Tom 15, Nr 6 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-12-24

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2779
Wyświetlenia/pobrania artykułu 60
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Długookresowa rejestracja ciśnienia tętniczego u osób eksponowanych zawodowo na hałas. Zawodowa ekspozycja na hałas a ciśnienie tętnicze

Norman Czaja1, Alicja Bortkiewicz2
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(6):263-278.

Streszczenie

Najnowsze badania wskazują na istnienie istotnej statystycznie zależności między narażeniem na hałas, zarówno środowiskowy jak i zawodowy, a zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego. Celem badania była ocena ciśnienia tętniczego i jego rytmu dobowego u pracowników eksponowanych zawodowo na hałas. Badaniem objęto 100 mężczyzn: 50 losowo dobranych pracowników z działów produkcyjnych, eksponowanych na hałas o natężeniu 89,2-92,6 dB w wieku 35,0±8,1 lat oraz 50 również losowo dobranych osób w wieku 36,0±7,0 lat, z tego samego zakładu, zatrudnionych w magazynie i nienarażonych na hałas. U wszystkich osób przeprowadzono badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, określono stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL, triglicerydów oraz glukozy na czczo oraz 24-godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM). Nie wykazano istotnych różnic między grupą eksponowaną na hałas, a grupą kontrolną pod względem ciśnienia tętniczego w badaniu lekarskim, masy ciała (BMI), stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji (HDL, LDL), triglicerydów, stężenia glukozy na czczo. Natomiast ciśnienie skurczowe i rozkurczowe w okresie doby, dnia i w nocy, oraz tętno w okresie doby i dnia były istotnie wyższe w grupie eksponowanej na hałas. Istotnie więcej pracowników eksponowanych miało podwyższone (ponad wartości referencyjne) ciśnienie skurczowe i rozkurczowe w okresie dnia i ciśnienie skurczowe w nocy. U 66% osób z prawidłowym ciśnieniem skurczowym w pomiarze jednorazowym i u 30% osób z prawidłowym ciśnieniem rozkurczowym stwierdzono zbyt wysokie wartości ciśnienia w okresie dnia w badaniu ABPM. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano tak dużych rozbieżności w wynikach między tymi metodami. Uzyskane wyniki wskazują, że u osób eksponowanych zawodowo na hałas standardowy pomiar ciśnienia tętniczego powinien być uzupełniony badaniem ABPM.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Basner M, Babisch W, Davis A, et al. Auditory and non-auditory effects of noise on health. Lancet. 2014; 383(9925): 1325–1332.
 2. Lie A, Skogstad M, Johannessen HA, et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health. 2016; 89(3): 351–372.
 3. Wykaz Chorób Zawodowych, poz. 21., DzU z 2002 nr 132, poz.115.
 4. Śliwińska-Kowalska M. Patofizjologia uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem. In: Śliwińska-Kowalska M. ed. Audiologia kliniczna. Mediton, Łódź 2005: 89–96.
 5. Sliwinska-Kowalska M, Davis A. Noise-induced hearing loss. Noise Health. 2012; 14(61): 274–280.
 6. Basner M, Müller U, Griefahn B. Practical guidance for risk assessment of traffic noise effects on sleep. Applied Acoustics. 2010; 71(6): 518–522.
 7. Basner M, Brink M, Bristow A, et al. ICBEN review of research on the biological effects of noise 2011-2014. Noise Health. 2015; 17(75): 57–82.
 8. Spreng M. Possible health effects of noise induced cortisol increase. Noise Health. 2000; 2(7): 59–64.
 9. Millar K, Steels MJ. Sustained peripheral vasoconstriction while working in continuous intense noise. Aviat Space Environ Med. 1990; 61(8): 695–698.
 10. Chang TY, Su TC, Lin SY, et al. Effects of occupational noise exposure on 24-hour ambulatory vascular properties in male workers. Environ Health Perspect. 2007; 115(11): 1660–1664.
