Tom 14, Nr 4 (2020)
Praktyka lekarza rodzinnego
Opublikowany online: 2020-07-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 640
Wyświetlenia/pobrania artykułu 87
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Badania laboratoryjne w POZ — opinie lekarzy i pacjentów

Maciej Pawłowski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2020;14(4):189-194.

Streszczenie

Wstęp: Sposób funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej wzbudza wiele emocji zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Niestety, nie brakuje krytycznych opinii, również dotyczących sposobu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotne j (POZ). Pojawiają się zarzuty, że liczba dostępnych badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest zbyt mała. W pilotażowym badaniu ankietowym postanowiono sprawdzić, jakich badań w POZ najbardziej brakuje lekarzom i pacjentom. Materiał i metody: W ankietowym badaniu pilotażowym przeprowadzonym w internecie na portalu społecznościowym Facebook wzięło udział 150 lekarzy i 124 pacjentów. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie dwóch badań laboratoryjnych, których brakuje im w POZ. Badanie prowadzono w maju i czerwcu 2020 roku. Wyniki: Lekarzom najbardziej brakuje możliwości zlecania badań stężenia ferr ytyny, na dalszych miejscach witaminy B12, witaminy D, przeciwciał anty-TPO i TG, D-dimerów, przeciwciał Borrelia IgG oraz IgM. Inne badania miały mniej niż 10 wskazań. Część pacjentów błędnie odpowiedziała na pytanie, wpisując badania, które są dostępne w ramach umowy z NFZ (np. CRP, TSH), co może sugerować brak wiedzy na temat dostępności badań w POZ. Wśród tych odpowiedzi, które r zeczywiście dotyczyły badań obecnie nierefundowanych, dominowała witamina D, przeciwciała Borrelia, przeciwciała anty-TPO i TG, ferrytyna i grupa krwi. Pozostałe odpowiedzi miały mniej niż 10 wskazań. Wnioski: Należy rozważyć poszerzenie możliwości wykonania badań laboratoryjnych w POZ o te, które najchętniej widzieliby zarówno lekarzy, jak i pacjenci. Powinno się to odbyć poprzez zwiększenie funduszy przekazanych do POZ. Wskazane jest także przeprowadzenie badania na większej grupie osób.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Komunikat z badań CBOS nr 89/2018 „ Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej”.
 2. „Dobry lekarz w złym systemie” badanie sondażowe Biostat. https://www.biostat.com.pl/img/UserFiles/Raporty/Dobry-lekarz-w-zlym-systemie/biostat_raport_dobry_lekarz_w_zlym_systemie.pdf (13.06.2020).
 3. „Analiza funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych” – opracowanie Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych zakresie POZ, Warszawa 08.06.2016.
 4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2019 poz. 736.
 5. http://www.nfz-szczecin.pl/pgr9j_podstawowa_opieka_zdrowotna.htm (14.06.2020).
 6. “Oczekiwania wobec opieki koordynowanej w świetle badań opinii pacjentów” - Badanie wykonane przez firmę BIOSTAT na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia kwiecień - maj 2017.
 7. „State of health in the UE” Polska – Profil system ochrony zdrowia 2019.
 8. Pietryka E. Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście wprowadzenia systemu sieci szpitali Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance. 2018; 16(3).
 9. Karney A. Ferrytyna – wskaźnik ustrojowych zasobów żelaza. Pediatria Polska. 2009; 84(4): 362–366.
 10. Kmieć P, Sworczak K. Korzyści i zagrożenia wynikające z suplementacji witaminą D. Forum Medycyny Rodzinnej. 2017; 11(1): 38–46.
 11. Smoleńska Ż, Matyjasek A, Zdrojewski Z. Borelioza — najnowsze rekomendacje w diagnostyce i leczeniu. Forum Reumatol. 2016; 2: 58–64.