić uwagę na indywidualne podejście do każdego pacjenta z migotaniem przedsionków.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Haissaguerre M, Jais P, Shah D, Lavergne T, Takahashi A, Barold S, Clememty J: Predominant origin of atrial arrhythmia triggers in the pulmonary veins: A distinc electrophysiologic entity. PACE 1997;20 part II:1065.
 2. Jaïs P, Haïssaguerre M, Shah DC, et al. A focal source of atrial fibrillation treated by discrete radiofrequency ablation. Circulation. 1997; 95(3): 572–576.
 3. Haïssaguerre M, Jaïs P, Shah DC, et al. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med. 1998; 339(10): 659–666.
 4. Walczak F, Szufladowicz E, Baranowski R, et al. Żyła płucna punktem wyjścia migotania przedsionków. Kardiol Pol. 2000; 52: 475–478.
 5. Koźluk E, Lodziński P, Piątkowska A, et al. Ogniskowe migotanie przedsionków – gaszenie ognisk prądem o częstotliwości radiowej. Kardiologia po Dyplomie. 2003; 2: 72–77.
 6. Koźluk E, Opolski G. Migotanie przedsionków. In: Pruszczyk P, Opolski G, Hryniewiecki T, Drożdż J. ed. Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. II. Medical Tribune Polska 2010: 118–142.
 7. Koźluk E, Kowalska M, Kiliszek M, et al. Opcja MERGE – parę słów o integracji obrazu. Kardiologia po Dyplomie. 2009; 8(8): 28–33.
 8. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. High-power and short-duration ablation with the Qdot+ algorithm for pulmonary vein isolation and the right superior ganglion plexus ablation without fluoroscopy. European Journal of Translational and Clinical Medicine. 2021; 4(2): 10–17.
 9. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Irrigated DiamondTemp catheter and return to ablation under temperature control. First Polish experience with DiamondTemp catheter in pulmonary vein isolation. European Journal of Translational and Clinical Medicine. 2021; 4(2): 44–51.
 10. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Russian Journal of Cardiology. 2021; 26(9): 4701.
 11. Koźluk E, Zyśko D, Piątkowska A, et al. Effectiveness comparison of various atrial fibrillation ablation methods in patients with common venous trunk. Adv Clin Exp Med. 2019; 28(4): 461–467.
 12. Brunton TS, Fayrer J. Note on independent pulsation of the pulmonary veins and vena cava. Proceedings of the Royal Society of London. 1874; B25: 174-176.
 13. Takino M. Vergleichende Studien uber die histologische Structur der Arterae und Venae pulmonales, die Blutgefassnerven der Lunge und die Nerven der Bronchien bei verschiedenen Tierarten, besonders uber die Beziehung der Blutgefassnerven zu den glatten Muskeln der Blutgefasse. Acta Scholae medicinalis Universitatis in Kioto. 1933; 15: 321–354.
 14. Mukai T. Beitrage zur Kenntnis der Morfologie des Venensystems. Keijo Journal of Medicine. 1941; 11: 177–200.
 15. Kramer AW, Marks LS. The occurrence of cardiac muscle in the pulmonary veins of Rodenita. J Morphol. 1965; 117(2): 135–149.
 16. Nathan H, Gloobe H. Myocardial atrio-venous junctions and extensions (sleeves) over the pulmonary and caval veins. Anatomical observations in various mammals. Thorax. 1970; 25(3): 317–324.
 17. Karrer HE. The striated musculature of blood vessels. I. General cell morphology. J Biophys Biochem Cytol. 1959; 6: 383–392.
 18. Policar A, Collet A, Pregermain S. La gaine myocarique des veines intrapulmonaires etudiee chez la rat au microscope electronique. Bulletin de microscopie appliquee. 1959; 9: 5–9.
 19. Spach M, Barr R, Jewett P. Spread of excitation from the atrium into thoracic veins in human beings and dogs. The American Journal of Cardiology. 1972; 30(8): 844–854.
 20. Paes de Almeida O, Bohm CM, de Paula Carvalho M, et al. The cardiac muscle in the pulmonary vein of the rat: a morphological and electrophysiological study. J Morphol. 1975; 145(4): 409–433.
 21. Masani F. Node-like cells in the myocardial layers of the pulmonary vein of rats: an ultrastructural study. J Anat. 1986; 145: 133–142.
 22. Robbins IM, Colvin EV, Doyle TP, et al. Pulmonary vein stenosis after catheter ablation of atrial fibrillation. Circulation. 1998; 98(17): 1769–1775.
