Tom 14, Nr 5 (2020)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2020-10-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 5319
Wyświetlenia/pobrania artykułu 237
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Badanie elektrofizjologiczne — nie taki diabeł straszny jak go malują

Edward Koźluk1, Dariusz Rodkiewicz1, Agnieszka Piątkowska2, Grzegorz Opolski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2020;14(5):211-224.

Streszczenie

W artykule, który z założenia stanowi wstęp do cyklu poświęconego zagadnieniom elektrofizjologii klinicznej (dziedzina dotycząca diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca), omówiono zagadnienie badania elektrofizjologicznego. Przedstawiamy zalety i ograniczenia inwazyjnego badania elektrofizjologicznego, stymulacji przezprzełykowej i badania elektrofizjologicznego z urządzenia wszczepionego. Prezentowane są możliwości tego badania, jego przebieg i zasady interpretacji w świetle norm i odchyleń od nich, jak również aktualne wytyczne w zakresie wskazań do tego badania w dobie dostępności rozbudowanej bazy urządzeń do długotr wałego monitorowania elektrokardiograficznego. Autor zy omawiają podstawowe zaburzenia rytmu serca, jakie badanie elektrofizjologiczne może ujawnić, i kryteria diagnostyczne ich rozpoznawania. Zagadnienie zilustrowano opisem złożonego przypadku klinicznego, w któr ym badanie elektrofizjologiczne ujawniło szereg zabur zeń rytmu. Krytyczne podłoża dla obserwowanych arytmii (utajony dodatkowy szlak i droga wolna węzłowa) zostały poddane ablacji prądem o częstotliwości radiow ej. Wykonana ablacja szlaku dodatkowego i eliminacja częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS przyczyniły się również do ustąpienia napadów migotania przedsionków.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Koźluk E. Podstawy elektrofizjologii klinicznej - tajniki (niekoniecznie) czarnej magii. Kardiologia po Dyplomie. 2003; 2(2): 81–84.
 2. Koźluk E, Piątkowska A. Badanie elektrofizjologiczne i ablacja. In: Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. I. Medical Tribune Polska 2018: 148.
 3. Koźluk E, Piątkowska A. Atlas zapisów elektrofizjologicznych. In: Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. I. Medical Tribune Polska 2018: 149.
 4. Koźluk E, Gawrysiak M, Piątkowska A, et al. Radiofrequency ablation without the use of fluoroscopy - in what kind of patients is it feasible? Arch Med Sci. 2013; 9(5): 821–825.
 5. Koźluk E, Piątkowska A, Kiliszek M, et al. Catheter ablation of cardiac arrhythmias in pregnancy without fluoroscopy: A case control retrospective study. Adv Clin Exp Med. 2017; 26(1): 129–134.
 6. Piątkowska A, Koźluk E, Michałkiewicz D, Szumowski Ł, Walczak F. Effect of body build upon optimal conditions for transesophageal atrial pacing - a preliminary report. Med.Sci.Monit. 1998; 4(Suppl.2): 68–69.
 7. Koźluk E, Piątkowska A, Prochaczek F, et al. Computerized transesophageal pacing for focal atrial fibrillation diagnosis: the role of 24-point electrode. W: "Europace 2001" Ed. P.E.Thomsen. Monduzzi Editore, Bologna, Italy. 2001: 55–60.
 8. Koźluk E, Piątkowska A, Lodziński P, et al. Stymulacja przezprzełykowa - metoda podglądania elektrofizjologicznych czynników predysponujących do migotania przedsionków. Kardiologia po Dyplomie. 2003; 2(5): 90–97.
 9. Koźluk E, Kiliszek M, Opolski G. Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS. In: Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. II. Medical Tribune Polska 2018: 167–180.
 10. Piątkowska A, Koźluk E, Opolski G. Inne arytmie z wąskimi zespołami QRS. In: Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Cz. II. Medical Tribune Polska 2018: 181–188.
 11. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020; 41(5): 655–720.
 12. Brignole M, Brignole M, Moya A, et al. ESC Scientific Document Group , ESC Scientific Document Group. Practical Instructions for the 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J. 2018; 39(21): e43–e80.
 13. Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Europace. 2015; 17(11): 1601–1687.
 14. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Europace. 2013; 15(8): 1070–1118.
 15. Raczak G. Miejsce przezprzełykowej stymulacji serca we współczesnej kardiologii. ESS. 1996; 2: 108–120.
 16. Prochaczek F. Stymulacyjne wspomaganie hemodynamiki w warunkach anestezji ogólnej. Chirurgia Polska. 2002; 4(1): 1–17.
 17. Szumowski Ł, Walczak F, Koźluk E, et al. Surgical dissection and radiofrequency ablation of the atrio-ventricular accessory pathway prevent atrial fibrillation. "EuroPace'97", Monduzzi Editore, International Proceedings Division. 1997: 303–306.