Tom 15, Nr 5 (2021)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2021-10-11

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3348
Wyświetlenia/pobrania artykułu 66
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2021 dotyczące leczenia niewydolności serca z zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory – ewolucja czy rewolucja?

Karolina Obońska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(5):183-189.

Streszczenie

Niewydolność serca (HF) jest chorobą przewlekłą, postępująca, z okresami dekompensacji i remisji, prowadzącą do niepełnosprawności, a w wielu przypadkach do wykluczenia społecznego pacjentów. Liczba zachorowań na HF stale rośnie, czyniąc to schorzenie prawdziwą epidemią XXI wieku. HF jest najczęstszą, bezpośrednią przyczyną zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Koszty leczenia pacjentów z HF są wysokie, do tego dochodzą jeszcze koszty wynikające z absencji chorobowych w miejscu pracy pacjentów z HF ponoszone przez wszystkich podatników. Śmiertelność pacjentów z HF jest wysoka i osiąga 40% w ciągu 5 lat od rozpoznania. Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego opublikowane w sierpniu 2021 roku rewolucjonizują leczenie pacjentów z HF z zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF). Obecnie zaleca się jak najszybsze włączenie pełnej terapii złożonej z: inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE-I) lub antagonisty receptora dla angiotensyny i inhibitora neprilizyny (ARNI) w połączeniu z beta-blokerem, antagonistą receptora mineralokortykoidowego (ARB) oraz inhibitorem kotransportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2i). Leki te redukują śmiertelność, poprawiają przeżycie, redukują ryzyko hospitalizacji z powodu HF oraz zmniejszają objawy u pacjentów z HFrEF. Leki te są zalecane wszystkim chorym z HFrEF. Pozostałe leki stosowane w leczeniu pacjentów z HF są stosowane w zależności od zindywidualizowanych potrzeb pacjentów zgodnie z zasadą fenotypowania. Podsumowując, nowe wytyczne upraszczają schemat terapeutyczny HFrEF wskazując podstawowe leczenie zalecane wszystkim chorym (ACE-I/ARNI+BB+MRA+SGLT2i). Pozostawiają jednak możliwość dalszej indywidualizacji terapii w zależności od potrzeb pacjenta.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. ESC Scientific Document Group . 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021; 42(36): 3599–3726.
 2. Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Pathophysiology, causes and epidemiology of chronic heart failure. Vnitr Lek. 2018; 64(9): 834-838.
 3. Niewydolność serca w Polsce – raport 2020. Materiały informacyjne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020.
 4. Tsao CW, Lyass A, Enserro D, et al. Temporal Trends in the Incidence of and Mortality Associated With Heart Failure With Preserved and Reduced Ejection Fraction. JACC Heart Fail. 2018; 6(8): 678–685.
 5. Lin AH, Chin JC, Sicignano NM, et al. Repeat Hospitalizations Predict Mortality in Patients With Heart Failure. Mil Med. 2017; 182(9): e1932–e1937.
 6. Nessler J, Kozierkiewicz A, Gackowski A, et al. Comprehensive Heart Failure Care pilot study: starting point and expected developments. Kardiologia Polska. 2019; 77(10): 994–999.
 7. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020; 383(15): 1413–1424.
 8. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014; 371(11): 993–1004.
 9. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008.
 10. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008.
 11. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med. 2020; 383(15): 1413–1424.
 12. Rohde LE, Rover MM, Figueiredo Neto JA, et al. Short-term diuretic withdrawal in stable outpatients with mild heart failure and no fluid retention receiving optimal therapy: a double-blind, multicentre, randomized trial. Eur Heart J. 2019; 40(44): 3605–3612.
 13. Armstrong PW, Pieske B, Anstrom KJ, et al. VICTORIA Study Group. Vericiguat in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020; 382(20): 1883–1893.
 14. Kubica J. Heart failure treatment according to the 2021 European Society of Cardiology Guidelines — experiences with SGLT2 inhibitors have changed the treatment strategy. Medical Research Journal. 2021; 6(3): 163–165.