Tom 12, Nr 3 (2018)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-07-13

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 959
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1011
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Profilaktyka zdrowotna w podróży

Krzysztof Korzeniewski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(3):79-88.

Streszczenie

Na całym świecie obserwowany jest gwałtowny wzrost liczby podróży zagranicznych, głównie w celach turystycznych. Według Światowej Organizacji Turystyki liczba międzynarodowych podróżnych przekroczyła 1,323 mld w 2017 r. i stale rośnie. Niewątpliwy wpływ ma na to rozwój transportu powietrznego (zwłaszcza tanich linii lotniczych), nasilenie migracji ekonomicznych, wzrost liczby podróżnych odwiedzających rodzinę i znajomych za granicą, jak również rozwój turystyki medycznej. W związku z coraz większą liczbą podróżnych udających się do tropikalnych i subtropikalnych destynacji, personel medyczny, a zwłaszcza lekarze medycyny rodzinnej, powinni być przygotowani w swoich gabinetach na wizyty pacjentów zgłaszających się po poradę dotyczącą zagrożeń zdrowotnych oraz propozycji stosowania środków profilaktyki zdrowotnej. Ryzyko rozwoju problemów zdrowotnych podczas pobytu oraz po powrocie z podróży jest uzależnione od wielu czynników, nie tylko od endemicznego występowania chorób na danym terenie, ale również, a może przede wszystkim od ogólnego stanu zdrowia podróżnego oraz środków prewencji zastosowanych przed, w trakcie i po powrocie (szczepienia, chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, czynności podjęte podczas podróży powietrznej, lądowej i morskiej, właściwa aklimatyzacja, profilaktyka urazów cieplnych, ochrona przed lokalną florą i fauną, higiena osobista, higiena żywienia).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Korzeniewski K. Medycyna podróży. Kompendium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016: 11-58, 75-80, 271–273.
 2. Chen LH, Hochberg NS, Magill AJ. The Pretravel Consultation. In: Brunette GW. ed. CDC Yellow Book 2018. Health Information for International Travel. Oxford University Press, New York 2017: 16–32.
 3. Hatz C, Chen LH. Pre-Travel Consultation. In: Keystone JS, Freedman DO, Kozarsky PE, Connor BA, Nothdurft HD. ed. Travel Medicine. 3rd Edition. Elsevier Saunders 2013: 31–35.
 4. Boubaker R, Meige P, Mialet C, et al. Travellers' profile, travel patterns and vaccine practices--a 10-year prospective study in a Swiss Travel Clinic. J Travel Med. 2016; 23(1).
 5. Hartjes LB, Baumann LC, Henriques JB. Travel health risk perceptions and prevention behaviors of US study abroad students. J Travel Med. 2009; 16(5): 338–343.
 6. Freedman DO, Chen LH, Kozarsky PE. Medical Considerations before International Travel. N Engl J Med. 2016; 375(3): 247–260.
 7. National Center for Immunization and Respiratory Diseases. General recommendations on immunization — recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2011; 60(2): 1–64.
 8. Lupi E, Hatz C, Schlagenhauf P. The efficacy of repellents against Aedes, Anopheles, Culex and Ixodes spp. - a literature review. Travel Med Infect Dis. 2013; 11(6): 374–411.
 9. Frances SP, Waterson DGE, Beebe NW, et al. Field evaluation of repellent formulations containing deet and picaridin against mosquitoes in Northern Territory, Australia. J Med Entomol. 2004; 41(3): 414–417.
 10. Arguin PM, Tan KR. Malaria. In: Brunette GW. ed. CDC Yellow Book 2018. Health Information for International Travel. Oxford University Press, New York 2017: 233–255.
 11. Goodyer L, Rice L, Martin A. Choice of and adherence to prophylactic antimalarials. J Travel Med. 2011; 18(4): 245–249.
 12. Goodyer L, Gibbs J. Medical supplies for travelers to developing countries. J Travel Med. 2006; 11(4): 208–212.
 13. Jong EC. Approach to Travel Medicine and Contents of a Personal Travel Medicine Kit. In: Sanford CA, Pottinger PS, Jong EC. ed. The Travel and Tropical Medicine Manual. 5th Edition. Elsevier, Marickville 2017: 1–16.
 14. Sack RL. Clinical practice. Jet lag. N Engl J Med. 2010; 362(5): 440–447.
 15. Sack RL. The pathophysiology of jet lag. Travel Med Infect Dis. 2009; 7(2): 102–110.
 16. Waterhouse J, Reilly T, Atkinson G. Jet-lag. Lancet. 1997; 350(9091): 1611–1616.
 17. Reyes NL, Beckman MG, Abe K. Deep Vein Thrombosis & Pulmonary Embolism. In: Brunette GW. ed. CDC Yellow Book 2018. Health Information for International Travel. Oxford University Press, New York 2017: 120–123.
 18. Bartholomew JR, Schaffer JL, McCormick GF. Air travel and venous thromboembolism: minimizing the risk. Cleve Clin J Med. 2011; 78(2): 111–120.
 19. Jong EC. Jet health. In: Sanford CA, Pottinger PS, Jong EC. ed. The travel and tropical medicine manual. Elsevier, Marickville 2017: 36–46.
 20. Mills KL, Griffin MJ. Effect of seating, vision and direction of horizontal oscillation on motion sickness. Aviat Space Environ Med. 2000; 71(10): 996–1002.
 21. Eyeson-Annan M, Peterken C, Brown B, et al. Visual and vestibular components of motion sickness. Aviat Space Environ Med. 1996; 67(10): 955–962.
 22. World Health Organization. Global status report on road safety. Geneva, 2009. www.who.int/violence¬_injury_prevention/road_safety_status/2009 (30.10.2017).
 23. Sherry MK, Mossallam M, Mulligan M, et al. Rates of intentionally caused and road crash deaths of US citizens abroad. Inj Prev. 2015; 21(e1): e10–e14.
 24. Epstein Y, Moran DS. Thermal comfort and the heat stress indices. Ind Health. 2006; 44(3): 388–398.
 25. Bezruchka SA. Disequilibrium: jet lag, motion sickness, cold exposure, and heat illness. In: Sanford CA, Pottinger PS, Jong EC. ed. The travel and tropical medicine manual. 5th Edition. Elsevier, Marickville 2017: 121–137.
 26. Lipman GS, Eifling KP, Ellis MA, et al. Wilderness Medical Society. Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of heat-related illness: 2014 update. Wilderness Environ Med. 2014; 25(4 Suppl): S55–S65.
 27. Epstein Y, Moran DS. Extremes of temperature and hydration. In: Keystone JS, Freedman DO, Kozarsky PE, Connor BA, Nothdurft HD. ed. Travel medicine. 3rd Edition. Elsevier Saunders 2013: 381–390.
 28. Fewtrell L, Colford JM. Water, sanitation and hygiene in developing countries: interventions and diarrhoea--a review. Water Sci Technol. 2005; 52(8): 133–142.
 29. Prüss A, Kay D, Fewtrell L, et al. Estimating the burden of disease from water, sanitation, and hygiene at a global level. Environ Health Perspect. 2002; 110(5): 537–542.
 30. DuPont HL, Ericsson CD, Farthing MJG, et al. Expert review of the evidence base for prevention of travelers' diarrhea. J Travel Med. 2009; 16(3): 149–160.