dostęp otwarty

Tom 12, Nr 3 (2018)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-07-13
Pobierz cytowanie

Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru niedokrwiennego mózgu w świetle obecnych zaleceń i rekomendacji

Jacek Antecki, Edyta Brelak, Piotr Sobolewski, Grzegorz Kozera
Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(3):89-98.

dostęp otwarty

Tom 12, Nr 3 (2018)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-07-13

Streszczenie

Udar niedokrwienny mózgu jest nadal jedną z przodujących przyczyn zgonów i niepełnosprawności u dorosłych. Ponadto ryzyko zachorowania na udar mózgu o pacjentów po przebytym uprzednio incydencie mózgowo – naczyniowym jest znacznie większe niż w populacji ogólnej. Dlatego, pomimo znacznego rozwoju metod terapii ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu, nadal kluczową kwestią z medycznego i społecznego punktu widzenia pozostaje skuteczna profilaktyka pierwotna i wtórna. W poniższym artykule autorzy przedstawiają wybrane elementy prewencji pierwotnej i wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu oraz przemijającego niedokrwienia mózgu (ang. Transient Ischaemic Attack, TIA) w odniesieniu do najnowszych modyfikacji obowiązujących zaleceń i rekomendacji, uwzględniających nie tylko zmodyfikowane zasady farmakoterapii, ale również coraz istotniejszą rolę działań niefarmakologicznych.

Streszczenie

Udar niedokrwienny mózgu jest nadal jedną z przodujących przyczyn zgonów i niepełnosprawności u dorosłych. Ponadto ryzyko zachorowania na udar mózgu o pacjentów po przebytym uprzednio incydencie mózgowo – naczyniowym jest znacznie większe niż w populacji ogólnej. Dlatego, pomimo znacznego rozwoju metod terapii ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu, nadal kluczową kwestią z medycznego i społecznego punktu widzenia pozostaje skuteczna profilaktyka pierwotna i wtórna. W poniższym artykule autorzy przedstawiają wybrane elementy prewencji pierwotnej i wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu oraz przemijającego niedokrwienia mózgu (ang. Transient Ischaemic Attack, TIA) w odniesieniu do najnowszych modyfikacji obowiązujących zaleceń i rekomendacji, uwzględniających nie tylko zmodyfikowane zasady farmakoterapii, ale również coraz istotniejszą rolę działań niefarmakologicznych.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu, profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna

Informacje o artykule
Tytuł

Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru niedokrwiennego mózgu w świetle obecnych zaleceń i rekomendacji

Czasopismo

Forum Medycyny Rodzinnej

Numer

Tom 12, Nr 3 (2018)

Strony

89-98

Data publikacji on-line

2018-07-13

Rekord bibliograficzny

Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(3):89-98.

Słowa kluczowe

udar mózgu
przemijające niedokrwienie mózgu
profilaktyka pierwotna
profilaktyka wtórna

Autorzy

Jacek Antecki
Edyta Brelak
Piotr Sobolewski
Grzegorz Kozera

Referencje (16)
 1. Stępień A. (ed). Neurologia. Wyd. I. , Warszawa 2014: 171.
 2. Siebert J, Nyka WM. (ed). Udar mózgu : postępowanie diagnostyczne i terapia w ostrym okresie udaru Wyd. 2 poszerz. uaktual. Via Medica, Gdańsk 2007.
 3. Chwojnicki K, Sobolewski P, et al. Epidemiologia i leczenie udaru mózgu w województwie pomorskim oraz regionie świętokrzysko-sandomierskim w świetle danych Pomorskiego Rejestru Udarów Mózgu. Udar Mózgu. 2010; 12(1-2): 1–9.
 4. Członkowska A, Kobayashi A. Postępowanie w udarze mózgu – wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Aktualizacja 2013: leczenie trombolityczne. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2013; 47(4): 303–309.
 5. Kozera G, Sobolewski P, Serafin Z. Doświadczenie dwóch dekad leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu: aktualne pytania i odpowiedzi. AsteriaMed, Gdańsk 2017.
 6. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. American Heart Association Stroke Council. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018; 49(3): e46–e4e110.
 7. Lackland DT, Roccella EJ, Deutsch AF, et al. American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Quality of Care and Outcomes Research, Council on Functional Genomics and Translational Biology. Factors influencing the decline in stroke mortality: a statement from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014; 45(1): 315–353.
 8. Wytyczne dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu. Opracowane przez American Heart Association oraz American Stroke Association dla lekarzy i innych przedstawicieli służby zdrowia. Tłumaczenie wybranych fragmentów artykułu Guidelines for the Primary Prevention of Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Med Prakt - Neurologia. 2011; 2: 7–21.
 9. Członkowska A, Kobayashi A. Postępowanie w udarze mózgu — wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Aktualizacja 2013: leczenie trombolityczne. Neurol Neurochir Pol. 2013; 47(4): 303–309.
 10. Wytyczne dotyczące zapobiegania udarowi mózgu u pacjentów po udarze lub przemijającym napadzie niedokrwienia mózgu. Tłumaczenie wybranych fragmentów artykułu Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Med Prakt. 2015; 10: 45–63.
 11. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. ESC Scientific Document Group . 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016; 37(38): 2893–2962.
 12. Ahmed N, Steiner T, Caso V, et al. ESO-KSU session participants. Recommendations from the ESO-Karolinska Stroke Update Conference, Stockholm 13-15 November 2016. Eur Stroke J. 2017; 2(2): 95–102.
 13. Kozera G. Przetrwały otwór owalny i udar mózgu: aktualne zasady postępowanie diagnostyczno-terapeutycznego. CNS Reviews. 2017; 1(3): 59–67.
 14. Referowska M, Leśniak W. Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2016. Med Prakt. 2017; 1: 12–41.
 15. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Clin Diabetol. 2016; 5(Supp. A): A1–A76.
 16. Wein T, Lindsay MP, Côté R, et al. Canadian stroke best practice recommendations: Secondary prevention of stroke, sixth edition practice guidelines, update 2017. Int J Stroke. 2018; 13(4): 420–443.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Forum Medycyny Rodzinnej dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl