Tom 13, Nr 5 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-10-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 10924
Wyświetlenia/pobrania artykułu 9866
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przewlekłe zębopochodne zapalenie zatok szczękowych - etiologia, diagnostyka, postępowanie lecznicze.

Dorota Pylińska-Dąbrowska1, Karolina Ragin1, Maria Mikołajska1, Anna Starzyńska1
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(5):237-244.

Streszczenie

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (ang. chronic sinusitis – CS) jest najczęstszym schorzeniem górnych dróg oddechowych. W Europie problem ten dotyczy około 11% mieszkańców. W badaniu oceniającym odchylenia w częstości występowania CS wśród mieszkańców Europy, wykazano, że w Polsce częstość występowania CS (wśród niepalących pacjentów) jest zwiększona w porównaniu z mieszkańcami większości pozostałych krajów biorących udział w badaniu [1]. Uznaje się, że 5-40% przewlekłych zapaleń zatok szczękowych (chronic maxillary sinusitis - CMS) to zapalenia zębopochodne (ang. maxillary sinusitis of dental origin – MSDO, odontogenic maxillary sinusitis – OMS), a ich występowanie jest najczęstsze między 40 a 60 r.ż., z niewielką predylekcją do płci żeńskiej [2–4]. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie lekarzom etiologii i metod leczenia zębopochodnego zapalenia zatok szczękowych. Może się ono różnić od innych rodzajów CMS pod względem patofizjologii oraz mikrobiologii, co warunkuje inny schemat leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Hastan D, Fokkens WJ, Bachert C, et al. Chronic rhinosinusitis in Europe--an underestimated disease. A GA²LEN study. Allergy. 2011; 66(9): 1216–1223.
 2. Lin YH, Chang TS, Yao YC, et al. Increased Risk of Chronic Sinusitis in Adults With Gastroesophgeal Reflux Disease: A Nationwide Population-Based Cohort Study. Medicine (Baltimore). 2015; 94(39): e1642.
 3. Arias-Irimia O, Barona-Dorado C, Santos-Marino JA, et al. Meta-analysis of the etiology of odontogenic maxillary sinusitis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010; 15(1): e70–e73.
 4. Lechien JR, Filleul O, Costa de Araujo P, et al. Chronic maxillary rhinosinusitis of dental origin: a systematic review of 674 patient cases. Int J Otolaryngol. 2014; 2014: 465173.
 5. Puglisi S, Privitera S, Maiolino L, et al. Bacteriological findings and antimicrobial resistance in odontogenic and non-odontogenic chronic maxillary sinusitis. J Med Microbiol. 2011; 60(Pt 9): 1353–1359.
 6. May M, Sobol SM, Korzec K. The location of the maxillary os and its importance to the endoscopic sinus surgeon. Laryngoscope. 1990; 100(10 Pt 1): 1037–1042.
 7. Gopal S, Prakash Vijayan K. Assessment and significance of relationship between floor of maxillary sinus and maxillary posterior teeth root tips using CBCT – a retrospective study. International Journal of Advanced Dental Research. 2017; 3(1): 6–9.
 8. Sharan A, Madjar D, et al. et al.. Maxillary sinus pneumatization following extractions: a radiographic study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008; 23: 48–56.
 9. Brook I. Sinusitis of odontogenic origin. Otolaryngol Neck Surg. 2006; 135: 349–355.
 10. Piromchai P, Kasemsiri P, Laohasiriwong S, et al. Chronic rhinosinusitis and emerging treatment options. Int J Gen Med. 2013; 6: 453–464.
 11. Mehra P, Murad H. Maxillary sinus disease of odontogenic origin. Otolaryngol Clin North Am. 2004; 37(2): 347–364.
 12. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology. 2012; 50(1): 1–12.
 13. Lee KC, Lee SJ. Clinical features and treatments of odontogenic sinusitis. Yonsei Med J. 2010; 51(6): 932–937.
 14. Venetis G, Bourlidou E, Liokatis PG, et al. Endoscopic assistance in the diagnosis and treatment of odontogenic maxillary sinus disease. Oral Maxillofac Surg. 2014; 18(2): 207–212.
 15. Pokorny Al, Tataryn R. Clinical and radiologic findings in a case series of maxillary sinusitis of dental origin. Int Forum Allergy Rhinol. 2013; 3(12): 973–979.
 16. van den Bergh JP, ten Bruggenkate CM, Disch FJ, et al. Anatomical aspects of sinus floor elevations. Clin Oral Implants Res. 2000; 11(3): 256–265.
 17. Schwarz L, Schiebel V, Hof M, et al. Risk Factors of Membrane Perforation and Postoperative Complications in Sinus Floor Elevation Surgery: Review of 407 Augmentation Procedures. J Oral Maxillofac Surg. 2015; 73(7): 1275–1282.
 18. Sakkas A, Konstantinidis I, Winter K, et al. Effect of Schneiderian membrane perforation on sinus lift graft outcome using two different donor sites: a retrospective study of 105 maxillary sinus elevation procedures. GMS Interdiscip Plast Reconstr Surg DGPW. 2016; 5: Doc11.
 19. Mattos JL, Ferguson BJ, Lee S. Predictive factors in patients undergoing endoscopic sinus surgery for odontogenic sinusitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2016; 6(7): 697–700.