Tom 14, Nr 3 (2020)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2020-06-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 917
Wyświetlenia/pobrania artykułu 117
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przygotowanie pacjenta do sanacji jamy ustnej — współpraca interdyscyplinarna

Jakub Warmuz1, Barbara Adamkiewicz-Wiśniewska1, Natalia Ligenza1, Dorota Pylińska-Dąbrowska1, Anna Starzyńska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2020;14(3):129-133.

Streszczenie

Konieczność przeprowadzenia sanacji jamy ustnej przed planowanym zabiegiem operacyjnym jest częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarza dentysty. Wśród pacjentów, u których występują choroby przewlekłe istnieje konieczność odpowiedniego przygotowania ich do procedur z zakresu chirurgii stomatologicznej. Lekarz dentysta nie posiada kwalifikacji umożliwiających prowadzenie leczenia chorób ogólnoustrojowych, w tym m.in. włączenia terapii pomostowej. Z tego powodu niezwykle ważna jest współpraca interdyscyplinarna pomiędzy lekarzem dentystą a lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Konstanty-Kalandyk J, Kalandyk-Konstanty A, Kapelak B, et al. Incomplete oral sanation as a risk factor for elevated leucocytosis and postoperative infection. Kardiol Pol. 2016; 74(10): 1167–1173.
 2. Serrano-Sánchez V, Ripollés-de Ramón J, Collado-Yurrita L, et al. New horizons in anticoagulation: Direct oral anticoagulants and their implications in oral surgery. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017; 22(5): e601–e608.
 3. Pośnik-Urbańska A, Kawecka-Jaszcz K. Choroby układu krążenia u kobiet — problem wciąż niedoceniany. Chor Serca Naczyń. 2006; 3: 169–174.
 4. Kasprzak J, Dąbrowski R, Barylski M, et al. Doustne antykoagulanty nowej generacji — aspekty praktyczne. Stanowisko Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Folia Cardiologica. 2016; 11(5): 377–393.
 5. Pruszczyk P, Ciurzyński M, Opolski G, et al. Dental cardio common position for dealing anticoagulation in patients undergoing dental procedures. Kardiologia Polska. 2016: 87–98.
 6. Dominiak M, Zapała J, Gedrange T. Podstawy Chirurgii Stomatologicznej . Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2013: 72–78.
 7. Biedermann JS, Rademacher WMH, Hazendonk HC, et al. Predictors of oral cavity bleeding and clinical outcome after dental procedures in patients on vitamin K antagonists. A cohort study. Thromb Haemost. 2017; 117(7): 1432–1439.
 8. Dézsi CA, Dézsi BB, Dézsi AD, et al. Antithrombotic treatment in anticoagulated atrial fibrillation patients undergoing percutaneous coronary intervention. Eur J Intern Med. 2017; 40(1): 1–7.
 9. Davis C, Robertson C, Shivakumar S, et al. Implications of Dabigatran, a direct thrombin inhibitor, for oral surgery practice. J Can Dent Assoc. 2013; 79: d74.
 10. Gajewski P. Interna Szczeklika. Med Prakt, Kraków 2018: 365 –366.
 11. Kaczmarzyk T, Babiuch K, Bołtacz-Rzepkowska E, et al. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Warszawa, 2019.
 12. Lewusz K, Perz A, Godzieba A, et al. Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym. Mag stomatol. 2016: 74–78.
 13. Steider J, Zarzecka J. Profilaktyka antybiotykowa u chorych z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia choroby odogniskowej. Porad Stomatol. Porad Stomatol. 2006(6): 11–12.
 14. Grycel S, Błachnio-Zabielska A, Cukrzyca typu 2 – epidemiologia i farmakoterapia Type 2 diabetes – epidemiology and pharmacotherapy. Probl Hig Epidemiol. 2019; 100(2): 75-81. 2019.
 15. Gazal G. Management of an emergency tooth extraction in diabetic patients on the dental chair. Saudi Dent J. 2020; 32(1): 1–6.
 16. Huang S, Dang H, Huynh W, et al. The healing of dental extraction sockets in patients with Type 2 diabetes on oral hypoglycaemics: a prospective cohort. Aust Dent J. 2013; 58(1): 89–93.
 17. Longato L, Cavalli L, Marcucci G, et al. Osteonecrosis of the jaw in a patient with rheumatoid artritis treated with an oral aminobisphosphonate: a clinical case report. Bone Abstracts. 2013.
 18. Hryniewicz W, Kulig J, Ozorowski T, et al. Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej. Nar Inst Lek. 2011: 1–27.