Tom 15, Nr 2 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-05-05

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1004
Wyświetlenia/pobrania artykułu 105
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zaburzenia rytmu w ciąży ― z której strony podejść do tego jeża?

Edward Koźluk, Dariusz Rodkiewicz, Agnieszka Piątkowska, Grzegorz Opolski
Forum Medycyny Rodzinnej 2021;15(2):53-71.

Streszczenie

Kolejny odcinek elektrofizjologiczny poświęcono jednemu z większych wyzwań z tego zakresu, jakim są zaburzenia rytmu u kobiet w ciąży. Autorzy prezentują sposoby diagnostyki pozwalające ocenić, na ile arytmia jest istotna i wymaga leczenia. Przedstawiają wady i zalety różnych metod doraźnego przerywania arytmii (różne formy stymulacji, farmakoterapia i różne metody kardiowersji). W następnej kolejności opisują różne metody profilaktyki nawrotów arytmii (leki antyarytmiczne, ablacja, wszczepienie urządzenia ― stymulator/ICD). W pracy zebrano szczegółowe informacje o bezpieczeństwie leków antyarytmicznych oraz opisano wady i zalety poszczególnych metod na podstawie wytycznych, doświadczeń własnych i z innych ośrodków elektrofizjologicznych. Całość zilustrowano opisem przypadku ciężarnej poddanej w ostatnich miesiącach ciąży ablacji uporczywie nawracającego nawrotnego częstoskurczu węzłowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, et al. ESC Scientific Document Group . 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 39(34): 3165–3241.
 2. Pijuan-Domènech A, Galian L, Goya M, et al. Cardiac complications during pregnancy are better predicted with the modified WHO risk score. Int J Cardiol. 2015; 195: 149–154.
 3. Lee MS, Chen W, Zhang Z, et al. Atrial Fibrillation and Atrial Flutter in Pregnant Women-A Population-Based Study. J Am Heart Assoc. 2016; 5(4): e003182.
 4. Vaidya VR, Arora S, Patel N, et al. Burden of arrhythmia in pregnancy. Circulation. 2017; 135(6): 619–621.
 5. Koźluk E, Piątkowska A, Kiliszek M, et al. Catheter ablation of cardiac arrhythmias in pregnancy without fluoroscopy: A case control retrospective study. Adv Clin Exp Med. 2017; 26(1): 129–134.
 6. Chang SH, Kuo CF, Chou IJ, et al. Outcomes associated with paroxysmal supraventricular tachycardia during pregnancy. Circulation. 2017; 135(6): 616–618.
 7. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. ESC Scientific Document Group . 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J. 2015; 36(41): 2793–2867.
 8. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardiaThe Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020; 41(5): 655–720.
 9. Koźluk E, Piątkowska A. Atlas zapisów elektrofizjologicznych. In: Pruszczyk P, Hryniewiecki T, Drożdż J. ed. Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. I. Medical Tribune Polska 2018: 149–177.
 10. Koźluk E, Piątkowska A, Abramczyk P, et al. Zaburzenia rytmu u kobiet w ciąży – źródło licznych dylematów. Kardiowersja przezprzełykowa jako doraźne rozwiązanie problemu. Kardiologia po Dyplomie. 2009; 8(2): 57–62.
 11. Koźluk E, Lodzinski P, Kiliszek M, et al. ujarzmianiu proarytmii: farmakologiczna transformacja migotania w trzepotanie przedsionków z następową ablacją cieśni dolnej jako przykład leczenia hybrydowego. Kardiologia po Dyplomie. 2004; 3(6): 69–722.
 12. Koźluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Badanie elektrofizjologiczne – nie taki diabeł straszny jak go malują. Forum Medycyny Rodzinnej. 2020; 14(5): 143–156.
 13. Lodziński P, Koźluk E, Opolski G. Trzepotanie przedsionków. In: Pruszczyk P, Hryniewiecki T, Drożdż J. ed. Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. II. Medical Tribune Polska 2018: 128–158.
 14. Cybulski G, Koźluk E, Michalak E, et al. Holter-type impedance cardiography device. A system for continuous and non-invasive monitoring of cardiac haemodynamics. Kardiol Pol. 2004; 61(8): 138–146.
 15. Cybulski G, Stec S, Zaborska B, et al. Application of Ambulatory Impedance Cardiography for Analysis of Ventricular Extrasystole Beats. IFMBE Proceedings. 2009: 712–714.
 16. Drago F, Silvetti MS, Di Pino A, et al. Exclusion of fluoroscopy during ablation treatment of right accessory pathway in children. J Cardiovasc Electrophysiol. 2002; 13(8): 778–782.
 17. Koźluk E, Gawrysiak M, Piątkowska A, et al. Radiofrequency ablation without the use of fluoroscopy - in what kind of patients is it feasible? Arch Med Sci. 2013; 9(5): 821–825.
 18. Stec S, Śledź J, Mazij M, et al. Feasibility of implementation of a "simplified, No-X-Ray, no-lead apron, two-catheter approach" for ablation of supraventricular arrhythmias in children and adults. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014; 25(8): 866–874.
 19. Morka A, Śledź J, Deutsch K, et al. Feasibility and performance of catheter ablation with zero-fluoroscopy approach for regular supraventricular tachycardia in patients with structural and/or congenital heart disease. Medicine (Baltimore). 2019; 98(41): e17333.
 20. Kozluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Safety and efficacy of cryoablation without the use of fluoroscopy. Cardiol J. 2018; 25(3): 327–332.
 21. Karkowski G, Kuniewicz M, Koźluk E. Non-fluoroscopic radiofrequency catheter ablation of right- and left-sided ventricular arrhythmias. Adv Interv Cardiol. 2020; 16(3): 321–329.
 22. Reddy VY, Morales G, Ahmed H, et al. Catheter ablation of atrial fibrillation without the use of fluoroscopy. Heart Rhythm. 2010; 7(11): 1644–1653.
 23. Bulava A, Hanis J, Eisenberger M. Catheter Ablation of Atrial Fibrillation Using Zero-Fluoroscopy Technique: A Randomized Trial. Pacing Clin Electrophysiol. 2015; 38(7): 797–806.
 24. Romero J, Patel K, Briceno D, et al. Fluoroless atrial fibrillation catheter ablation: technique and clinical outcomes. Card Electrophysiol Clin. 2020; 12(2): 233–245.
 25. Žižek D, Antolič B, Kalinšek TP, et al. Intracardiac echocardiography-guided transseptal puncture for fluoroless catheter ablation of left-sided tachycardias. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. 2020.
 26. Zhang G, Cheng L, Liang Z, et al. Zero-fluoroscopy transseptal puncture guided by right atrial electroanatomical mapping combined with intracardiac echocardiography: A single-center experience. Clin Cardiol. 2020; 43(9): 1009–1016.
 27. O'Brien B, Balmforth DC, Hunter RJ, et al. Fluoroscopy-free AF ablation using transesophageal echocardiography and electroanatomical mapping technology. J Interv Card Electrophysiol. 2017; 50(3): 235–244.
 28. Koźluk E, Łojewska K, Hiczkiewicz J. First experience with left atrial arrhythmia ablation using a bi-directional steerable transseptal sheath (Vizigo) visible in the CARTO system as a method to reduce fluoroscopy. European Journal of Translational and Clinical Medicine. 2020; 3(2): 18–21.
 29. Koźluk E, Piątkowski R, Lodziński P, et al. Ablacja RF bez użycia skopii RTG u ciężarnej ze zdekompensowaną tachykardiomiopatią. Folia Cardiol. 2005; 12(13).
 30. Koźluk E, Tokarczyk M, Kozłowski D, et al. Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej podłoża arytmii u kobiet w ciąży. Folia Cardiol. 2005; 12(5): 338–342.
 31. Szumowski L, Szufladowicz E, Orczykowski M, et al. Ablation of severe drug-resistant tachyarrhythmia during pregnancy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010; 21(8): 877–882.