 11. Folkow B. Sympathetic nervous control of blood pressure. Role in primary hypertension. Am J Hypertens. 1989; 2(3 Pt 2): 103S–111S.
 12. Björntorp P, Rosmond R, Wallerius S, et al. [Circulatory and metabolic studies at rest, during work, before and after physical training in obesity and coronary disease]. Lakartidningen. 1966; 63(5): 407–419.
 13. Bolm-Audorff U, Hegewald J, Pretzsch A, et al. Occupational Noise and Hypertension Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(17).
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002131 (3.08.2021).
 15. Kowalska S, Sułkowski W, Bazydło-Golińska G. Diseases of the upper respiratory tract in furniture industry workers. Med Pr. 1990; 41(3): 137–141.
 16. Milanowski J, Góra A, Skórska C, et al. Work-related symptoms among furniture factory workers in Lublin region (eastern Poland). Ann Agric Environ Med. 2002; 9(1): 99–103.
 17. Mandiracioglu A, Akgur S, Kocabiyik N, et al. Evaluation of neuropsychological symptoms and exposure to benzene, toluene and xylene among two different furniture worker groups in Izmir. Toxicol Ind Health. 2011; 27(9): 802–809.
 18. Nicoletti S, Carino M, Di Leone G. Prevalence of upper limb work-related musculoskeletal disorders (UL-WMSDs) in workers of the upholstered furniture industr. Med Lav. 2008; 99(4): 271–280.
 19. Osman E, Pala K. Occupational exposure to wood dust and health effects on the respiratory system in a minor industrial estate in Bursa, Turkey. Int J Occup Med Environ Health. 2009; 22(1): 43–50.
 20. Rang EH, Acheson ED. Cancer in furniture workers. Int J Epidemiol. 1982; 10(3): 253–261.
 21. Innos K, Rahu M, Rahu K, et al. Wood dust exposure and cancer incidence: a retrospective cohort study of furniture workers in Estonia. Am J Ind Med. 2000; 37(5): 501–511, doi: 10.1002/(sici)1097-0274(200005)37:5<501::aid-ajim6>3.0.co;2-t.
 22. Grodzicki T, Narkiewicz K. Nowe wytyczne dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym — VII Raport Joint National Committee i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nadciśnienie tętnicze. 2003; 7(2): 99–104.
 23. Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku. Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27–118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177.
 24. de la Sierra A, Redon J, Banegas JR, et al. Spanish Society of Hypertension Ambulatory Blood Pressure Monitoring Registry Investigators. Prevalence and factors associated with circadian blood pressure patterns in hypertensive patients. Hypertension. 2009; 53(3): 466–472.
 25. Martin CA, McGrath BP. White-coat hypertension. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2014; 41(1): 22–29.
 26. Goch A. Zmienność ciśnienia tętniczego- implikacje kliniczne. Pol Merk Lek. 2008; 25(148): 364–367.
 27. Cayir A, Barrow TM, Wang H, et al. Occupational noise exposure is associated with hypertension in China: Results from project ELEFANT. PLoS One. 2018; 13(12): e0209041.
 28. Vangelova KK, Deyanov CE. Blood pressure and serum lipids in industrial workers under intense noise and a hot environment. Rev Environ Health. 2007; 22(4): 303–311.
 29. Mehrdad R, Bahabad AM, Moghaddam AN. Relationship between exposure to industrial noise and serum lipid profile. Acta Med Iran. 2011; 49(11): 725–729.
 30. Mohammadi H, Alimohammadi I, Roshani S, et al. The Effect of Occupational Noise Exposure on Blood and Biochemical Parameters: A Case Study of an Insulator Manufacturer in Iran. Electron Physician. 2016; 8(1): 1740–1746.
 31. Arlien-Søborg MC, Schmedes AS, Stokholm ZA, et al. Ambient and at-the-ear occupational noise exposure and serum lipid levels. Int Arch Occup Environ Health. 2016; 89(7): 1087–1093.
 32. Liu J, Zhu B, Xia Q, et al. The effects of occupational noise exposure on the cardiovascular system: a review. Journal of Public Health and Emergency. 2020; 4: 12–12.