 23. Shah DC, Haïssaguerre M, Jaïs P. Catheter ablation of pulmonary vein foci for atrial fibrillation: PV foci ablation for atrial fibrillation. Thorac Cardiovasc Surg. 1999; 47 Suppl 3: 352–356.
 24. Haïssaguerre M, Jaïs P, Shah DC, et al. Catheter ablation of chronic atrial fibrillation targeting the reinitiating triggers. J Cardiovasc Electrophysiol. 2000; 11(1): 2–10.
 25. Haïssaguerre M, Jaïs P, Shah DC, et al. Electrophysiological end point for catheter ablation of atrial fibrillation initiated from multiple pulmonary venous foci. Circulation. 2000; 101(12): 1409–1417.
 26. Verdino RJ. The evolution of atrial fibrillation ablation from triggers to substrate. J Electrocardiol. 2006; 39(4 Suppl): S184–S187.
 27. Koźluk E, Gawrysiak M, Lodziński P, et al. The LocaLisa system as the key to shortening the procedure duration and fluoroscopy time during ablation of atrial fibrillation. Kardiol Pol. 2008; 66(6): 624–9; discussion 630.
 28. Pappone C, Rosanio S, Oreto G, et al. Circumferential radiofrequency ablation of pulmonary vein ostia: A new anatomic approach for curing atrial fibrillation. Circulation. 2000; 102(21): 2619–2628.
 29. Koźluk E, Lodziński P, Kiliszek M, et al. Izolacja żył płucnych z wykorzystaniem elektroanatomicznego systemu CARTO – czyli do czego mogą się przydać kolorowe obrazki. Kardiologia po Dyplomie. 2004; 3: 56–62.
 30. Wnuk-Wojnar AM, Trusz-Gluza M, Czerwiński C, et al. Circumferential pulmonary vein RF ablation in the treatment of atrial fibrillation: 3-year experience of one centre. Kardiol Pol. 2005; 63(4): 362–70; discussion 371.
 31. Okumura Y, Watanabe I, Kofune M, et al. Effect of catheter tip-tissue surface contact on three-dimensional left atrial and pulmonary vein geometries: potential anatomic distortion of 3D ultrasound, fast anatomical mapping, and merged 3D CT-derived images. J Cardiovasc Electrophysiol. 2013; 24(3): 259–266.
 32. Yokoyama K, Nakagawa H, Shah DC, et al. Novel contact force sensor incorporated in irrigated radiofrequency ablation catheter predicts lesion size and incidence of steam pop and thrombus. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2008; 1(5): 354–362.
 33. Ullah W, Hunter RJ, Finlay MC, et al. Ablation Index and Surround Flow Catheter Irrigation: Impedance-Based Appraisal in Clinical Ablation. JACC Clin Electrophysiol. 2017; 3(10): 1080–1088.
 34. Calzolari V, De Mattia L, Indiani S, et al. In Vitro Validation of the Lesion Size Index to Predict Lesion Width and Depth After Irrigated Radiofrequency Ablation in a Porcine Model. JACC Clin Electrophysiol. 2017; 3(10): 1126–1135.
 35. Di Biase L, Natale A, Barrett C, et al. Relationship between catheter forces, lesion characteristics, "popping," and char formation: experience with robotic navigation system. J Cardiovasc Electrophysiol. 2009; 20(4): 436–440.
 36. Koźluk E, Lodziński P, Kiliszek M, et al. Spełnione marzenie elektrofizjologów: jedna elektroda typu lasso do mapowania i ablacji okrążającej ujścia żył płucnych. Kardiologia po Dyplomie. 2009; 8(12): 69–74.
 37. Deneke T, Schade A, Müller P, et al. Acute safety and efficacy of a novel multipolar irrigated radiofrequency ablation catheter for pulmonary vein isolation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014; 25(4): 339–345.
 38. Shin DI, Kirmanoglou K, Eickholt C, et al. Initial results of using a novel irrigated multielectrode mapping and ablation catheter for pulmonary vein isolation. Heart Rhythm. 2014; 11(3): 375–383.
 39. Zellerhoff S, Daly M, Lim HS, et al. Pulmonary vein isolation using a circular, open irrigated mapping and ablation catheter (nMARQ): a report on feasibility and efficacy. Europace. 2014; 16(9): 1296–1303.
 40. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Direct results of a prospective randomized study comparing ablation with the nMARQ catheter and the PVAC catheter used with and without a 3D system (MAPER 3D Study). Arch Med Sci. 2019; 15(1): 78–85.
 41. Mahida S, Hooks DA, Nentwich K, et al. nMARQ Ablation for Atrial Fibrillation: Results from a Multicenter Study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2015; 26(7): 724–729.
 42. Li KaHC, Dong M, Gong M, et al. International Health Informatics Study (IHIS) Network. Atrial Fibrillation Recurrence and Peri-Procedural Complication Rates in nMARQ vs. Conventional Ablation Techniques: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Physiol. 2018; 9: 544.
 43. Phlips T, Taghji P, El Haddad M, et al. Improving procedural and one-year outcome after contact force-guided pulmonary vein isolation: the role of interlesion distance, ablation index, and contact force variability in the 'CLOSE'-protocol. Europace. 2018; 20(FI_3): f419–f427.
 44. Leshem E, Zilberman I, Tschabrunn CM, et al. High-Power and Short-Duration Ablation for Pulmonary Vein Isolation: Biophysical Characterization. JACC Clin Electrophysiol. 2018; 4(4): 467–479.
 45. Barkagan M, Contreras-Valdes FM, Leshem E, et al. High-power and short-duration ablation for pulmonary vein isolation: Safety, efficacy, and long-term durability. Cardiovasc Electrophysiol. 2018; 29(9): 1287–1296.
 46. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Metody leczenia migotania przedsionków. Jak się poruszać po tym labiryncie? Forum Medycyny Rodzinnej. 2021; 15(4).
 47. Kewcharoen J, Techorueangwiwat C, Kanitsoraphan C, et al. High-power short duration and low-power long duration in atrial fibrillation ablation: A meta-analysis. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021; 32(1): 71–82.
 48. Winkle RA, Moskovitz R, Hardwin Mead R, et al. Atrial fibrillation ablation using very short duration 50 W ablations and contact force sensing catheters. J Interv Card Electrophysiol. 2018; 52(1): 1–8.
 49. Kautzner J, Albenque JP, Natale A, et al. A Novel Temperature-Controlled Radiofrequency Catheter Ablation System Used to Treat Patients With Paroxysmal Atrial Fibrillation. JACC Clin Electrophysiol. 2021; 7(3): 352–363.
 50. Reddy VY, Grimaldi M, De Potter T, et al. Pulmonary Vein Isolation With Very High Power, Short Duration, Temperature-Controlled Lesions: The QDOT-FAST Trial. JACC Clin Electrophysiol. 2019; 5(7): 778–786.
 51. Klein G, Oswald H, Gardiwal A, et al. Efficacy of pulmonary vein isolation by cryoballoon ablation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Heart Rhythm. 2008; 5(6): 802–806.
 52. Koźluk E, Neuzil P, Lodziński P, et al. Krioablacja balonowa w ujściach żył płucnych jako metoda leczenia migotania przedsionków. Kardiologia po Dyplomie. 2008; 7(5): 34–41.
 53. Malmborg H, Lönnerholm S, Blomström-Lundqvist C. Acute and clinical effects of cryoballoon pulmonary vein isolation in patients with symptomatic paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Europace. 2008; 10(11): 1277–1280.
 54. Koźluk E, Gaj S, Piatkowska A, et al. Evaluation of safety and the success rate of cryoballoon ablation of the pulmonary vein ostia in patients with atrial fibrillation--a preliminary report. Kardiol Pol. 2010; 68(2): 175–180.
 55. Kuck KH, Brugada J, Fürnkranz A, et al. FIRE AND ICE Investigators. Cryoballoon or Radiofrequency Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2016; 374(23): 2235–2245.
 56. Kuck KH, Fürnkranz A, Chun KRJ, et al. Cryoballoon or radiofrequency ablation for symptomatic paroxysmal atrial fibrillation: reintervention, rehospitalization, and quality-of-life outcomes in the FIRE AND ICE trial. Eur Heart J. 2016 Oct 7;37(38):2858-2865. doi: 10.1093/eurheartj/ehw285.
 57. Koźluk E, Rzechorzek W, Piątkowska A, et al. Difference in demand for analgesic and sedative medication according to the type of catheter ablation for atrial fibrillation. European Journal of Translational and Clinical Medicine. 2021; 4(1): 35–42.
 58. Glowniak A, Tarkowski A, Fic P, et al. Second-generation cryoballoon ablation for recurrent atrial fibrillation after an index procedure with radiofrequency versus cryo: Different pulmonary vein reconnection patterns but similar long-term outcome-Results of a multicenter analysis. J Cardiovasc Electrophysiol. 2019; 30(7): 1005–1012.
 59. Boersma L, Koźluk E, Maglia G, et al. Paroxysmal and persistent atrial fibrillation ablation outcomes with the pulmonary vein ablation catheter GOLD duty-cycled phased radiofrequency ablation catheter: quality of life and 12-month efficacy results from the GOLD Atrial Fibrillation Registry. Europace. 2020; 22(6): 888–896.
 60. Koźluk E, Balsam P, Peller M, et al. Efficacy of multi-electrode duty-cycled radiofrequency ablation in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Cardiol J. 2013; 20(6): 618–625.
 61. Reddy VY, Koruth J, Jais P, et al. Ablation of Atrial Fibrillation With Pulsed Electric Fields: An Ultra-Rapid, Tissue-Selective Modality for Cardiac Ablation. JACC Clin Electrophysiol. 2018; 4(8): 987–995.
 62. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Migotanie przedsionków ma więcej twarzy od Greya. Wiadomości wprowadzające w to złożone zagadnienie. Forum Medycyny Rodzinnej. 2021; 15(3): 103–123.
 63. Deshmukh A, Patel NJ, Pant S, et al. In-hospital complications associated with catheter ablation of atrial fibrillation in the United States between 2000 and 2010: analysis of 93 801 procedures. Circulation. 2013; 128(19): 2104–2112.
 64. Hirshfeld JW, Ferrari VA, Bengel FM, et al. Writing Committee Members, ACC Task Force On Expert Consensus Decision Pathways. 2018 ACC/HRS/NASCI/SCAI/SCCT Expert Consensus Document on Optimal Use of Ionizing Radiation in Cardiovascular Imaging: Best Practices for Safety and Effectiveness. Catheter Cardiovasc Interv. 2018; 92(2): E35–E97.
 65. Reddy VY, Morales G, Ahmed H, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation without the use of fluoroscopy. Heart Rhythm. 2010; 7(11): 1644–1653.
 66. Bulava A, Hanis J, Eisenberger M. Catheter Ablation of Atrial Fibrillation Using Zero-Fluoroscopy Technique: A Randomized Trial. Pacing Clin Electrophysiol. 2015; 38(7): 797–806.
 67. Romero J, Patel K, Briceno D, et al. Fluoroless Atrial Fibrillation Catheter Ablation: Technique and Clinical Outcomes. Card Electrophysiol Clin. 2020; 12(2): 233–245.
 68. Žižek D, Antolič B, Kalinšek TP, et al. Intracardiac echocardiography-guided transseptal puncture for fluoroless catheter ablation of left-sided tachycardias. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. 2020; 61(3): 595–602.
 69. Zhang G, Cheng L, Liang Z, et al. Zero-fluoroscopy transseptal puncture guided by right atrial electroanatomical mapping combined with intracardiac echocardiography: A single-center experience. Clin Cardiol. 2020; 43(9): 1009–1016.
 70. O'Brien B, Balmforth DC, Hunter RJ, et al. Fluoroscopy-free AF ablation using transesophageal echocardiography and electroanatomical mapping technology. J Interv Card Electrophysiol. 2017; 50(3): 235–244.
 71. Akoum N, Daccarett M, McGann C, et al. Atrial fibrosis helps select the appropriate patient and strategy in catheter ablation of atrial fibrillation: a DE-MRI guided approach. J Cardiovasc Electrophysiol. 2011; 22(1): 16–22.
 72. Gaj S, Koźluk E, Piotrowska-Kownacka D, et al. Rola rezonansu magnetycznego w ocenie zwłóknienia przed i po ablacji podłoża migotania przedsionków. Polski Przegląd Kardiologiczny. 2011; 13(2): 105–107.
 73. Koźluk E, Łojewska K, Hiczkiewicz J. First experience with left atrial arrhythmia ablation using a bi-directional steerable transseptal sheath (Vizigo) visible in the CARTO system as a method to reduce fluoroscopy. European Journal of Translational and Clinical Medicine. 2020; 3(2): 18–21.
 74. Koźluk E, Łojewska K, Hiczkiewicz J. Izolacja żył płucnych w migotaniu przedsionków — serce w sercu na walentynki Forum Medycyny Rodzinnej. 2021; 15(1): 1–5.