Tom 14, Nr 3 (2020)
Artykuły
Opublikowany online: 2020-06-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 424
Wyświetlenia/pobrania artykułu 68
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

100 years of phoniatrics from the Polish perspective

Jerzy Kuczkowski1, Joanna Cieszyńska2, Wojciech Brzoznowski1, Katarzyna Lammek1
Forum Medycyny Rodzinnej 2020;14(3):97-99.

Streszczenie

Hermann Gutzmann is considered to be „The Father of Phoniatrics”. Hugo Stern proposed to establish a phoniatric specialization (1919). Since 1924 phoniatrics has been accredited, nondependent medical faculty worldwide. The first Phoniatric Department in Europe was founded in Prague by Miloslav Seeman. Emil Fröschels formed International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP). IALP’s official press organ is Folia Phoniatrica, formed in 1947 by Richard Luchsinger, Emil Fröschels, Miloslav Seeman and Jean Tarneaud. In 1970 European phoniatrists established Union of European Phoniatricians (UEP). In Poland Jan Siestrzyński, Władysław Ołtuszewski, Aleksandra Mitrinowicz -Modrzejewska, Benedykt Dylewski, Maria Łączkowska, Leon Handzel, Er win Mozolewski, Stanisław Klajman and others have made a significant contribution to the development of this discipline of medicine. Antoni Pruszewicz is a founder of the first Audiology and Phoniatrics Department and audiology and phoniatric specialization (1982; 2001).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF (angielski) Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Pruszewicz A, Obrębowski A. Zarys foniatrii klinicznej. WN UMP, Poznań 2019.
 2. Gutzmann H. Physiologie der Stimme und Sprache Friedr . Vieweg & Sohn, Braunschweig 1909.
 3. Vrticka K. Who was standing at the cradle of phoniatrics? To celebrate the 90th anniversary of the name of our medical specialty. Folia Phoniatr Logop. 2009; 61(6): 311–315.
 4. Kuczkowski J, Cieszyńska J, Plichta Ł, et al. Hermann Gutzmann (1865-1922): The Father of Phoniatrics, an Independent Specialty. J Voice. 2015; 29(3): 263–264.
 5. Stern H. Hermann Gutzmann verstorben. Monatsschr Ohrenheilk Laryngol Rhinol. 1922; 56: 887–892.
 6. Zumsteeg H. Hermann Gutzmann. Arch Ohr Nas Kehlkheilk. 1923; 110(4): I–V.
 7. Wendler J, Seidner W. Lehrbuch der Phoniatrie Thieme. Leipzig, 1977 : 18–20.
 8. Seeman M. About the development of phoniatrics (in Czech). Čsl Otolaryngology. 1957; 6(5): 257–265.
 9. Sedláček E, Sedláček K. Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Miloslav Seeman. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 1973; 25(1-2): 1–8.
 10. Gołębiowska I. Jan Siestrzyński – lekarz nauczyciel głuchoniemych. Otolaryngol Pol. 1970; 24: 583.
 11. Obrębowski A. Kierzek A. Władysław Ołtuszewski - organizator pierwszej w sce lecznicy foniatrycznej. Otolaryngol Pol. 1992; 46: 416.
 12. Niedzielska G, Semczuk B. [Organizational and scientific activities of Prof. Benedykt Dylewski in the field of phoniatry]. Otolaryngol Pol. 1989; 43(4): 325–328.
 13. Maniecka-Aleksandrowicz B. Tworzyli polską laryngologię. Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska (1898-1975). Mag Otorynolaryngol. 2004; 9: 4.