Tom 13, Nr 5 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-09-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 904
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3148
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kardioneuroablacja w omdleniach odruchowych — nowa nadzieja dla trudnych pacjentów

Edward Koźluk1, Agnieszka Piątkowska21, Dariusz Rodkiewicz1, Natalia Kowalczuk1, Grzegorz Opolski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(5):223-231.

Streszczenie

Autorzy niniejszej pracy przybliżają nową metodę leczenia omdleń wazowagalnych, jaką
jest ablacja zwojów przywspółczulnych w przedsionkach. Metoda ta, przesuwając równowagę
autonomicznego układu nerwowego w kierunku współczulnym, jest ukierunkowana
na bezpośrednią pr zyczynę omdlenia, czyli nadmierne pobudzenie ner wu błędnego. Jej
skuteczność w obserwacji rocznej mieści się w granicach 80–100%. Metoda ta daje duże
szanse poprawy jakości życia u pacjentów z omdleniami odruchowy mi, które nie uległy
wyciszeniu pod wpływem typowego leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. ESC Scientific Document Group , ESC Scientific Document Group. Practical Instructions for the 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J. 2018; 39(21): e43–e80.
 2. Brignole M, Moya A, de F, et al. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia omdleń. Kardiologia Polska. 2018; 76 (8): 1119–1198.
 3. Szufladowicz E, Maniewski R, Nosek A. Changes in cerebral oxygenation during vasovagal syncope induced by tilt-table test. Folia Cardiol. 2005; 12(suppl.D): 184–186.
 4. Koźluk E, Zastawna I, Piątkowska A. Omdlenia neurokardiogenne – kiedy stawką jest jakość życia. Kardiologia w Praktyce. 2004; 1: 16–21.
 5. Koźluk E, Kozłowski D. Omdlenia i utraty przytomności jako problem interdyscyplinarny. Kardiologia w Praktyce. 2004; 1: 3–6.
 6. Rudnicki J, Zyśko D, Kozłowski D, et al. The choice of surgical specialization by medical students and their syncopal history. PLoS One. 2013; 8(1): e55236.
 7. Janiec I, Werner B, Pietrzak R. Omdlenia wazowagalne u dzieci. Borgis. Nowa Pediatria. 2010; 10: 84–86.
 8. Kozłowski D, Koźluk E, Krupa W. Patomechanizm omdleń wazowagalnych. Folia Cardiol. 2000; 7(2): 83–86.
 9. Silva Rda. Syncope: epidemiology, etiology, and prognosis. Frontiers in Physiology. 2014; 5.
 10. Hutt Centeno E, Mayuga KA. What can I do when first-line measures are not enough for vasovagal syncope? Cleve Clin J Med. 2018; 85(12): 920–922.
 11. Pachon JC, Pachon EI, Pachon JC, et al. "Cardioneuroablation"--new treatment for neurocardiogenic syncope, functional AV block and sinus dysfunction using catheter RF-ablation. Europace. 2005; 7(1): 1–13.
 12. Pachon M JC, Pachon M EI. Differential effects of ganglionic plexi ablation in a patient with neurally mediated syncope and intermittent atrioventricular block: a commentary. Europace. 2017; 19(1): 1–3.
 13. Piotrowski R, Baran J, Kułakowski P, et al. Cardioneuroablation using an anatomical approach: a new and promising method for the treatment of cardioinhibitory neurocardiogenic syncope. Kardiol Pol. 2018; 76(12): 1736–1738.
 14. Oral H, Pappone C, Chugh A, et al. Circumferential pulmonary-vein ablation for chronic atrial fibrillation. N Engl J Med. 2006; 354(9): 934–941.
 15. Aksu T, Güler TE, Bozyel S, et al. Cardioneuroablation in the treatment of neurally mediated reflex syncope: a review of the current literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(1): 33–41.
 16. Graff B, Graff G, Koźluk E, et al. Electrophysiological features in patients with sinus node dysfunction and vasovagal syncope. Arch Med Sci. 2011; 7(6): 963–970.
 17. Buszko K, Piątkowska A, Koźluk E, et al. Entropy Measures in Analysis of Head up Tilt Test Outcome for Diagnosing Vasovagal Syncope. Entropy. 2018; 20(12): 976.
 18. Koźluk E, Cybulski G, Piątkowska A, et al. Early hemodynamic response to the tilt test in patients with syncope. Arch Med Sci. 2014; 10(6): 1078–1085.
 19. Buszko K, Piatkowska A, Kozluk E. Entropy in description of vasovagal syndrome. Computing in Cardiology. 2015; 42: 981–984.
 20. Zastawna I, Lodziński P, Koźluk E. Parametry hemodynamiczne w 5 minucie testu pionizacyjnego pozwalają przewidzieć wynik testu pionizacyjnego. Polski Przegląd Kardiologiczny . 2004; 6 (Supl. 1): 63–65.