dostęp otwarty

Tom 12, Nr 2 (2018)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2018-06-12
Pobierz cytowanie

Stany nagłe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej: 61-letni pacjent z migotaniem przedsionków rozpoznanym po raz pierwszy w POZ. Opis przypadku

Jan Wojciech Pęksa12
Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):70-78.
Afiliacje
 1. Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków, Polska
 2. Podstawowa Opieka Zdrowotna, Kraków

dostęp otwarty

Tom 12, Nr 2 (2018)
Interesujące przypadki kliniczne
Opublikowany online: 2018-06-12

Streszczenie

Migotanie przedsionków jest najczęstszą tachyarytmią nadkomorową. Częstość występowania migotania przedsionków w populacji ogólnej w pierwszych latach XXI wieku określano na 0,5-1%. Szacuje się, że obecnie w Polsce na migotanie przedsionków choruje aż 400 000 osób. Z tego względu należy dążyć do posiadania aktualnego epidemiologicznego, klinicznego i społecznego obrazu tego schorzenia. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny 61- letniego pacjenta z pierwszy raz w życiu zarejestrowanym migotaniem przedsionków w gabinecie lekarza POZ. Pacjent wymagał pilnego przekazania do Oddziału Kardiologicznego w celu podjęcia decyzji o umiarowieniu rytmu serca i ustaleniu dalszego leczenia. W pracy omówiono etiologię, leczenie oraz możliwe powikłania migotania przedsionków z naciskiem na szereg informacji szczególnie przydatnych dla lekarzy POZ.

Streszczenie

Migotanie przedsionków jest najczęstszą tachyarytmią nadkomorową. Częstość występowania migotania przedsionków w populacji ogólnej w pierwszych latach XXI wieku określano na 0,5-1%. Szacuje się, że obecnie w Polsce na migotanie przedsionków choruje aż 400 000 osób. Z tego względu należy dążyć do posiadania aktualnego epidemiologicznego, klinicznego i społecznego obrazu tego schorzenia. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny 61- letniego pacjenta z pierwszy raz w życiu zarejestrowanym migotaniem przedsionków w gabinecie lekarza POZ. Pacjent wymagał pilnego przekazania do Oddziału Kardiologicznego w celu podjęcia decyzji o umiarowieniu rytmu serca i ustaleniu dalszego leczenia. W pracy omówiono etiologię, leczenie oraz możliwe powikłania migotania przedsionków z naciskiem na szereg informacji szczególnie przydatnych dla lekarzy POZ.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, powikłania zakrzepowo-zatorowe, leczenie przeciwzakrzepowe

Informacje o artykule
Tytuł

Stany nagłe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej: 61-letni pacjent z migotaniem przedsionków rozpoznanym po raz pierwszy w POZ. Opis przypadku

Czasopismo

Forum Medycyny Rodzinnej

Numer

Tom 12, Nr 2 (2018)

Typ artykułu

Opis przypadku

Strony

70-78

Opublikowany online

2018-06-12

Wyświetlenia strony

2068

Wyświetlenia/pobrania artykułu

20868

Rekord bibliograficzny

Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):70-78.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków
powikłania zakrzepowo-zatorowe
leczenie przeciwzakrzepowe

Autorzy

Jan Wojciech Pęksa

Referencje (17)
 1. Gajewski P. (red.). Interna Szczeklika 2014/2015. Mały Podręcznik. Wyd. VI. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014: 190–197.
 2. Wożakowska-Kapłon B. (red.). Migotanie przedsionków. Wyd. 1. Via Medica, Gdańsk 2016.
 3. Kodama S, Saito K, Tanaka S, et al. Alcohol consumption and risk of atrial fibrillation: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2011; 57(4): 427–436.
 4. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. Wytyczne ESC dotyczące leczenia migotania przedsionków w 2016 roku, opracowane we współpracy z EACTS. Kardiologia Polska. 2016; 74(12): 1359–1469.
 5. Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych. Kardiol Pol. 2010; 68(supl. IV): 1–56.
 6. Górska E, Baranowski R. Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków? Choroby Serca i Naczyń. 2011; 8(3): 165–169.
 7. Minister Zdrowia: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dziennik Ustaw, 2016, 86. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/86/1 (16.02.2018).
 8. Kamińska A, Zapolski T, Wysokiński A. Miejsce kardiowersji w terapii migotania przedsionków. Postępy Nauk Medycznych. 2015; XXVIII(8B).
 9. Rychlik WA. Kardiowersja elektryczna — aspekty praktyczne. Emerg Med Serv. 2017; IV(2): 110–116.
 10. Wożakowska-Kapłon B, Gorczyca-Michta I, Filipiak K, et al. Prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków — propozycja algorytmu dla lekarzy rodzinnych. Forum Medycyny Rodzinnej. 2013; 7(1): 1–15.
 11. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991; 22(8): 983–988.
 12. Frołow M. Zatorowość płucna. Medycyna Praktyczna, Zakrzepica. https://zakrzepica.mp.pl/wszystkoozakrzepicy/zatorowoscplucna/104653, zatorowosc-plucna (13.02.2018).
 13. Sejm RP: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tekst ujednolicony. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524. Art. 20.1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf (16.02.2018).
 14. Sejm RP: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tekst ujednolicony. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, 1524. Art. 21.1. i 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf (16.02.2018).
 15. Średniawa B, Kalarus Z. Aktualna klasyfikacja migotania przedsionków i leczenie różnych jego postaci. Medycyna po Dyplomie. 2012(06).
 16. Fitzmaurice D, Hobbs F, Jowett S, et al. Screening versus routine practice in detection of atrial fibrillation in patients aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2007; 335(7616): 383.
 17. Tran HN, Tafreshi J, Hernandez EA, et al. A multidisciplinary atrial fibrillation clinic. Curr Cardiol Rev. 2013; 9(1): 55–62.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Forum Medycyny Rodzinnej dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą czasopisma jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl