Tom 12, Nr 5 (2018)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-11-07

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 10199
Wyświetlenia/pobrania artykułu 13920
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Podostre zapalenie tarczycy o nietypowym przebiegu klinicznym — opis przypadku

Małgorzata Zdrojewska1, Krzysztof Sworczak1, Łukasz Obołończyk1, Łukasz Zdrojewski2
Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(5):183-188.

Streszczenie

WSTĘP: Podostre zapalenie tarczycy, nazywane również chorobą de Quervaina, jest schorzeniem osób dorosłych, ze szczytem zachorowalności między 3. a 5. dekadą życia. Jak większość chorób tarczycy częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Do najczęstszych objawów podostrego zapalenia tarczycy należą: ból w okolicy szyi, powiększenie tarczycy, gorączka oraz zaburzenia jej czynności.

CEL PRACY: Celem pracy było przedstawienie nietypowego przypadku choroby de Quervaina, omówienie diagnostyki różnicowej oraz możliwych rodzajów terapii.

MATERIAŁ I METODY: W pracy opisano przypadek pięćdziesięciosześcioletniego mężczyzny hospitalizowanego w Klinice Endokrynologii i Chorób W ewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku z powodu gorączki o niejasnej etiologii oraz wysokich parametrów stanu zapalnego.

WNIOSKI: Roczna zapadalność na podostre zapalenie tarczycy w populacji ogólnej wynosi 4,9 na 100 tysięcy. Jest najczęstszą pr zyczyną bólów tego gruczołu. Charakterystyczny przebieg kliniczny w miarę szybko pozwala postawić właściwe rozpoznanie. Wątpliwości kliniczne i diagnostyczne pojawiają się w pr zypadkach nietypowych, bezbólowych, przebiegających z przewlekającą się gorączką, wysokimi parametrami stanu zapalnego, czy bez klinicznych wykładników tyreotoksykozy. Warto w diagnostyce różnicowej podobnych przypadków oznaczyć poziom TSH oraz rozważyć USG tarczycy.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF