Tom 12, Nr 4 (2018)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-09-05

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 921
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1962
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Opinie studentów polskich uczelni wyższych na temat obowiązkowych szczepień ochronnych zawartych w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2018 — badanie ankietowe

Maciej Pawłowski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(4):141-148.

Streszczenie

Wstęp: Szczepienia ochronne są niezmiernie istotną metodą walki z groźnymi chorobami zakaźnymi. Ich wprowadzenie znacznie zmniejszyło zapadalność i śmiertelność. Niestety, w ostatnim czasie obserwuje się wzmożoną aktywność ruchów antyszczepionkowych, które prezentując fałszywe opinie starają się odwieść społeczeństwo od szczepień ochronnych, postulując między innymi dobrowolność szczepień. Niestety, często te argumenty trafiają na podatny grunt, do ludzi młodych, którzy niedługo będę mieć lub już mają swoje dzieci i będą decydować o szczepieniu lub nie ich pociech. Cel pracy: Celem pracy jest analiza opinii studentów polskich uczelni wyższych na temat obowiązku szczepień ochronnych zawartych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2018. Materiał i metody: Autorską ankietę adresowano do studentów polskich uczelni wyższych obojga płci w wieku 18-35 lat za pośrednictwem Facebooka. Uzyskano 1486 odpowiedzi, które analizowano przy pomocy programów Microsoft Excel oraz STATISTICA 10.0 Wyniki: W badaniu większość ankietowanych przed podjęciem studiów zamieszkiwała miasta do 100 000 mieszkańców, były to głównie kobiety, osoby studiujące na uczelni niemedycznej, nieposiadające własnych dzieci. Większość respondentów uważała, że szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym zawartym w PSO powinny być obowiązkowe, jednak sporo z nich nie miało zdania, głównie w przypadku szczepień przeciwko Haemophilus influenzae typu B (Hib), pneumokokom i poliomyelitis. Wnioski: Większość ankietowanych studentów popiera obowiązek szczepień. Jednak istnieje również spory odsetek osób niezdecydowanych i przeciwnych, głównie w przypadku szczepień przeciwko pneumokokom, Hib oraz poliomyelits. Konieczne są zdecydowane i pilne działania władz publicznych mające na celu przekonanie osób niezdecydowanych, tak, aby poparcie dla szczepień obowiązkowych znacznie wzrosło.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Szymczyk H. Szczepienia – najlepsza metoda zwalczania groźnych chorób zakaźnych. Med Og Nauk Zdr. 2016; 22(4): 245–252.
 2. Gawlik K, Woś H, Waksmańska W, et al. Opinie rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(4): 360–364.
 3. Nosek A. Wybrane zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych u dzieci c.d. J Clin Healthcare. 2014(2): 13–16.
 4. Wełnicki M. Kontrowersje wokół szczepień. Służba Zdrowia. 2011: 34–42, 54–56.
 5. Mrożek D. Wakcynologia Praktyczna. Wydanie III. α-medica press, Bielsko-Biała 2012.
 6. „Realizacja obowiązkowych szczepień w Polsce” raport Głównego Inspektora Sanitarnego. Warszawa, 21.04.2017.
 7. Mastalerz-Migas A, Zagórska J, Steciwko A. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych w opinii pacjentów praktyki lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev. 2011; 13(3): 446–449.
 8. Jaroszewska K, et al. Postrzeganie aktywności ruchów antyszczepionkowych przez rodziców małych dzieci. Postępy Nauk Medycznych. 2014; XXVII(9).
 9. Czarkowski M. i wsp. „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku” raport NIZP — PZH. Warszawa, 2017.
 10. Sadowska J. Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Przeg Epid. 1997; 51(3): 321–328.
 11. Instrukcja nr 55/60 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 listopada 1960 r. w sprawie organizacji szczepień ochronnych, Dz. U. Nr 50, poz. 279.
 12. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia, poz. 108).
 13. Świątoniowska N, Rozensztrauch A. Vaccinations through the mother’s eyes. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(8): 11–19.
 14. Kasper DL, Harrison TR, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JN. Harrison’s principles of internal medicine. McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York 2005: 1144.
 15. Racaniello VR. One hundred years of poliovirus pathogenesis. Virology. 2006; 344(1): 9–16.
 16. Chen CJ, Huang YC, Su LH, et al. Nasal carriage of Streptococcus pneumoniae in healthy children and adults in northern Taiwan. Diagn Microbiol Infect Dis. 2007; 59(3): 265–269.
 17. Mrozińska M, Poszwińska B. Haemophilus influenzae typu b — epidemiologia, klinika, profilaktyka. Przewodnik Lekarza. 2002; 10: 63–70.