Tom 12, Nr 4 (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-09-05

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 6669
Wyświetlenia/pobrania artykułu 8478
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ropowica szyi — aktualny problem diagnostyczno-leczniczy. Opis przypadków

Michał Jan Taraszkiewicz1, Sławomir Marian Piotrowski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(4):149-155.

Streszczenie

Ropowica szyi jest rzadkim, potencjalnie groźnym rodzajem zakażenia szyi występującymi u dzieci i dorosłych. Głównymi przyczynami tych zakażeń są powikłane zapalenia gardła, migdałków podniebiennych oraz zapalenia zębopochodne spowodowane próchnicą zębów. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia ropowic są stany obniżonej odporności w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, cukrzyca, otyłość, zła higiena jamy ustnej. Poza kliniczną oceną stanu pacjenta diagnostyka opiera się na badaniach obrazowych oraz badaniach laboratoryjnych służących ocenie stopnia ciężkości zakażenia jak i wykryciu możliwych powikłań takich jak: zapalenie śródpiersia, zakrzepowe zapalenie żyły szyjnej wewnętrznej, sepsa. Leczenie ropowic szyi obejmuje antybiotykoterapię dożylną oraz drenaż chirurgiczny. Celem pracy było przedstawienie 3 różnych przypadków ropowic szyi leczonych w naszym oddziale z uwzględnieniem objawów, powikłań i różnic w leczeniu. U wszystkich z opisywanych pacjentów wystąpiły powikłania , u 2 w postaci obturacji dróg oddechowych a u 1 ropowica śródpiersia z zapaleniem płuc. Wszyscy pacjenci oprócz antybiotykoterapii poddani zostali łącznie od 1 do 4 zabiegów chirurgicznych nacięcia i drenażu. Średni czas hospitalizacji wyniósł 31 dni (17-39). Nie było przypadku zgonu. U wszystkich pacjentów uzyskano wyleczenie bez negatywnych następstw.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Levitt GW. Cervical fascia and deep neck infections. Laryngoscope. 1970; 80(3): 409–435.
 2. Vieira F, Allen SM, Stocks RM, et al. Deep neck infection. Otolaryngol Clin North Am. 2008; 41(3): 459–483.
 3. Adoviča A, Veidere L, Ronis M, et al. Deep neck infections: review of 263 cases. Otolaryngol Pol. 2017; 71(5): 37–42.
 4. Boscolo-Rizzo P, Marchiori C, Montolli F, et al. Deep neck infections: a constant challenge. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2006; 68(5): 259–265.
 5. Huang TT, Liu TC, Chen PR, et al. Deep neck infection: analysis of 185 cases. Head Neck. 2004; 26(10): 854–860.
 6. Gorjón PS, Pérez PB, Martín AM, et al. Infecciones cervicales profundas. Revisión de 286 casos. Acta Otorrinolaringológica Española. 2012; 63(1): 31–41.
 7. Piotrowski SM, Zalewska-Rzeźniczak I, Knurowska A. Ropne zapalenia tkanek szyi. Otolaryngol Pol. 1997; 24(51 Supp.): 450–455.
 8. Markowski J, Dziubdziela W, Wardas P, et al. Ropowice głowy i szyi — diagnostyka i leczenie — obserwacje własne. Otolaryngologia Polska. 2012; 66(3): 207–213.
 9. Jabłońska-Jesionowska M, Zawadzka-Głos L. Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu ropni głębokich szyi: przestrzeni przygardłowej i zagardłowej u dzieci. Nowa Pediatria. 2014(4): 115–118.
 10. Czecior E, Pawlas P, Ścierski W, et al. Ropowica przestrzeni przygardłowej. Otolaryngologia Polska. 2008; 62(4): 486–488.
 11. Kawczyński M, Amernik K, Kelar I, et al. Zakażenia ropne głębokich przestrzeni szyi w Klinice Otolaryngologii PUM w okresie ostatnich 5 lat. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny. 2012; 1(4): 314–318.
 12. Lin RH, Huang CC, Tsou YA, et al. Correlation between imaging characteristics and microbiology in patients with deep neck infections: a retrospective review of one hundred sixty-one cases. Surg Infect (Larchmt). 2014; 15(6): 794–799.
 13. Celakovsky P, Kalfert D, Smatanova K, et al. Bacteriology of deep neck infections: analysis of 634 patients. Aust Dent J. 2015; 60(2): 212–215.
 14. Jordan J, Piotrowski SM, Piotrowski G, et al. Leczenie hiperbarią tlenową w przypadku rozległej ropowicy szyi o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym. Otolaryngol Pol. 1996; L(1): 8–16.
 15. Herzon FS. Needle aspiration of nonperitonsillar head and neck abscesses. A six-year experience. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1988; 114(11): 1312–1314.
 16. Plaza Mayor G, Martínez-San Millán J, Martínez-Vidal A. Is conservative treatment of deep neck space infections appropriate? Head Neck. 2001; 23(2): 126–133.