Tom 13, Nr 1 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-02-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 4392
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4772
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pacjent z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory po wypisie ze szpitala — co dalej?

Michał Bohdan12, Maria Tarnawska2, Marlena Woś2, Krzysztof Chlebus12, Monika Rafałowska1, Iwona Stopczyńska2, Marcin Gruchała12
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(1):1-11.

Streszczenie

Niewydolność serca (HF) jest chorobą przewlekłą, stanowiącą obecnie jedno z największych wyzwań w codziennej praktyce lekarza, zarówno w opiece ambulatoryjnej jak i leczeniu szpitalnym. HF często określana jest mianem epidemii XXI wieku. W ostatnich latach w krajach rozwiniętych obserwujemy ciągły wzrost liczby zachorowań. HF jest ogromnym obciążeniem społecznym, ma negatywny długotrwały wpływ na jakość życia i wiąże się ze złym rokowaniem zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i odległej. HF stanowi najczęstszą przyczynę hospitalizacji u pacjentów powyżej 65 roku życia, a także jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i śmiertelności w krajach rozwiniętych. Dlatego też, tak istotne jest, aby pacjenci obciążeni HF, byli objęci kompleksową opieką ambulatoryjną. W ramach opieki tej powinni być poddani optymalnej terapii farmakologicznej i niefarmakologicznej, celem zwiększenia skuteczności leczenia, zmniejszenia liczby ponownych hospitalizacji oraz poprawy rokowania, a także jakości życia. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące prawidłowego postępowania niefarmakologicznego i optymalnej farmakoterapii u pacjentów po przebytym epizodzie zaostrzenia HF z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. W artykule omówiono aktualny stan wiedzy na temat leczenia HF z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Liu L, Eisen HJ. Epidemiology of heart failure and scope of the problem. Cardiol Clin. 2014; 32(1): 1–8.
 2. Niewydolność serca w Polsce – raport 2016. Materiały informacyjne Sekcji Niewydolności Serca PTK Warszawa, 2016.
 3. Lloyd-Jones DM, Larson MG, Leip EP, et al. Framingham Heart Study. Lifetime risk for developing congestive heart failure: the Framingham Heart Study. Circulation. 2002; 106(24): 3068–3072.
 4. Czech M, Opolski G, Zdrojewski T, et al. The costs of heart failure in Poland from the public payer's perspective. Polish programme assessing diagnostic procedures, treatment and costs in patients with heart failure in randomly selected outpatient clinics and hospitals at different levels of care: POLKARD. Kardiol Pol. 2013; 71(3): 224–232.
 5. Cowie MR, Anker SD, Cleland JGF, et al. Improving care for patients with acute heart failure: before, during and after hospitalization. ESC Heart Fail. 2014; 1(2): 110–145.
 6. Rywik TM, Kołodziej P, Targoński R, et al. Characteristics of the heart failure population in Poland: ZOPAN, a multicentre national programme. Kardiol Pol. 2011; 69(1): 24–31.
 7. Gierczyński J, Gryglewicz J, Karczewicz E, Zalewska H. Niewydolność serca — analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 8. Nessler J, Kozierkiewicz A, Gackowski A, et al. Coordinated heart failure care in Poland: towards optimal organisation of the health care system. Kardiol Pol. 2018; 76(2): 479–487.
 9. Balsam P, Tyminska A, Kaplon-Cieslicka A, et al. Predictors of one-year outcome in patients hospitalized for heart failure: results from the Polish part of the Heart Failure Pilot Survey of the European Society of Cardiology. Kardiol Pol. 2016; 74(1): 9–117.
 10. Felker GM, Ahmad T, Anstrom KJ, et al. Rationale and design of the GUIDE-IT study: Guiding Evidence Based Therapy Using Biomarker Intensified Treatment in Heart Failure. JACC Heart Fail. 2014; 2(5): 457–465.
 11. Yancy CW, Fonarow GC, Albert NM, et al. Adherence to guideline — recommended adjunctive heart failure therapies among outpatient cardiology practices (findings from IMPROVE HF). Am J Cardiol. 2010; 105(2): 255–260.
 12. Chin KL, Skiba M, Tonkin A, et al. The treatment gap in patients with chronic systolic heart failure: a systematic review of evidence-based prescribing in practice. Heart Fail Rev. 2016; 21(6): 675–697.
 13. Soucier R, Miller P, Ingrassia J, et al. Essential elements of early post discharge care of patients with heart failure. Current Heart Failure Reports. 2018; 15(3): 181–190.
