Tom 14, Nr 4 (2020)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2020-07-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 637
Wyświetlenia/pobrania artykułu 157
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Polipragmazja — wyzwanie dla lekarzy POZ

Magdalena Proniewska-Sadowska1, Urszula Matusiak1, Marek Tałałaj1
Forum Medycyny Rodzinnej 2020;14(4):165-172.

Streszczenie

Wydłużenie średniej długości życia oraz niekor zystne zmiany zachodzące w jego stylu prowadzą do narastania wielochorobowości, zwłaszcza u osób w wi eku powyżej 65 lat. Stosowanie terapii wielolekowych ma na celu uzyskanie lepszego efektu terapeutycznego poprzez łączenie leków potencjalnie uzupełniających się. Coraz większym problemem staje się jednak zjawisko polipragmazji, czyli jednoczesnego stosowania preparatów, których łączne wykorzystanie nie tylko nie przynosi korzyści, ale może prowadzić do groźnych interakcji między lekami, suplementami diety i ziołami. Szeroka znajomość zmian zachodzących z wiekiem, w tym farmakokinetyki i farmakodynamiki leków jest s zczególnie ważna przy podejmowaniu racjonalnych decyzji terapeutycznych. Pozwala zmniejszyć liczbę powikłań polipragmazji w populacji seniorów, takich jak niepotrzebne hospitalizacje, upadki, urazy, złamania, niesprawność, instytucjonalizacja i przedwczesny zgon.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=PL.
 2. Jacobs JM, Maaravi Y, Cohen A, et al. Changing profile of health and function from age 70 to 85 years. Gerontology. 2012; 58(4): 313–321.
 3. Kim J, Parish AL. Polypharmacy and Medication Management in Older Adults. Nurs Clin North Am. 2017; 52(3): 457–468.
 4. Masnoon N, Shakib S, Kalisch-Ellett L, et al. What is polypharmacy? A systematic review of definitions. BMC Geriatr. 2017; 17(1): 230.
 5. Disdier Moulder MPA, Hendricks AK, Ou NN. Towards appropriate polypharmacy in older cardiovascular patients: How many medications do I have to take? Clin Cardiol. 2020; 43(2): 137–144.
 6. Gu Q, Dillon C, Burt V. Prescription Drug Use Continues to Increase: U.S. Prescription Drug Data for 2007-2008. PsycEXTRA Dataset. 2010.
 7. Dwyer LL, Han B, Woodwell DA, et al. Polypharmacy in nursing home residents in the United States: results of the 2004 National Nursing Home Survey. Am J Geriatr Pharmacother. 2010; 8(1): 63–72.
 8. Gryglewska B, Woroń J, Dzieża A, et al. Polipragmazja i politerapia w starszym wieku- czy można ją ograniczyć? Medycyna po Dyplomie. 2014; 23: 18–26.
 9. Hales CM, Servais J, Martin CB, et al. Prescription Drug Use Among Adults Aged 40-79 in the United States and Canada. NCHS Data Brief. 2019(347): 1–8.
 10. Maher RL, Hanlon J, Hajjar ER. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opin Drug Saf. 2014; 13(1): 57–65.
 11. Safer DJ. Overprescribed Medications for US Adults: Four Major Examples. J Clin Med Res. 2019; 11(9): 617–622.
 12. Buajordet I, Ebbesen J, Erikssen J, et al. Fatal adverse drug events: the paradox of drug treatment. J Intern Med. 2001; 250(4): 327–341.
 13. Laroche ML, Charmes JP, Nouaille Y, et al. Is inappropriate medication use a major cause of adverse drug reactions in the elderly? Br J Clin Pharmacol. 2007; 63(2): 177–186.
 14. Jarosz M, Dzieniszewski J. Wykaz udokumentowanych interakcji pomiędzy lekami a żywnością. W: Interakcje pomiędzy lekami a żywnością. MI Polska, 2000; 29-56.
 15. https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=73.
 16. Lavan AH, Gallagher PF, O'Mahony D. Methods to reduce prescribing errors in elderly patients with multimorbidity. Clin Interv Aging. 2016; 11: 857–866.
 17. Durakovic Z, Vitezic D. Pharmacodynamics and pharmacokinetics in the elderly. Period Biol. 2013; 115: 517 –520.
 18. Gray SL, Marcum ZA, Schmader KE, et al. Update on Medication Use Quality and Safety in Older Adults, 2017. J Am Geriatr Soc. 2018; 66(12): 2254–2258.
 19. Konrat C, Boutron I, Trinquart L, et al. Underrepresentation of elderly people in randomised controlled trials. The example of trials of 4 widely prescribed drugs. PLoS One. 2012; 7(3): e33559.
 20. Reason B, Terner M, Moses McKeag A, et al. The impact of polypharmacy on the health of Canadian seniors. Fam Pract. 2012; 29(4): 427–432.
 21. Harskamp RE, Teichert M, Lucassen WAM, et al. Impact of Polypharmacy and P-Glycoprotein- and CYP3A4-Modulating Drugs on Safety and Efficacy of Oral Anticoagulation Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. Cardiovasc Drugs Ther. 2019; 33(5): 615–623.
 22. Ming Yu, Zecevic A. Medications & Polypharmacy Influence on Recurrent Fallers in Community: a Systematic Review. Can Geriatr J. 2018; 21(1): 14–25.
 23. Frank C, Godwin M, Verma S, et al. What drugs are our frail elderly patients taking? Do drugs they take or fail to take put them at increased risk of interactions and inappropriate medication use? Can Fam Physician. 2001; 47: 1198–1204.
 24. By the 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2019; 67(4): 674–694.
 25. O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing. 2015; 44(2): 213–218.
 26. Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, et al. ESC Scientific Document Group, ESC Scientific Document Group. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Eur Heart J. 2018; 39(16): 1330–1393.