Tom 12, Nr 5 (2018)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-11-07

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 730
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2644
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ustawianie procesora dźwięku implantu ślimakowego

Andrzej Molisz1, Andrzej Żarowski2, Tomasz Przewoźny3, Janusz Siebert1
Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(5):189-196.

Streszczenie

Implanty ślimakowe stanowią od lat uznaną metodę leczenia głuchoty oraz znacznego i głębokiego niedosłuchu odbiorczego zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Każdy z chorych przechodzi wieloetapową kwalifikację, której celem jest weryfikacja potencjalnych korzyści z planowanego wszczepu ślimakowego, a także ocena przystosowania, motywacji i wsparcia dla chorego po operacji. Kilka tygodni po implantacji rozpoczyna się proces rehabilitacji oraz dopasowania procesora dźwięku do aktualnych potrzeb chorego, kontynuowany do końca życia pacjenta. Prawidłowa kwalifikacja chorego (w tym również dyskwalifikacja chorych, którzy nie odniosą korzyści z implantu) oraz poprawne ustawienie procesora dźwięku jest kluczowe dla optymalnego wykor zystania wszczepu ślimakowego. R ehabilitacja chorego po implantacji jest procesem długotr wałym i wymagającym zaangażowania wielu osób. Prowadzone próby usprawnienia tego procesu mogą pr zyczynić się do zwiększenia jego efektywności i obniżenia kosztów.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF