Tom 11, Nr 6 (2017)
Wybrane problemy kliniczne
Opublikowany online: 2018-01-26

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2415
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3201
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rozpowszechnienie palenia tytoniu i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce

Robet Krion1, Krzysztof Kuziemski1
Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(6):263-269.

Streszczenie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszechnie występującym schorzeniem układu oddechowego. Choroba zajmuje czwarte miejsce w świecie wśród najczęstszych przyczyn zgonów, jest przyczyną pogorszenia jakości życia chorych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój choroby jest palenia tytoniu. Choroba charakteryzuje się upośledzeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Czynniki ryzyka, w tym przede wszystkim palenie tytoniu, prowadzą do rozwoju przewlekłego, ogólnoustrojowego procesu zapalnego, który pełni główną rolę w patogenezie zarówno POChP, jak i wielu chorób towarzyszących, w tym sercowo-naczyniowych. Istnieją dowody pomiędzy długością i intensywnością palenia tytoniu a ciężkością POChP. Zaprzestanie palenia tytoniu jest efektywną metodą spowolnienia progresji choroby i poprawy jej kontroli. W pracy autorzy przedstawili dane dotyczące rozpowszechnienia palenia tytoniu i POChP w Polsce.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017. http://goldcopd. org (20.03.2017).
 2. Śliwiński P, Górecka D, Jassem E, et al. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2014; 82(3): 227–263.
 3. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych — X Rewizja, Tom I. Wydanie 2008. © Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012.
 4. Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 1 grudnia 2015 r. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 2013 r., poz. 1367) Warszawa 2013. prawo.sejm.gov.pl.
 6. Wiszniewska M, et al. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – schorzenie związane z pracą zawodową. Medycyna Pracy. 2012; 63: 217–228.
 7. Halpin DMG, Miravitlles M. Chronic obstructive pulmonary disease: the disease and its burden to society. Proc Am Thorac Soc. 2006; 3(7): 619–623.
 8. Decramer M, Janssens W. Chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities. Lancet Respir Med. 2013; 1(1): 73–83.
 9. Przewlekła obturacyjna choroba płuc — analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 10. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med. 2006; 3(11): e442.
 11. Jahnz-Różyk K, Targowski T, From S, et al. [Costs of chronic obstructive pulmonary disease in patients treated in ambulatory care in Poland]. Pneumonol Alergol Pol. 2011; 79(5): 337–342.
 12. Kuziemski K, Słomiński W, Specjalski K, et al. [Accuracy of spirometry performed by general practitioners and pulmonologists in Pomeranian Region in the "Prevention of COPD" NHS program]. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(4): 380–386.
 13. Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM, et al. BOLD Collaborative Research Group. International variation in the prevalence of COPD (the BOLD Study): a population-based prevalence study. Lancet. 2007; 370(9589): 741–750.
 14. Dane z systemu NFZ wg. stanu na dzień 09.06.2016 r.
 15. Pavord I, Jones P, Burgel P, et al. Exacerbations of COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016(11 Spec Iss): 21–30.
 16. Caramori G, Adcock IM, Papi A. Clinical definition of COPD exacerbations and classification of their severity. South Med J. 2009; 102(3): 277–282.
 17. Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, et al. Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) Investigators. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2010; 363(12): 1128–1138.
 18. Holguin F, Folch E, Redd SC, et al. Comorbidity and mortality in COPD-related hospitalizations in the United States, 1979 to 2001. Chest. 2005; 128(4): 2005–2011.
 19. Tillie-Leblond I, Marquette CH, Perez T, et al. Pulmonary embolism in patients with unexplained exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: prevalence and risk factors. Ann Intern Med. 2006; 144(6): 390–396.
 20. Rocznik Demograficzny 2014. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa .
 21. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 roku. GUS, Warszawa 2014.
 22. Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. NIZP-PZH, Warszawa 2012.
 23. Budweiser S, Jörres RA, Riedl T, et al. Predictors of survival in COPD patients with chronic hypercapnic respiratory failure receiving noninvasive home ventilation. Chest. 2007; 131(6): 1650–1658.
 24. Budweiser S, Hitzl AP, Jörres RA, et al. Health-related quality of life and long-term prognosis in chronic hypercapnic respiratory failure: a prospective survival analysis. Respir Res. 2007; 8: 92.
 25. http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov. (27.06.2017).