Tom 15, Nr 3 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-07-02

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1810
Wyświetlenia/pobrania artykułu 311
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Migotanie przedsionków ma więcej twarzy od Greya. Wiadomości wprowadzające w to złożone zagadnienie

Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska, Dariusz Rodkiewicz, Tomasz Mazurek, Piotr Scisło, Grzegorz Opolski
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(3):103-123.

Streszczenie

W cyklu artykułów poświęconych poszczególnym zaburzeniom rytmu na pierwszy ogień wzięto najczęstszą arytmię po skurczach dodatkowych ― migotanie przedsionków. Problem dotyczy szacunkowo około 1 000 000 Polaków i ma tendencję wzrostową. Niniejszy odcinek ma charakter wprowadzający, w kolejnych autorzy rozwiną najbardziej „gorące” zagadnienia, w których wiele się zmieniło w ostatnich latach. Warunkiem rozpoznania migotania przedsionków jest zapis EKG (w przypadku długotrwałego monitorowania epizod musi trwać przynajmniej 30 sek.). W pracy przedstawiono aktualne klasyfikacje migotania przedsionków mające wpływ na postępowanie z chorymi. Omówiono symptomatologię oraz ryzyko związane z tą arytmią. Autorzy prezentują istotne elementy patofizjologiczne migotania przedsionków, które mają przełożenie na wybór metody leczenia. Omówione zostały również odwracalne czynniki ryzyka tej arytmii, których eliminacja jest kluczem do skutecznego leczenia. Szczegóły na temat różnych metod leczenia będą przybliżone w kolejnym odcinku poświęconym elektrofizjologii.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021; 42(5): 373–498.
 2. Haïssaguerre M, Jaïs P, Shah DC, et al. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med. 1998; 339(10): 659–666.
 3. Walczak F, Szufladowicz E, Baranowski R, et al. Żyła płucna punktem wyjścia migotania przedsionków. Kardiol Pol. 2000; 52: 475–478.
 4. Walczak F, Szumowski Ł, Koźluk E, et al. Utrwalony „ogniskowy” częstoskurcz w żyle płucnej może ujawniać się zarówno pod postacią „częstoskurczu przedsionkowego”, jak i „pobudzeń przedwczesnych przedsionkowych”. Jak to jest możliwe? Kardiol Pol. 2002; 57: 168–172.
 5. Koźluk E, Lodziński P, Piątkowska A, et al. Ogniskowe migotanie przedsionków ― gaszenie ognisk prądem o częstotliwości radiowej. Kardiologia po Dyplomie. 2003; 2: 72–77.
 6. Koźluk E, Lodziński P, Kiliszek M, et al. Ablacja ogniskowego migotania przedsionków po 60 roku życia ― ocena skuteczności i bezpieczeństwa względem młodszych grup wiekowych. Geriatria Polska. 2005; 1: 7–13.
 7. Koźluk E, Piątkowska A, Kiliszek M, et al. Trzepotanie i migotanie przedsionków - bliscy przyjaciele, a tak bardzo różni. Forum Medycyny Rodzinnej. 2008; 2(2): 112–120.
 8. Koźluk E, Piątkowska A, Lodziński P, et al. Ablacja z użyciem systemu CARTO trzepotania przedsionków po farmakologicznej transformacji migotania u pacjenta ze stałą stymulacją resynchronizującą przedsionków. Kardiologia po Dyplomie. 2004; 38(3): 62–66.
 9. Koźluk E, Lodzinski P, Kiliszek M, et al. ujarzmianiu proarytmii: farmakologiczna transformacja migotania w trzepotanie przedsionków z następową ablacją cieśni dolnej jako przykład leczenia hybrydowego. Kardiologia po Dyplomie. 2004; 3(6): 69–72.
 10. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardiaThe Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020; 41(5): 655–720.
 11. Walczak F, Szumowski Ł, Jedynak Z. Migotanie komór w jawnym i utajonym zespole Wolffa, Parkinsona i White’a. Kardiol Pol. 2000; 52: 348–356.
 12. Szumowski Ł, Walczak F, Koźluk E, et al. Surgical dissection and radiofrequency ablation of the atrio-ventricular accessory pathway prevent atrial fibrillation. "EuroPace'97", Monduzzi Editore, International Proceedings Division. 1997: 303–306.
 13. Koźluk E, Lodziński P, Owsik A. Nie pozwalajmy umierać młodym pacjentom z zespołem Wolffa-Parkinsona i White'a (WPW). Forum Medycyny Rodzinnej. 2007; 1(3): 285–291.
 14. Kiliszek M, Kozluk E, Franaszczyk M, et al. The 4q25, 1q21, and 16q22 polymorphisms and recurrence of atrial fibrillation after pulmonary vein isolation. Arch Med Sci. 2016; 12(1): 38–44.
 15. Kiliszek M, Franaszczyk M, Kozluk E, et al. Association between variants on chromosome 4q25, 16q22 and 1q21 and atrial fibrillation in the Polish population. PLoS One. 2011; 6(7): e21790.
 16. Lodziński P, Kiliszek M, Koźluk E, et al. Does a blanking period after pulmonary vein isolation impact long-term results? Results after 55 months of follow-up. Cardiol J. 2014; 21(4): 384–391.
 17. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016; 37(38): 2893–2962.
 18. Ferrer MI. The sick sinus syndrome in atrial disease. JAMA. 1968; 206(3): 645–646.
 19. Mangrum J, DiMarco J. The evaluation and management of bradykardia. N Engl J Med. 2000; 342(10): 703–709.
 20. Koźluk E, Lodziński P, Piątkowska A, et al. Choroba węzła zatokowego ― co łączy węża ze stymulatorem. Kardiologia po Dyplomie. 2004; 3(5): 70–73.
 21. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. TheTask Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA), European Society of Cardiology (ESC), European Heart Rhythm Association (EHRA), ESC Committee for Practice Guidelines (CPG), Document Reviewers. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J. 2013; 34(29): 2281–2329.
 22. Sasaki Y, Shimotori M, Akahane K, et al. Long-term follow-up of patients with sick sinus syndrome: a comparison of clinical aspects among unpaced, ventricular inhibited paced, and physiologically paced groups. Pacing Clin Electrophysiol. 1988; 11(11 Pt 1): 1575–1583.
 23. Pachon JC, Pachon EI, Pachon JC, et al. "Cardioneuroablation"--new treatment for neurocardiogenic syncope, functional AV block and sinus dysfunction using catheter RF-ablation. Europace. 2005; 7(1): 1–13.
 24. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. Kardioneuroablacja w omdleniach odruchowych — nowa nadzieja dla trudnych pacjentów . Forum Medycyny Rodzinnej. 2019; 13(5): 223–231.
 25. Koźluk E, Piątkowska A, Lodziński P, et al. Stymulacja przezprzełykowa - metoda podglądania elektrofizjologicznych czynników predysponujących do migotania przedsionków. Kardiologia po Dyplomie. 2003; 2: 90–97.
 26. Camm A, Kirchhof P, Lip G, et al. Guidelines for the manage¬ment of atrial fibrillation: The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Europace. 2010; 12: 1360–1420.
 27. Oral H, Pappone C, Chugh A, et al. Circumferential pulmonary-vein ablation for chronic atrial fibrillation. N Engl J Med. 2006; 354(9): 934–941.
 28. Pelliccia A, Sharma S, Gati S. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2021 [Epub ahead of print]; 42(1): 17–96.
 29. Koźluk E, Zyśko D, Piątkowska A, et al. Modele kliniczno-anatomiczne ablacji podłoża migotania przedsionków u pacjentów ze wspólnym pniem żył płucnych - doniesienie wstępne. Polski Przegląd Kardiologiczny. 2013; 15(4): 241–249.
 30. Tang RB, Liu DL, Dong JZ, et al. High-normal thyroid function and risk of recurrence of atrial fibrillation after catheter ablation. Circ J. 2010; 74(7): 1316–1321.
 31. Mikhaylov EN, Orshanskaya VS, Lebedev AD, et al. Catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation in patients with previous amiodarone-induced hyperthyroidism: a case-control study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2013; 24(8): 888–893.
 32. Zimetbaum P. Amiodarone for atrial fibrillation. N Engl J Med. 2007; 356(9): 935–941.
 33. Koźluk E, Opolski G. Migotanie przedsionków. In: Pruszczyk P, Hryniewiecki T, Drożdż J. ed. Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. II. Medical Tribune Polska 2018: 128–158.
 34. Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 2004; 110(9): 1042–1046.
 35. Deshmukh A, Patel NJ, Pant S, et al. In-hospital complications associated with catheter ablation of atrial fibrillation in the United States between 2000 and 2010: analysis of 93 801 procedures. Circulation. 2013; 128(19): 2104–2112.
 36. Akoum N, Daccarett M, McGann C, et al. Atrial fibrosis helps select the appropriate patient and strategy in catheter ablation of atrial fibrillation: a DE-MRI guided approach. J Cardiovasc Electrophysiol. 2011; 22(1): 16–22.
 37. Gaj S, Koźluk E, Piotrowska-Kownacka D, et al. Rola rezonansu magnetycznego w ocenie zwłóknienia przed i po ablacji podłoża migotania przedsionków. Polski Przegląd Kardiologiczny. 2011; 13(2): 105–107.
 38. Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, et al. CASTLE-AF Investigators. Catheter Ablation for Atrial Fibrillation with Heart Failure. N Engl J Med. 2018; 378(5): 417–427.
 39. Dabrowski P, Kleinrok A, Kozluk E, et al. Physiologic resynchronization therapy: a case of his bundle pacing reversing physiologic conduction in a patient with CHF and LBBB during 2 years of observation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2011; 22(7): 813–817.
 40. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. ESC Scientific Document Group . 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J. 2015; 36(41): 2793–2867.
 41. Kusiak A, Jastrzębski M, Bednarski A, et al. Diagnostic value of implantable loop recorder in patients undergoing cryoballoon ablation of atrial fibrillation. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2020; 25(4): e12733.
 42. Koźluk E, Lodziński P, Kiliszek M, et al. Spełnione marzenie elektrofizjologów: jedna elektroda typu Lasso do mapowania i ablacji okrążającej ujścia żył płucnych. Kardiologia po Dyplomie. 2009; 8(12): 69–74.
 43. Koźluk E, Balsam P, Peller M, et al. Efficacy of multi-electrode duty-cycled radiofrequency ablation in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Cardiol J. 2013; 20(6): 618–625.
 44. Boersma L, Koźluk E, Maglia G, et al. Paroxysmal and persistent atrial fibrillation ablation outcomes with the pulmonary vein ablation catheter GOLD duty-cycled phased radiofrequency ablation catheter: quality of life and 12-month efficacy results from the GOLD Atrial Fibrillation Registry. Europace. 2020; 22(6): 888–896.
 45. Koźluk E, Gawrysiak M, Piątkowska A, et al. Radiofrequency ablation without the use of fluoroscopy - in what kind of patients is it feasible? Arch Med Sci. 2013; 9(5): 821–825.
 46. Koźluk E, Łojewska K, Hiczkiewicz J. First experience with left atrial arrhythmia ablation using a bi-directional steerable transseptal sheath (Vizigo) visible in the CARTO system as a method to reduce fluoroscopy. Eur J Transl Clin Med. 2020; 3(2): 18–21.
 47. Žižek D, Antolič B, Prolič Kalinšek T, et al. Intracardiac echocardiography-guided transseptal puncture for fluoroless catheter ablation of left-sided tachycardias. J Interv Card Electrophysiol. 2020 [Epub ahead of print].
 48. O'Brien B, Balmforth DC, Hunter RJ, et al. Fluoroscopy-free AF ablation using transesophageal echocardiography and electroanatomical mapping technology. J Interv Card Electrophysiol. 2017; 50(3): 235–244.