Tom 16, Nr 4 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-08-31
Wyświetlenia strony 608
Wyświetlenia/pobrania artykułu 18
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Diagnostyka i leczenie udaru dziecięcego oraz jego następstwa

Ewa Pilarska1, Ilona Kopyta2
Forum Medycyny Rodzinnej 2022;16(4):149-155.

Streszczenie

Udar niedokrwiony mózgu w populacji dziecięcej stanowi problem występujący rzadko, jednak nadal w krajach rozwiniętych choroby naczyniowe mózgu stanowią jedną z dziesięciu najczęstszych przyczyn zgonów dzieci. Większość dzieci po przebytym udarze będzie także prezentować trwałe skutki przebytego niedokrwienia mózgu. Wśród nich najczęstszymi są zaburzenia motoryczne o charakterze porażeń oraz niedowładów kończyn, a także zaburzenia mowy o charakterze afazji. Przebieg rozwoju dzieci , które przebyły udar we wczesnym dzieciństwie, jest zwykle opóźniony w znaczeniu czasu uzyskiwania „kamieni milowych” przewidzianych w prawidłowym rozwoju dziecka, a ostateczne osiągnięcia w zakresie funkcji poznawczych, pamięci oraz koncentracji uwagi są często niższe niż przeciętne. Dodatkowym problemem mającym istotny wpływ na stan dzieci po udarze jest możliwość występowania padaczki poudarowej, w tym także – padaczki lekoopornej. Opisane problemy wpływają na obniżenie jakości życia tych dzieci. Wczesna diagnostyka obrazowa oraz prawidłowe leczenie farmakologiczne i usprawnianie dzieci po udarze mają kluczowe znaczenie rokownicze.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Felling RJ, Sun LR, Maxwell EC, et al. Pediatric arterial ischemic stroke: Epidemiology, risk factors, and management. Blood Cells Mol Dis. 2017; 67: 23–33.
 2. Dunbar M, Kirton A. Perinatal stroke: mechanisms, management, and outcomes of early cerebrovascular brain injury. The Lancet Child & Adolescent Health. 2018; 2(9): 666–676.
 3. Bamford J, Sandercock P, Dennis M, et al. Classification and natural history of clinically identifiable subtypes of cerebral infarction. Lancet. 1991; 337(8756): 1521–1526.
 4. Tei H, Uchiyama S, Ohara K, et al. Deteriorating ischemic stroke in 4 clinical categories classified by the Oxfordshire Community Stroke Project. Stroke. 2000; 31(9): 2049–2054.
 5. Pittock SJ, Meldrum D, Hardiman O, et al. The Oxfordshire Community Stroke Project classification: correlation with imaging, associated complications, and prediction of outcome in acute ischemic stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2003; 12(1): 1–7.
 6. deVeber GA, Kirton A, Booth FA, et al. Epidemiology and Outcomes of Arterial Ischemic Stroke in Children: The Canadian Pediatric Ischemic Stroke Registry. Pediatr Neurol. 2017; 69: 58–70.
 7. Kirton A, deVeber G. Advances in perinatal ischemic stroke. Pediatr Neurol. 2009; 40(3): 205–214.
 8. Cnossen MH, Aarsen FK, Akker SL, et al. Paediatric arterial ischaemic stroke: functional outcome and risk factors. Dev Med Child Neurol. 2010; 52(4): 394–399.
 9. Kopyta I, Sarecka-Hujar B, Skrzypek M, et al. Retracted: Post-stroke epilepsy in Polish paediatric patients. Dev Med Child Neurol. 2015; 57(8): 780–785.
 10. Beslow LA, Dowling MM, Hassanein SMA, et al. International Pediatric Stroke Study Investigators. Mortality After Pediatric Arterial Ischemic Stroke. Pediatrics. 2018; 141(5).
 11. Ferriero DM, Fullerton HJ, Bernard TJ. Management of stroke in neonates and children. Stroke. 2019; 50: 51–96.
 12. Rivkin MJ, Bernard TJ, Dowling MM, et al. Guidelines for Urgent Management of Stroke in Children. Pediatr Neurol. 2016; 56: 8–17.
 13. Mallick AA, Ganesan V, Kirkham FJ, et al. Diagnostic delays in paediatric stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015; 86(8): 917–921.
 14. Royl College of Physicians, Pediatric Stroke Working Group Stroke in childhood: clinical guidaline for diagnosis, management and rehabilitation. www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/childstroke.
 15. Roach ES, Golomb MR, Adams R, et al. American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular Disease in the Young. Management of stroke in infants and children: a scientific statement from a Special Writing Group of the American Heart Association Stroke Council and the Council on Cardiovascular Disease in the Young. Stroke. 2008; 39(9): 2644–2691.
 16. Rivkin MJ, deVeber G, Ichord RN, et al. Thrombolysis in pediatric stroke study. Stroke. 2015; 46(3): 880–885.
 17. Monagle P, Chan AKC, Goldenberg NA, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012; 141(2 Suppl): e737S–e801S.