Tom 13, Nr 1 (2019)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2019-02-06

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1456
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1389
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena predyspozycji młodych dorosłych do wystąpienia chorób układu krążenia

Dominika Daniela Dyrcz1, Brygida Przywara-Chowaniec1
Forum Medycyny Rodzinnej 2019;13(1):36-44.

Streszczenie

Wstęp: Główną przyczyną zachorowalności i przedwczesnej śmierci są choroby układu krążenia. Potencjalnie modyfikowane czynniki ryzyka, ekspozycja środowiska oraz czynniki genetyczne mogą predysponować do wystąpienia określonej jednostki chorobowej układu sercowo-naczyniowego. Procesy miażdżycowe oraz otyłość, to niektóre z czynników rozwijających się w młodym wieku i postępujących w miarę starzenia organizmu, zwiększając ryzyko zachorowania. Cel pracy: Analiza czynników ryzyka sprzyjających zwiększeniu zachorowalności na choroby układ krążenia wśród młodych dorosłych oraz ich wiedza na temat profilaktyki pierwotnej. Materiał i metody: Analizie zostali poddani 906 respondenci, w tym 613 (67,66%) kobiet oraz 296 (32,34%) mężczyzn w wieku 19,47±2,59 lat. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety. Wyniki: Nieprawidłowa masa ciała (BMI ≥25 kg/m2) była obecna u 12,26% osób badanych, istotnie częściej była obserwowana u mężczyzn (18,47% vs 7,70%, p < 0,05). Otyłość (BMI ≥30 kg/m2) istotnie częściej była obserwowana u osób obciążonych wywiadem rodzinnym (2,88% vs. 0,48%, p=0,0066) oraz u palących wyroby tytoniowe (5,65% vs. 1,28%, p=0,0009). Istotnie częściej obecność chorób serca w grupie badanej wykazywały osoby obciążone wywiadem rodzinnym (8,44% vs. 3,81%, p=0,0033). Wiedza młodzieży na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia kształtowała się na poziomie 84,86%. Wnioski: Postawa antyzdrowotna, występująca u młodych dorosłych, może mieć wyraźne konsekwencje w późniejszym wieku. Wzorce zachowań zdrowotnych wśród młodzieży, które są przekazywane przez osoby z ich środowiska są związane z ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia. Młodzi dorośli są istotnie narażeni na wystąpienie w późniejszym wieku chorób układu krążenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Kalarus Z. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: 60 lat działalności dla zdrowia społeczeństwa — perspektywy rozwoju polskiej kardiologii. In: Strzelecki Z, Szymborski J. ed. Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Rzadowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2015: 31–38.
 2. Wickrama KK, O'Neal CW, Lee TK, et al. Early socioeconomic adversity, youth positive development, and young adults cardio-metabolic disease risk. Health Psychol. 2015; 34(9): 905–914.
 3. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR), ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). Eur Heart J. 2012; 33(13): 1635–1701.
 4. Berry JD, Liu K, Folsom AR, et al. Prevalence and progression of subclinical atherosclerosis in younger adults with low short-term but high lifetime estimated risk for cardiovascular disease: the coronary artery risk development in young adults study and multi-ethnic study of atherosclerosis. Circulation. 2009; 119(3): 382–389.
 5. Weintraub WS, Daniels SR, Burke LE, et al. American Heart Association Advocacy Coordinating Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on the Kidney in Cardiovascular Disease, Council on Epidemiology and Prevention, Council on Cardiovascular Nursing, Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, Council on Clinical Cardiology, and Stroke Council. Value of primordial and primary prevention for cardiovascular disease: a policy statement from the American Heart Association. Circulation. 2011; 124(8): 967–990.
 6. Wilkins JT, Ning H, Berry J, et al. Lifetime risk and years lived free of total cardiovascular disease. JAMA. 2012; 308(17): 1795–1801.
 7. Pletcher MJ, Varosy P, Kiefe CI, et al. Alcohol consumption, binge drinking, and early coronary calcification: findings from the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Am J Epidemiol. 2005; 161(5): 423–433.
 8. Gilani N, Kazemnejad A, Zayeri F, et al. Anthropometric indices as predictors of coronary heart disease risk: joint modeling of longitudinal measurements and time to event. Iran J Public Health. 2017; 46(11): 1546–1554.
 9. Hou X, Chen P, Hu G, et al. China National Diabetes and Metabolic Disorders Study Group. Distribution and related factors of cardiometabolic disease stage based on body mass index level in Chinese adults — The National Diabetes and Metabolic Disorders Survey. Diabetes Metab Res Rev. 2018; 34(2).
 10. Zalesin KC, Franklin BA, Miller WM, et al. Impact of obesity on cardiovascular disease. Med Clin North Am. 2011; 95(5): 919–937.
 11. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al. American Heart Association Strategic Planning Task Force and Statistics Committee. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association's strategic Impact Goal through 2020 and beyond. Circulation. 2010; 121(4): 586–613.
 12. Perk J, De Ba, Gohlke H, et al. Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na 2012 rok. Kardiol Pol. 2012; 70(Suppl 1): 1–100.
 13. Park MJ, Scott JT, Adams SH, et al. Adolescent and young adult health in the United States in the past decade: little improvement and young adults remain worse off than adolescents. J Adolesc Health. 2014; 55(1): 3–16.
 14. Clark CJo, Alonso A, Spencer RA, et al. Predicted long-term cardiovascular risk among young adults in the national longitudinal study of adolescent health. Am J Public Health. 2014; 104(12): e108–e115.
 15. Gillman MW. Primordial prevention of cardiovascular disease. Circulation. 2015; 131(7): 599–601.
 16. Gooding HC, Milliren C, Shay CM, et al. Achieving cardiovascular health in young adulthood-which adolescent factors matter? J Adolesc Health. 2016; 58(1): 119–121.
 17. Nuotio J, Oikonen M, Magnussen C, et al. Adult dyslipidemia prediction is improved by repeated measurements in childhood and young adulthood. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Atherosclerosis. 2015; 239(2): 350–357.
 18. Juonala M, Viikari JSA, Kähönen M, et al. Alcohol consumption is directly associated with carotid intima-media thickness in Finnish young adults: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Atherosclerosis. 2009; 204(2): e93–e98.
 19. Raitakari OT, Juonala M, Kähönen M, et al. Cardiovascular risk factors in childhood and carotid artery intima-media thickness in adulthood: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. JAMA. 2003; 290(17): 2277–2283.
 20. Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD, et al. American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Reprint: 2013 AHA/ACC guideline on lifestyle management to reduce cardiovascular risk. J Am Pharm Assoc (2003). 2013 [Epub ahead of print]; 129(25 Suppl 2): e2–S99.
 21. Daniels SR, Hassink SG. COMMITTEE ON NUTRITION. The role of the pediatrician in primary prevention of obesity. Pediatrics. 2015; 136(1): e275–e292.