 32. Szumowski L, Walczak F, Siudalska H. RF ablation of a permanent atrial tachycardia in a pregnant woman without X-Ray use in the 24th week of pregnancy. Kardiol Pol. 2005; 62(1): 81–86.
 33. Jeong HKi, Yoon N, Park HW, et al. Radiofrequency catheter ablation without radiation exposure in a 13th week pregnant woman with Wolff-Parkinson-White syndrome. Rev Cardiovasc Med. 2020; 21(2): 303–307.
 34. Li MM, Sang CH, Jiang CX, et al. Maternal arrhythmia in structurally normal heart: Prevalence and feasibility of catheter ablation without fluoroscopy. Pacing Clin Electrophysiol. 2019; 42(12): 1566–1572.
 35. Liu W, Qi S, Cai H, et al. Non-Fluoroscopic Radiofrequency Ablation of Left Atrial Appendage Tachycardia During Early Pregnancy. Braz J Cardiovasc Surg. 2019; 34(4): 495–498.
 36. Kaspar G, Sanam K, Gundlapalli S, et al. Successful fluoroless radiofrequency catheter ablation of supraventricular tachycardia during pregnancy. Clin Case Rep. 2018; 6(7): 1334–1337.
 37. Karbarz D, Stec PJ, Deutsch K, et al. Zero-fluoroscopy catheter ablation of symptomatic pre-excitation from non-coronary cusp during pregnancy. Kardiol Pol. 2017; 75(12): 1351.
 38. Rossi L, Penela D, Villani GQ. Intracardiac echocardiography catheter-guided zero fluoroscopy transeptal puncture technique for ablation of left-sided accessory pathway in a pregnant woman. Europace. 2017; 19(11): 1825.
 39. Prolic Kalinšek T, Jan M, Rupar K, et al. Zero-fluoroscopy catheter ablation of concealed left accessory pathway in a pregnant woman. Europace. 2017; 19(8): 1384.
 40. Chen G, Sun Ge, Xu R, et al. Zero-fluoroscopy catheter ablation of severe drug-resistant arrhythmia guided by Ensite NavX system during pregnancy: Two case reports and literature review. Medicine (Baltimore). 2016; 95(32): e4487.
 41. Bigelow AM, Crane SS, Khoury FR, et al. Catheter ablation of supraventricular tachycardia without fluoroscopy during pregnancy. Obstet Gynecol. 2015; 125(6): 1338–1341.
 42. Omaygenc MO, Karaca IO, Guler E, et al. Radiofrequency catheter ablation of supraventricular tachycardia in pregnancy: Ablation without fluoroscopic exposure. Heart Rhythm. 2015; 12(5): 1057–1061.
 43. Leiria TL, Martins Pires L, Lapa Kruse M, et al. Supraventricular tachycardia and syncope during pregnancy: A case for catheter ablation without fluoroscopy. Rev Port Cardiol. 2014; 33(12): 805.e1–805.e5.
 44. Anouar J, Mohamed S, Kamel K. Management of a rare case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia in pregnancy: a case report. Pan Afr Med J. 2014; 19: 246.
 45. Stec S, Krynski T, Baran J, et al. "Rescue" ablation of electrical storm in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in pregnancy. BMC Cardiovasc Disord. 2013; 13: 58.
 46. Bongiorni MG, Di Cori A, Soldati E, et al. Radiofrequency catheter ablation of atrioventricular nodal reciprocating tachycardia using intracardiac echocardiography in pregnancy. Europace. 2008; 10(8): 1018–1021.
 47. Koźluk E, Rodkiewicz D, Piątkowska A, et al. Badanie elektrofizjologiczne – nie taki diabeł straszny jak go malują. Forum Medycyny Rodzinnej. 2020; 14(5): 143–156.
 48. Koźluk E, Piątkowska A, Rodkiewicz D, et al. ABLACJA – tajemnicze słowo brzmiące jak cudowne zaklęcie. Kilka słów o tym jak to się robi (i jak się robiło kiedyś)? Forum Medycyny Rodzinnej. 2020; 14(6): xxx.