Tom 15, Nr 5 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-10-11

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3253
Wyświetlenia/pobrania artykułu 128
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nasilone wymioty i ból brzucha, pospolite objawy - rozpoznanie nieoczywiste - opis przypadku.

Katarzyna Adamczyk1, Danuta Lachowska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(5):209-214.

Streszczenie

Zaburzenia przedsionkowe w populacji pediatrycznej występujące jako objaw podstawowy nie występują często i stanowią wyzwanie diagnostyczne. Zapalenie nerwu przedsionkowego jako błędnikowa przyczyna zawrotów głowy u dzieci stanowi jedną z najczęstszych przyczyn ich wystąpienia. Objawy westibulopatii zwykle są poprzedzone objawami infekcji dróg oddechowych, podkreśla się także wpływ infekcji Herpeswirusem. Zapalenie nerwu przedsionkowego ma bogatą symptomatologię, poza zawrotami głowy obserwujemy: zaburzenia równowagi, oczopląs, nudności, wymioty. Młodsze dzieci mogą ponadto prezentować dodatkowe objawy. W różnicowaniu należy przede wszystkim wykluczyć: proces rozrostowy wewnątrzczaszkowy, chorobę Ménière’a, uszkodzenie ucha wewnętrznego o podłożu immunologicznym, przetokę perilimfatyczną, choroby pasożytnicze. Leczenie zapalenia nerwu przedsionkowego jest głównie leczeniem farmakologicznym. W populacji pediatrycznej obserwujemy korzystniejsze rokowanie co do czasu i zakresu powrotu prawidłowej funkcji układu przedsionkowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Gryczyńska D. Otolaryngologia dziecięca. Wydawnictwo α-Medica press, Bielsko-Biała 2007: 154–173.
  2. Pietrzyk J, Kwinta P. Pediatria tom 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018: 789–790.
  3. Narożny W. Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci. W: Otolaryngologia. 2015; 14(4): 2018–2014.
  4. Pepaś R, Śmiechura M, Kopka W. Ocena sprawności układu przedsionkowego u dzieci z zaburzeniami równowagi. Otolaryngologia. 2014; 13(1): 36–41.
  5. Prusiński A. Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy. W: Przegląd Neurologiczny. 2011; 7(1): 11–19.
  6. Langhagen T, Schraeder A, Rettinger N. Migraine-related vertigo and somatoform vertigo frequently occur in children and are often associated. Neuropediatrics. 2013; 44: 55–58.
  7. Pośpiech L. Rehabilitacja ruchowa zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w praktyce lekarskiej. W Otolaryngologia. 2002; 1(1): 21–26.
  8. Narożny W. Miejsce pediatry w diagnostyce i terapii dziecka z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. W: Klinika Pediatryczna. 2017; 3: 357–361.