 14. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2129–2200.
 15. Kotecha D, Flather MD, Altman DG, et al. Beta-Blockers in Heart Failure Collaborative Group. Heart rate and rhythm and the benefit of beta-blockers in patients with heart failure. J Am Coll Cardiol. 2017; 69(24): 2885–2896.
 16. McAlister FA, Wiebe N, Ezekowitz JA, et al. Meta-analysis: beta-blocker dose, heart rate reduction, and death in patients with heart failure. Ann Intern Med. 2009; 150(11): 784–794.
 17. Chatterjee S, Biondi-Zoccai G, Abbate A, et al. Benefits of β blockers in patients with heart failure and reduced ejection fraction: network meta-analysis. BMJ. 2013; 346: f55.
 18. Meuwese CL, Kirkels JH, de Jonge N, et al. Beta-blocker therapy in unstable severe heart failure, evidence or experience? Neth Heart J. 2013; 21(1): 3–5.
 19. Swedberg K, Komajda M, Böhm M, et al. SHIFT Investigators. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet. 2010; 376(9744): 875–885.
 20. Garg R, Yusuf S, Bussmann WB, et al. Collaborative Group on ACE Inhibitor Trials. Overview of randomized trials of angiotensin-converting enzyme inhibitors on mortality and morbidity in patients with heart failure. JAMA. 1995; 273(18): 1450–1456.
 21. Packer M, Poole-Wilson PA, Armstrong PW, et al. ATLAS Study Group. Comparative effects of low and high doses of the angiotensin-converting enzyme inhibitor, lisinopril, on morbidity and mortality in chronic heart failure. Circulation. 1999; 100(23): 2312–2318.
 22. Chioncel O, Mebazaa A, Harjola VP, et al. ESC Heart Failure Long-Term Registry Investigators, Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). Are hospitalized or ambulatory patients with heart failure treated in accordance with European Society of Cardiology guidelines? Evidence from 12,440 patients of the ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail. 2013; 15(10): 1173–1184.
 23. Young JB, Dunlap ME, Pfeffer MA, et al. Candesartan in Heart failure Assessment of Reduction in Mortality and morbidity (CHARM) Investigators and Committees. Mortality and morbidity reduction with Candesartan in patients with chronic heart failure and left ventricular systolic dysfunction: results of the CHARM low-left ventricular ejection fraction trials. Circulation. 2004; 110(17): 2618–2626.
 24. Zannad F, McMurray JJV, Krum H, et al. EMPHASIS-HF Study Group. Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms. N Engl J Med. 2011; 364(1): 11–21.
 25. Pitt B, Zannad F, Remme WJ, et al. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators.. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. N Engl J Med. 1999; 341(10): 709–717.
 26. Struthers A, Krum H, Williams GH. A comparison of the aldosterone-blocking agents eplerenone and spironolactone. Clin Cardiol. 2008; 31(4): 153–158.
 27. Packer M, McMurray JJV, Desai AS, et al. PARADIGM-HF Investigators and Coordinators, PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014; 371(11): 993–1004.
 28. Volterrani M, Cice G, Caminiti G, et al. Effect of Carvedilol, Ivabradine or their combination on exercise capacity in patients with Heart Failure (the CARVIVA HF trial). Int J Cardiol. 2011; 151(2): 218–224.
 29. Bagriy AE, Schukina EV, Samoilova OV, et al. Addition of Ivabradine to β-blocker improves exercise capacity in systolic heart failure patients in a prospective, open-label study. Adv Ther. 2015; 32(2): 108–119.
 30. Pereira-Barretto AC. Cardiac and hemodynamic benefits: mode of action of Ivabradine in heart failure. Adv Ther. 2015; 32(10): 906–919.
 31. Faris RF, Flather M, Purcell H, et al. Diuretics for heart failure. Cochrane Database Syst Rev. 2012(2): CD003838.
 32. Cline CM, Israelsson BY, Willenheimer RB, et al. Cost effective management programme for heart failure reduces hospitalisation. Heart. 1998; 80(5): 442–446.
 33. Belardinelli R. Cardiac rehabilitation in chronic heart failure. JSM Physical Med Rehabil. 2017; 1(1): 1–5.
 34. Ambrosy AP, Bhatt AS, Stebbins AL, et al. HF-ACTION Investigators. Efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial. JAMA. 2009; 301(14): 1439–1450.
 35. Gibbs CR, Jackson G, Lip GYH. ABC of heart failure: Non-drug management. BMJ. 2000(320): 366.
 36. Ponikowski P, Anker SD, AlHabib KF, et al. Heart failure: preventing disease and death worldwide. ESC Heart Fail. 2014; 1(1): 4–25.
 37. Remme WJ, McMurray JJV, Rauch B, et al. Public awareness of heart failure in Europe: first results from SHAPE. Eur Heart J. 2005; 26(22): 2413–2421.