Tom 13, Nr 3 (2019)
Artykuły
Opublikowany online: 2019-06-03

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 776
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1276
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przydatność kliniczna siatek centylowych urodzeniowej masy ciała w opiece nad noworodkiem

lek. Łukasz Matwiejczyk1, Dr n. med. Jarosław Meyer-Szary2, Dr n. med. Iwona Domżalska-Popadiuk1, Dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska2
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(3):133-140.

Streszczenie

W obliczu postępu, jaki dokonał się w neonatologii w ostatnich dekadach, uwaga lekarzy skupia się na populacji dzieci z małą [ < 2500g], a w szczególności skrajnie małą [500-999g] urodzeniową masą ciała. Większość z tych pacjentów stanowią noworodki urodzone przedwcześnie. Ocena ich dojrzałości powinna być dokonywana w pierwszych godzinach życia zewnątrzmacicznego. Odniesienie jej do wyników pomiarów antropometrycznych, dostarcza podstawowych informacji mających wpływ na postępowanie z noworodkiem i rokowanie względem chorobowości oraz śmiertelności. Pourodzeniowej weryfikacji wieku płodowego, oszacowanego przez położników, służą różne skale oceny. Obecnie podstawową jest New Ballard Score. W określeniu prawidłowości wewnątrzmacicznego wzrastania, a precyzyjniej - w obiektywizacji obserwacji z okresu ciąży i z pierwszego badania fizykalnego, pomocne są odpowiednio dobrane siatki centylowe wymiarów i urodzeniowej masy ciała. Przydatność kliniczna krzywych wzrastania zależy od ich: reprezentatywności dla danej populacji, uwzględnienia szczególnych uwarunkowań (np. wcześniactwa, ilości płodów w danej ciąży), oraz aktualności – z uwzględnieniem trendów, w tym sekularnych. W Polsce, w standardach w neonatologii, zalecane do stosowania w praktyce klinicznej są siatki centylowe Fentona. Przy ich tworzeniu nie wykorzystywano danych z populacji dzieci z tego regionu. Nie mają one także oddzielnych krzywych dla noworodków z ciąż wielopłodowych. Istnieje zatem potrzeba stworzenia polskich siatek centylowych, reprezentatywnych dla noworodków z tej części Europy i uwzględniających zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie w ostatnich dekadach. Optymalnie, powinny być sporządzone z uwzględnieniem wieku postkoncepcyjnego, płci oraz z rozgraniczeniem ilości płodów w danej ciąży. Wskazane byłoby także przeprowadzenie prospektywnego badania, służącego ich walidacji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Rutkowska M, Adamska E, Reśko M. Resuscytacja noworodka. α-Medica Press, Bielsko-Biała 2016.
 2. Bartsch E, Booth M, Park AL, et al. A survey of birth weight percentile curves used in hospitals across Ontario. Paediatrics Child Health . 2014; 19(9).
 3. Kornacka M. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Media-Press, Warszawa 2017.
 4. Adamkin DH, Gadzinowski J. Żywienie noworodków z małą masą ciała. OWN , Poznań 2012.
 5. Rogers I. EURO-BLCS Study Group. The influence of birthweight and intrauterine environment on adiposity and fat distribution in later life. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003; 27(7): 755–777.
 6. Wilcox AJ, Skjaerven R. Birth weight and perinatal mortality: the effect of gestational age. Am J Public Health. 1992; 82(3): 378–382.
 7. Xue F, Willett WC, Rosner BA, et al. Parental characteristics as predictors of birthweight. Hum Reprod. 2008; 23(1): 168–177.
 8. Norris T, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 9. Sierzputowska-Pieczara M, Gadzinowski J. Zasady antropometrii w neonatologii ze szczególnym uwzględnieniem noworodków z małą urodzeniową masą ciała oraz wcześniaków. Media-Press, Warszawa 2017.
 10. Szczapa J, Kęsiak M. Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 11. Roberts CL, Lancaster P. National birthweight percentiles by gestational age for twins born in Australia. Journal of Paediatrics and Child Health. 1999; 35(3): 278–282.
 12. Zhang et al., Birthweight percentiles for twin birth neonates by gestational age in China, Sceintific Reports, 2016.
 13. Rennie J et al. Rennie and Robertons’ Textbook of Neonatology, Elsevier, London 2012.
 14. Xue F, Willett WC, Rosner BA, et al. Parental characteristics as predictors of birthweight. Hum Reprod. 2008; 23(1): 168–177.
 15. Alshimmiri et al. , Birthweight percentiles by gestational age in Kuwait, Arch Gynecology Obstetrics, 2004.
 16. Sletner L, Jenum AK, Yajnik CS, et al. Fetal growth trajectories in pregnancies of European and South Asian mothers with and without gestational diabetes, a population-based cohort study. PLoS One. 2017; 12(3): e0172946.
 17. Visser GHA, Eilers PHC, Elferink-Stinkens PM, et al. New Dutch reference curves for birthweight by gestational age. Early Hum Dev. 2009; 85(12): 737–744.
 18. Fenton TR, Kim JH. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatr. 2013; 13: 59.
 19. Lee et al. Percentile Distributions of Birth Weight according to Gestational Ages In Korea, Journal of Korean Medical Science, 2016.
 20. Skjaerven R, Gjessing HK, Bakketeig LS. Birthweight by gestational age in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000; 79(6): 440–449.
 21. Oken E.,Secular Trends in Birthweight, Recent Advances in Growth Research; Nutritional, Molecular and Endocrine Perspectives, 2013.
 22. Morisaki et al., Ecological analysis of secular trends in low birth weight births and adult height in Japan, Journal Epidemiology Community Health, 2017.
 23. Takemoto Yo, Ota E, Yoneoka D, et al. Japanese secular trends in birthweight and the prevalence of low birthweight infants during the last three decades: A population-based study. Sci Rep. 2016; 6: 31396.
 24. Visser GHA, Eilers PHC, Elferink-Stinkens PM, et al. New Dutch reference curves for birthweight by gestational age. Early Hum Dev. 2009; 85(12): 737–744.
 25. Jensen C, Gamborg M, Raymond K, et al. Secular trends in seasonal variation in birth weight. Early Human Development. 2015; 91(6): 361–365.
 26. Chodick et al., Seasonality in Birth Weight in Israel, Annals of Epidemiology, Elsevier, 2007.
 27. Siniarska A, Kozieł S. Association of birth weight and length with air temperature, sunlight, humidity and rainfall in the city of Warsaw, Poland. Homo. 2010; 61(5): 373–380.
 28. Torche F, Corvalan A. Seasonality of birth weight in Chile: environmental and socioeconomic factors. Ann Epidemiol. 2010; 20(11): 818–826.
 29. Voigt et al., Sex-specific differences in birth weight due to maternal smoking during pregnancy, Eur J Pediatr, 2006.
 30. Wohlfahrt et al., Secular and seasonal variation of length and weight at birth, The Lancet, 1998.
 31. Hue et al., Nationwide Twin Birth Weight Percentiles by Gestational Age in Taiwan, Peadiatrics and Neonatology, Elsevier, 2015.
 32. Fenton TR, Sauve RS. Using the LMS method to calculate z-scores for the Fenton preterm infant growth chart. Eur J Clin Nutr. 2007; 61(12): 1380–1385.
 33. Glinianaia et al., Birthweight percentiles by gestational age in multiple births, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2000.