 33. Chang TY, Liu CS, Huang KH, et al. High-frequency hearing loss, occupational noise exposure and hypertension: a cross-sectional study in male workers. Environ Health. 2011; 10: 35.
 34. Liu J, Xu M, Ding Lu, et al. Prevalence of hypertension and noise-induced hearing loss in Chinese coal miners. J Thorac Dis. 2016; 8(3): 422–429.
 35. Zhou F, Shrestha A, Mai S, et al. Relationship between occupational noise exposure and hypertension: A cross-sectional study in steel factories. Am J Ind Med. 2019; 62(11): 961–968.
 36. Kerns E, Masterson EA, Themann CL, et al. Cardiovascular conditions, hearing difficulty, and occupational noise exposure within US industries and occupations. Am J Ind Med. 2018; 61(6): 477–491.
 37. Assunta C, Ilaria S, Simone DeS, et al. Noise and cardiovascular effects in workers of the sanitary fixtures industry. Int J Hyg Environ Health. 2015; 218(1): 163–168.
 38. Lee JiHo, Kang W, Yaang SR, et al. Cohort study for the effect of chronic noise exposure on blood pressure among male workers in Busan, Korea. Am J Ind Med. 2009; 52(6): 509–517.
 39. Chang TY, Hwang BF, Liu CS, et al. Occupational noise exposure and incident hypertension in men: a prospective cohort study. Am J Epidemiol. 2013; 177(8): 818–825.
 40. Kling RN, Demers PA, Alamgir H, et al. Noise exposure and serious injury to active sawmill workers in British Columbia. Occup Environ Med. 2012; 69(3): 211–216.
 41. Wang D, Zhou M, Li W, et al. Occupational noise exposure and hypertension: the Dongfeng-Tongji Cohort Study. J Am Soc Hypertens. 2018; 12(2): 71–79.e5.
 42. Inoue M, Laskar MS, Harada N. Cross-sectional study on occupational noise and hypertension in the workplace. Arch Environ Occup Health. 2005; 60(2): 106–110.
 43. Kotseva K, Popov T. Study of the cardiovascular effects of occupational exposure to organic solvents. Int Arch Occup Environ Health. 1998; 71 Suppl: S87–S91.
 44. Kario K, Matsuo T, Kobayashi H, et al. Nocturnal fall of blood pressure and silent cerebrovascular damage in elderly hypertensive patients. Advanced silent cerebrovascular damage in extreme dippers. Hypertension. 1996; 27(1): 130–135.
 45. Sierra C. Associations between Ambulatory Blood Pressure Parameters and Cerebral White Matter Lesions. Int J Hypertens. 2011: 2011:478710.
 46. Yamamoto Y, Akiguchi I, Oiwa K, et al. Adverse effect of nighttime blood pressure on the outcome of lacunar infarct patients. Stroke. 1998; 29(3): 570–576.
 47. Fava C, Burri P, Almgren P, et al. Dipping and variability of blood pressure and heart rate at night are heritable traits. Am J Hypertens. 2005; 18(11): 1402–1407.
 48. Amah G, Ouardani R, Pasteur-Rousseau A, et al. Extreme-Dipper Profile, Increased Aortic Stiffness, and Impaired Subendocardial Viability in Hypertension. Am J Hypertens. 2017; 30(4): 417–426.
 49. Cuspidi C, Tadic M, Sala C, et al. Extreme dipping: is the cardiovascular risk increased? An unsolved issue. J Hypertens. 2019; 37(10): 1917–1926.
 50. Palatini P, Verdecchia P, Beilin LJ, et al. Association of Extreme Nocturnal Dipping With Cardiovascular Events Strongly Depends on Age. Hypertension. 2020; 75(2): 324–330.
 51. Taher ZA, Khayyat WW, Balubaid MM, et al. The effect of blood pressure variability on the prognosis of hypertensive patients. Anatol J Cardiol. 2019; 22(3): 112–116.