Tom 11, Nr 6 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-01-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2975
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4221
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pacjent z niewydolnością serca w gabinecie lekarza rodzinnego

Marcin Urbańczuk1, Magdalena Urbańczuk2, Andrzej Jaroszyński3
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(6):270-276.

Streszczenie

Liczba pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca stale rośnie. Objawy w początkowym okresie choroby mogą nie być charakterystyczne, a wczesne postawienie rozpoznania może znacznie poprawić rokowanie chorego. Do lekarza rodzinnego pacjent najczęściej zgłasza się z pierwszymi objawami choroby a także uczęszcza na kontrole po leczeniu szpitalnym. Wskazanym jest, aby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) znał i stosował aktualne metody postępowania z chorymi z niewydolnością serca w zakresie adekwatnym do jego specjalności. U pacjentów z niewydolnością serca stosuje się zarówno postępowanie farmakologiczne jak i niefarmakologiczne. Celem publikacji jest przedstawienie najnowszych danych na temat diagnostyki i leczenia przewlekłej niewydolności serca w opiece ambulatoryjnej, na podstawie aktualnej literatury medycznej. Opieka lekarza rodzinnego odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Informacje zawarte w publikacji mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w opiece ambulatoryjnej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC Committee for Practice Guidelines. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2012; 33(14): 1787–1847.
 2. World Health Organisation. Noncommunicable diseases country profiles 2014 - Poland. Secondary Noncommunicable diseases country profiles 2014 — Poland 2014. http://www.who.int/nmh/countries/pol_en.pdf?ua=1.
 3. Rywik T, Leszek P, Korewicki J. Epidemiologia niewydolności serca. In: Dubiel JS, Korewicki J, Grodzicki T. ed. Niewydolność serca. Via Medica, Gdańsk 2013: 1–7.
 4. Rywik TM, Kołodziej P, Targoński R, et al. Characteristics of the heart failure population in Poland: ZOPAN, a multicentre national programme. Kardiol Pol. 2011; 69(1): 24–31.
 5. Balsam P, Tyminska A, Kaplon-Cieslicka A, et al. Body surface area as a prognostic marker in chronic heart failure patients: results from the Heart Failure Registry of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Kardiol Pol. 2016; 74(1): 9–17.
 6. Ponikowski P, Anker SD, AlHabib KF, et al. Heart failure: preventing disease and death worldwide. ESC Heart Fail. 2014; 1(1): 4–25.
 7. Mikołajczyk M, Kanecki K, Tyszko P, et al. Pacjent z podejrzeniem ostrego wirusowego zapalenia mięśnia sercowego w opiece ambulatoryjnej. Forum Medycyny Rodzinnej. 2016; 10(5): 229–237.
 8. Ponikowski P, Voors A, Anker S, et al. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiol Pol. 2016; 74(10): 1037–1147.
 9. Butler J, Fonarow GC, Zile MR, et al. Developing therapies for heart failure with preserved ejection fraction: current state and future directions. JACC Heart Fail. 2014; 2(2): 97–112.
 10. Surdacki A. Diagnostyka niewydolności serca. In: Dubiel JS, Korewicki J, Grodzicki T. ed. Niewydolność serca. Via Medica, Gdańsk 2013: 48–65.
 11. Wright JT, Williamson JD, Whelton PK, et al. SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med. 2015; 373(22): 2103–2116.
 12. Ryan J, Kang S, Dolacky S, et al. Change in readmissions and follow-up visits as part of a heart failure readmission quality improvement initiative. Am J Med. 2013; 126(11): 989–994.e1.
 13. Nessler J, Windak A, Oleszczyk M, et al. Zasady postępowania w niewydolności serca. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lekarz Rodzinny. 2015; 1(Wydanie specjalne): 1–48.
 14. Jaroszyńska A, Brzozowski W, Jaroszyński A. Diuretyki w leczeniu niewydolności serca — wciąż nie wszystko wiadomo. Choroby Serca i Naczyń. 2016; 13(4): 276–281.
 15. Vardeny O, Miller R, Solomon SD. Combined neprilysin and renin-angiotensin system inhibition for the treatment of heart failure. JACC Heart Fail. 2014; 2(6): 663–670.