Tom 13, Nr 6 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-12-23

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 765
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2048
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ginekomastia u młodych mężczyzn — przypadek kliniczny

Ewa Zalewska1, Maria Gnacińska-Szymańska1, Łukasz Obołończyk1, Krzysztof Sworczak1
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(6):300-304.

Streszczenie

Ginekomastia to łagodny rozrost tkanki gruczołowej sutka występujący u około 30% dorosłych mężczyzn. W okresie noworodkowym, dojrzewania płciowego i starzenia uznawana jest za zjawisko fizjologiczne i występuje nawet u 2/3 badanych. Ginekomastia pokwitaniowa rozpoczyna się zazwyczaj między 13. a 14. rokiem życia (wg skali Tannera w 3. fazie rozwoju). Najczęściej ulega regresji w okresie 18 miesięcy, ale nawet u około 20%, może mieć charakter przetrwały. Cechy kliniczne zmuszające do poszukiwania tej patologii to szybka progresja zmian sutka, wymiary gruczołu przekraczające 4 cm oraz utrzymywanie się ginekomastii ponad 12 miesięcy lub po 17. roku życia. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny 27-letniego pacjenta, który został skierowany do Kliniki Endokrynologii z powodu ginekomastii występującej od okresu pokwitania oraz hiperprolaktynemii w ambulatoryjnych badaniach laboratoryjnych. W pracy omówiono etiologię oraz proces diagnostyczny ginekomastii, ze szczególnym naciskiem na informacje przydatne dla lekarzy POZ.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Holdsworth S, Atkins RC, de Kretser DM. The pituitary-testicular axis in men with chronic renal failure. N Engl J Med. 1977; 296(22): 1245–1249.
 2. Braunstein GD. Gynecomastia. N Engl J Med . 1993: 328–490.
 3. Braunstein GD. Aromatase and gynecomastia. Endocr Relat Cancer. 1999; 6(2): 315–324.
 4. Ersöz Hö, Onde ME, Terekeci H, et al. Causes of gynaecomastia in young adult males and factors associated with idiopathic gynaecomastia. Int J Androl. 2002; 25(5): 312–316.
 5. Czajka I, Zgliczyński W. Gynecomastia — pathogenesis, diagnosis and treatment. Endokrynol Pol. 2005; 56(3): 269–277.
 6. Rahmani S, Turton P, Shaaban A, et al. Overview of gynecomastia in the modern era and the Leeds Gynaecomastia Investigation algorithm. Breast J. 2011; 17(3): 246–255.
 7. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child. 1970; 45(239): 13–23.
 8. Fentiman IS, Fourquet A, Hortobagyi GN. Male breast cancer. Lancet. 2006; 367(9510): 595–604.
 9. Braunstein GD. Clinical practice. Gynecomastia. N Engl J Med. 2007; 357(12): 1229–1237.
 10. Harris M, Rizvi S, Hindmarsh J, et al. Testicular tumour presenting as gynaecomastia. BMJ. 2006; 332(7545): 837.
 11. Kolitsas N, Tsambalas S, Dimitriadis F, et al. Gynecomastia as a first clinical sign of nonseminomatous germ cell tumor. Urol Int. 2011; 87(2): 248–250.
 12. Nordt CA, DiVasta AD. Gynecomastia in adolescents. Curr Opin Pediatr. 2008; 20(4): 375–382.
 13. Johnson RE, Murad MH. Gynecomastia: pathophysiology, evaluation, and management. Mayo Clin Proc. 2009; 84(11): 1010–1015.