Tom 13, Nr 2 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-06-03

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 331
Wyświetlenia/pobrania artykułu 331
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Adherence — farmakoterapia zgodna z planem terapeutycznym u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym

Aldona Kubica
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(2):95-102.

Streszczenie

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) adherence jest definiowane jako „stopień, w jakim zachowanie pacjenta odpowiada indywidualnemu planowi terapeutycznemu”. Wykazano, że terapia zgodna z rekomendacjami poprawia kliniczne wyniki leczenia, jednak wskaźniki adherence podczas długoterminowej farmakoterapii są niskie i wynoszą 30–50%. Nieprzestrzeganie schematu leczenia po ostrym zespole wieńcowym mięśnia sercowego prowadzi do zwiększenia zachorowalności i umieralności oraz powodu je dodatkowe koszty dla systemu opieki zdrowotnej. Dlatego wiedza o prawdziwym adherence, zrozumienie przyczyn niskiego adherence i działania mające na celu poprawę adherence mają kluczowe znaczenie dla skutecznej długotrwałej profilaktyki wtórnej po ostrym zespole wieńcowym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF