Tom 13, Nr 6 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-12-23

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 622
Wyświetlenia/pobrania artykułu 509
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez SFS-N PTK dotyczące miejsca riwaroksabanu w terapii stabilnej choroby wieńcowej lub objawowej choroby tętnic obwodowych

Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Janusz Siebert, Filip M. Szymański, Krystyna Widecka, Beata Wożakowska-Kapłon, Krzysztof J. Filipiak
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(6):249-268.

Streszczenie

Na konieczność poprawy skuteczności terapii przeciwzakrzepowej w prewencji wtórnej wskazuje fakt, że intensywne leczenie przeciwpłytkowe tylko częściowo obniża ryzyko sercowo- -naczyniowe. Wyniki badania COMPASS dostarczają dowodów na to, że dodatkowe zablokowanie wybranych pięter kaskady krzepnięcia może istotnie wpłynąć na dalszą prewencję poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w wybranej populacji chorych. Niniejszy dokument stanowi opinię grupy ekspertów będącą podsumowaniem najnowszej wiedzy dotyczącej leczenia przeciwzakrzepowego w stabilnej chorobie wieńcowej i chorobie tętnic obwodowych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF